Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2024

14:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats
Toelichting

Behandeling Perspectiefnota


Spoorboekje behandeling Perspectiefnota 2 juli 2024
14.00 – 14.05 uur Opening
14.05 – 14.30 uur Hamerstuk: Jaarstukken 2023
Verantwoording fractiebudget 2023
14.30 – 16.45 uur Eerste termijn: Algemene beschouwingen fracties op PPN en aankondiging en toelichting moties en amendementen
(126 minuten).


Om snelheid en energie in het debat te brengen, krijgen fractievoorzitters de gelegenheid om te reageren op de algemene beschouwingen van hun collega-fractievoorzitters. Hier is wel een beperking aan verbonden, fractievoorzitters mogen één reactie per beschouwing geven. Het is aan de fractievoorzitters om te bepalen op welk moment van de algemene beschouwing ze deze interruptie willen plegen.
Spreektijd per fractie 6 minuten.16.45 – 17.00 uur pauze
17.00 – 18.00 uur Reactie college op beschouwingen (60 minuten). Let wel: om het debat over moties vrij te kunnen voeren, geeft het college hier nog geen advies over de moties.
18.00 – 19.00 uur Pauze en diner
19.00 – 20.00 uur Tweede termijn: debat per amendement en motie 
20.00 – 21.00 uur Reactie college op amendementen en moties 
21.00 - 21.30 uur Afronding tweede termijn per amendement en motie 
21.30 – 22.00 uur Pauze 
22.00 – 22.30 uur Stemrondes 
Uiterlijk 23.00 uur Afsluiting

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.


  Afwezig is dhr. Loman (VVD). De heren Mulder (PvdA) en van Beekhuizen (CDA) zullen later komen.


  De heer Mulder sluit om 14.52 uur aan bij de vergadering.

  00:16:29 - 00:16:30 - Rob Bats
  00:16:31 - 00:17:27 - Rob Bats
 2. 2

  Spoorboekje behandeling Perspectiefnota 2 juli 2024
  14.00 – 14.05 uur Opening


  14.05 – 14.30 uur Hamerstuk: Jaarstukken 2023
  Verantwoording fractiebudget 2023  14.30 – 16.45 uur Eerste termijn: Algemene beschouwingen fracties op PPN en aankondiging en toelichting moties en amendementen
  (126 minuten).


  Om snelheid en energie in het debat te brengen, krijgen fractievoorzitters de gelegenheid om te reageren op de algemene beschouwingen van hun collega-fractievoorzitters. Hier is wel een beperking aan verbonden, fractievoorzitters mogen één reactie per beschouwing geven. Het is aan de fractievoorzitters om te bepalen op welk moment van de algemene beschouwing ze deze interruptie willen plegen.
  Spreektijd per fractie 6 minuten.  16.45 – 17.00 uur pauze


  17.00 – 18.00 uur Reactie college op beschouwingen (60 minuten). Let wel: om het debat over moties vrij te kunnen voeren, geeft het college hier nog geen advies over de moties.


  18.00 – 19.00 uur Pauze en diner


  19.00 – 20.00 uur Tweede termijn: woordvoerders voeren het debat per amendement en motie


  20.00 – 21.00 uur Reactie college op amendementen en moties


  21.00 - 21.30 uur Afronding tweede termijn per amendement en motie


  21.30 – 22.00 uur Pauze


  22. 00– 22.30 uur Stemrondes


  Uiterlijk 23.00 uur Afsluiting

  Besluit

  GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde aan over de opvang van ontheemden. Deze zal als agendapunt 5.2 op de agenda gezet worden. Daarmee wordt de agenda vastgesteld.

  00:17:10 - 00:17:27 - Rob Bats
  00:17:27 - 00:17:36 - Stephanie Geurtz
  00:17:36 - 00:21:27 - Rob Bats
  00:21:29 - 00:25:34 - Mevrouw P. Ellens
  00:25:34 - 00:25:43 - Rob Bats
  00:25:43 - 00:25:44 - Mevrouw P. Ellens
  00:25:44 - 00:26:09 - Erik Homan
  00:26:09 - 00:26:10 - Rob Bats
  00:26:10 - 00:26:13 - Erik Homan
  00:26:13 - 00:26:28 - Mevrouw P. Ellens
  00:26:28 - 00:26:34 - Rob Bats
  00:26:34 - 00:26:37 - Erik Homan
  00:26:37 - 00:26:41 - Mevrouw P. Ellens
  00:26:41 - 00:27:02 - Rob Bats
  00:27:15 - 00:32:50 - Dhr. Kloosterboer
  00:32:50 - 00:33:45 - Rob Bats
  00:33:45 - 00:34:20 - Ronnie Lassche
  00:34:20 - 00:34:21 - Dhr. Kloosterboer
  00:34:21 - 00:34:23 - Rob Bats
  00:34:23 - 00:35:25 - Dhr. Kloosterboer
  00:35:25 - 00:35:27 - Rob Bats
  00:35:27 - 00:36:00 - Jeroen van Duijvenvoorde
  00:36:00 - 00:36:11 - Dhr. Kloosterboer
  00:36:11 - 00:36:13 - Rob Bats
  00:36:13 - 00:36:14 - Dhr. Kloosterboer
  00:36:14 - 00:36:56 - Emmy Elgersma
  00:36:56 - 00:36:57 - Rob Bats
  00:36:57 - 00:37:15 - Dhr. Kloosterboer
  00:37:15 - 00:37:17 - Emmy Elgersma
  00:37:17 - 00:37:33 - Dhr. Kloosterboer
  00:37:33 - 00:37:36 - Rob Bats
  00:37:36 - 00:37:48 - Henk Boxum
  00:37:48 - 00:37:57 - Dhr. Kloosterboer
  00:37:57 - 00:38:00 - Rob Bats
  00:38:00 - 00:38:24 - Roland Logtmeijer
  00:38:24 - 00:38:28 - Dhr. Kloosterboer
  00:38:28 - 00:38:50 - Rob Bats
  00:39:03 - 00:43:05 - Mevrouw Nijhuis
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Als inspreker heeft zich aangemeld:


  Mevrouw P. Ellens, regiomanager HISWA-RECRON Drenthe en Overijssel (onderwerp: Perspectiefnota/ toeristenbelastingverhoging).
  Dhr. Kloosterboer, directeur De Waterwyck (onderwerp: Perspectiefnota/ voorgestelde sluiting zwembad Vollenhove)
  Mevrouw Nijhuis namens een aantal recreatieve zwemmers (onderwerp: Perspectiefnota/ voorgestelde sluiting zwembad Vollenhove)
  In de bijlage treft u de schriftelijke inspraakbijdrage van Belangenvereniging Vollenhove stad

  Besluit

  De insprekers geven hun inspraak.

  00:42:07 - 00:43:05 - Mevrouw Nijhuis
  00:43:05 - 00:43:11 - Rob Bats
  00:43:11 - 00:43:26 - Aletta Makken
  00:43:26 - 00:43:38 - Mevrouw Nijhuis
  00:43:38 - 00:43:53 - Rob Bats
  00:43:53 - 00:44:05 - Mevrouw Nijhuis
  00:44:54 - 00:47:31 - Rob Bats
 4. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 5. 4.1

  Portefeuille Scheringa

  Besluit

  De raad besluit unaniem (26 stemmen):
  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. Het rekeningsaldo van afgerond € 8.930.000 als volgt te bestemmen:
  2a. Een bedrag van € 580.000 onttrekken aan de reserve vaste buffer;
  2b. Dit bedrag toevoegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar;
  2c. Een bedrag van € 4.933.000 ten gunste te brengen van een nieuw te vormen reserve maatschappelijk vastgoed;
  2d. Een bedrag van € 1.890.000 ten gunste te brengen van een nieuw te vormen reserve speeltoestellen;
  2e. Een bedrag van afgerond € 2.107.000 ten gunste brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar

  00:45:31 - 00:47:31 - Rob Bats
 6. 4.2

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (26 stemmen):

  • De fractievergoedingen 2023 en de terugvorderingen conform bijgevoegde overzichten ‘controle op fractievergoedingen 2023 en ‘Totaal overzicht 2023’ vast te stellen.
  • De heren T. Gernaat, J. van Beekhuizen en H. Boxum te benoemen tot lid van de kascommissie ten behoeve van de controle van de fractievergoeding van 2024.
  00:46:14 - 00:47:31 - Rob Bats
 7. 5
  Besluitvorming – bespreekstukken
 8. 5.1

  Bijlagen

  Besluit

  De fracties geven op partijgrootte hun algemene beschouwingen.


  De heer mulder sluit om 14.52 uur aan bij de vergadering.
  De vergadering wordt om 15.25 uur voor 5 minuten geschorst.


  De volgende moties en amendementen worden ingediend:


  Moties
  M1 - CPB - Bezint eer ge begint, Unilocatie
  M2 - CPB - Koppengeld
  M3 - CPB - Toekomst zwembad Vollenhove
  M4 - CPB - Tijdelijk samenwonen met behoud van inkomen
  M5 - CPB - Kavel delen, woning delen
  M6 - VVD - Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen
  M7 - CU - Gehandicaptenparkeerkaart onder armoede- en minimabeleid
  M8 - CU - Aanpassen Verordening starterslening
  M9 - GL - SDG's landen in alle (toekomstige) stukken
  M10 - GL - Broeikasemissie
  M11 - D66 - Instellen meldpunt lokale initiatieven
  M12 - VE - Jongeren naar de raad
  M13 - VE - Verantwoording Omgevingsdienst
  M14 - VE - Toeristenbelasting verhuur particulieren


  Amendementen
  A1 VVD Verwijderen besluitregel 2.e Perspectiefnota 2024-2028
  A2 CU Starterslening
  A3 GL Volwassenenonderwijs


  De vergadering wordt geschorst van 16.10 tot 16.25 uur. Na de schorsing geeft het college een reactie op de beschouwingen. De heer van Beekhuizen sluit om 16.36 uur aan.


  De vergadering wordt kort geschorst om 17.00 uur. Na de schorsing gaat de raad in debat over de moties en amendementen.


  De vergadering wordt geschorst van 18.00 tot 19.00 uur. Het college geeft reactie op de moties. De vergadering wordt om 20.45 uur voor 5 minuten geschorst. Er wordt om 21.00 uur kort geschorst. Er worden een aantal moties en amendementen ingetrokken. Na de schorsing worden eerst de amendementen in stemming gebracht. Aansluitend het raadsvoorstel en daarna de moties.


  Amendementen
  A1 VVD Verwijder besluitregel 2.e Perspectiefnota 2024-2028 - AANGENOMEN
  20 stemmen voor (BGL 8, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, GL 1en VE 1), 6 stemmen tegen (CPB 5 en D66 1)
  A2 CU Starterslening - AANGENOMEN
  17 stemmen voor (BGL 8, PvdA 4, VVD 2, CU 2, en VE 1), 9 stemmen tegen (CPB 5, CDA 2, GL 1, D66 1)
  A3 GL Volwassenenonderwijs - INGETROKKEN
  .
  De raad besluit met inachtneming van de amendementen ‘Starterslening’ (besluitregel 1b) en ‘Schrappen besluitregel 2e’


  1. kennis te nemen van:
  a) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2024, inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2;
  b) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3 met inachtneming van de volgende aanpassing:
  bij beleidskeuze B.1.1 – toevoegen € 550.000 aan startersleningen ten laste van Reserve Volkshuisvesting – in te laten gaan per 1-7-2024 in plaats van 1-1-2025.
  c) De onontkoombare uitgaven zoals opgenomen in bijlage 6.2.


  2. in te stemmen met:
  a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 voor zover het de jaarschijf 2024 betreft;
  b) De financiële mutaties zoals opgenomen in bijlage 6.1;
  c) De Programmabegroting 2024-2027 overeenkomstig 2a en 2b te wijzigen;
  d) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2025-2028 zoals opgenomen in hoofdstuk 4;
  e) -Geschrapt-
  f) Het wijzigen van de renteomslag 2024 van 1,0% voor de algemene dienst en 0,8% voor de grondexploitatie naar 0,9% respectievelijk 0,75%.


  3. voor 2024 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.948.204 voor:
  a) ‘Verbouwing station’ van € 55.000;
  b) ‘Wetering: vervangen twee verkeersbruggen’ van € 100.000;
  c) ‘Vervangen keermuur Vollenhove’ van € 293.000;
  d) ‘Vervangen verkeersbrug Worstdijk Kuinre’ van € 83.204;
  e) ‘Vervangen brug Belterweg in Belt Schutsloot’ van € 750.000;
  f) ‘Vervangen riolering Wetering’ van € 850.000;
  g) ‘OEC ’t Ravelijn Steenwijk, plaatsing units’ van € 195.000;
  h) ‘Steenwijkerdiep, incl. aankoop Welkooppand’ van € 2.622.000.


  4. gevraagd advies te geven over:
  a) Hoe om te gaan met de onzekerheid omtrent de omvang van het gemeentefonds en de
  gehanteerde aanname van structurele compensatie door het rijk van € 3,5 miljoen vanaf 2026.
  b) De beleidskeuzes zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4.
  c) De saldoverbeterende maatregelen in hoofdstuk 3.5 in relatie tot de beleidskeuzes in hoofdstuk 3.4.


  D66 legt een stemverklaring af.
  20 stemmen voor (BGL 8, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, GL 1en VE 1), 6 stemmen tegen (CPB 5 en D66 1)


  Moties
  M1 - CPB - Bezint eer ge begint, Unilocatie -Verworpen
  CPB legt een stemverklaring af
  5 stemmen voor (CPB 5), 21 stemmen tegen (BGL 8, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1 en VE 1)
  M2 - CPB - Koppengeld - Stemmen staken
  BGL en CU leggen een stemverklaring af
  13 stemmen voor (CPB 5, PvdA 4, CU 2, GL 1, D66 1), 13 stemmen tegen (BGL 8, VVD 2, CDA 2 en VE 1) De motie zal in een latere raadsvergadering opnieuw worden voorgelegd ter besluitvorming.
  M3 - CPB - Toekomst zwembad Vollenhove - Verworpen
  CU en BGL leggen een stemverklaring af
  9 stemmen voor CPB 5, CDA 2, D66 1, VE 1), 17 stemmen tegen (BGL 8, PvdA 4, VVD 2, CU 2, GL 1)
  M4 - CPB - Tijdelijk samenwonen met behoud inkomen - AANGENOMEN
  22 stemmen voor (BGL 8, CPB 5, PvdA 4, CDA 2, GL 1, D66 1 en VE 1), 4 stemmen tegen (VVD 2, CU 2)
  M5 - CPB - Kavel delen, woning delen - INGETROKKEN
  M6 - VVD - Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen - AANGENOMEN
  Unaniem (BGL 8, CPB 5, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1 en VE 1)
  M7 - CU - Gehandicaptenparkeerkaart onder armoede-en minimabeleid - AANGENOMEN
  BGL legt een stemverklaring af
  18 stemmen voor (CPB 5, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1 en VE 1), stemmen tegen (BGL 8)
  M8 - CU - Aanpassen Verordening starterslening - AANGENOMEN
  25 stemmen voor (BGL 8, CPB 5, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2, D66 1 en VE 1), 1 tegen (GL 1)
  M9 - GL - SDG's landen in alle (toekomstige) stukken - INGETROKKEN
  M10 - GL - Broeikasemissie - INGETROKKEN
  M11 - D66 - Instellen meldpunt lokale initiatieven - INGETROKKEN
  M12 - VE - Jongeren naar de raad - INGETROKKEN
  M13 - VE - Verantwoording Omgevingsdienst - INGETROKKEN
  M14 - VE - Toeristenbelasting verhuur particulieren - INGETROKKEN


  Toezeggingen:

  • Wethouder Jongman zegt toe om, vóór de begrotingsbehandeling, bij de versoberende maatregelen in het sociaal domein scherper in beeld te brengen wat de consequenties zijn.
  • Wethouder Jongman zegt toe de plannen rondom de renovatie van het gemeentehuis met de raad te delen.
  • Wethouder Smit zegt toe om de SDG’s bij grote beleidsstukken te benoemen.
  • Wethouder Smit zegt toe in het najaar met een notitie te komen over kavelsplitsing.

  LTA - Amendementen

  Titel
  Starterslening
  Verwijderen besluitregel 2 e Perspectiefnota 2024-2028

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Aanpassen Verordening Starterslening
  Bijdrage gemeenschappelijke regeling aan financiële uitdaging gemeente
  Gehandicaptenparkeerkaart onder armoede- en minimabeleid
  Tijdelijk samenwonen met behoud van inkomen

  LTA - Toezeggingen

  Onderwerp
  Perspectiefnota - kavelsplitsing
  Perspectiefnota - renovatie gemeentehuis
  Perspectiefnota - SDG's
  Perspectiefnota - voorgestelde maatregelen sociaal domein
  00:47:01 - 00:47:31 - Rob Bats
  00:47:34 - 00:49:40 - André Bus
  00:49:40 - 00:49:45 - Rob Bats
  00:49:45 - 00:50:07 - Ronnie Lassche
  00:50:08 - 00:50:09 - André Bus
  00:50:11 - 00:50:46 - André Bus
  00:50:46 - 00:50:52 - Rob Bats
  00:50:52 - 00:52:13 - André Bus
  00:52:13 - 00:52:17 - Rob Bats
  00:52:17 - 00:52:33 - Steven Bunt
  00:52:33 - 00:52:34 - Rob Bats
  00:52:34 - 00:52:47 - André Bus
  00:52:47 - 00:52:51 - Rob Bats
  00:52:51 - 00:53:08 - Erik Homan
  00:53:08 - 00:53:11 - Rob Bats
  00:53:12 - 00:53:24 - André Bus
  00:53:24 - 00:53:25 - Rob Bats
  00:53:30 - 00:55:22 - André Bus
  00:55:22 - 00:55:27 - Rob Bats
  00:55:27 - 00:55:47 - Emmy Elgersma
  00:55:47 - 00:56:24 - André Bus
  00:56:24 - 00:56:27 - Rob Bats
  00:56:27 - 00:57:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:57:04 - 00:57:06 - Rob Bats
  00:57:06 - 00:57:35 - André Bus
  00:57:35 - 00:57:39 - Rob Bats
  00:57:40 - 00:58:02 - André Bus
  00:58:02 - 00:58:16 - Rob Bats
  00:58:19 - 00:58:27 - Rob Bats
  00:58:36 - 00:58:59 - Ronnie Lassche
  00:58:59 - 00:59:05 - André Bus
  00:59:05 - 01:02:10 - Ronnie Lassche
  01:02:10 - 01:02:13 - Rob Bats
  01:02:13 - 01:02:42 - Erik Homan
  01:02:42 - 01:02:43 - Rob Bats
  01:02:43 - 01:03:15 - Ronnie Lassche
  01:03:15 - 01:03:17 - Rob Bats
  01:03:17 - 01:03:24 - Ronnie Lassche
  01:03:24 - 01:03:27 - Rob Bats
  01:03:27 - 01:03:51 - Steven Bunt
  01:03:51 - 01:03:52 - Ronnie Lassche
  01:03:52 - 01:04:32 - Ronnie Lassche
  01:04:32 - 01:04:35 - Rob Bats
  01:04:35 - 01:05:42 - Ronnie Lassche
  01:05:42 - 01:05:45 - Rob Bats
  01:05:45 - 01:05:49 - Ronnie Lassche
  01:05:49 - 01:05:53 - Rob Bats
  01:05:53 - 01:05:54 - Ronnie Lassche
  01:05:54 - 01:06:09 - André Bus
  01:06:09 - 01:06:10 - Rob Bats
  01:06:10 - 01:06:56 - Ronnie Lassche
  01:06:56 - 01:06:57 - Rob Bats
  01:06:57 - 01:08:40 - Ronnie Lassche
  01:08:40 - 01:08:48 - Rob Bats
  01:08:48 - 01:09:20 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:09:20 - 01:09:22 - Rob Bats
  01:09:22 - 01:09:50 - Ronnie Lassche
  01:09:50 - 01:10:03 - Rob Bats
  01:10:27 - 01:10:33 - Rob Bats
  01:10:33 - 01:12:16 - Steven Bunt
  01:12:16 - 01:12:24 - Rob Bats
  01:12:24 - 01:12:51 - Aletta Makken
  01:12:51 - 01:12:52 - Rob Bats
  01:12:52 - 01:13:11 - Steven Bunt
  01:13:11 - 01:13:12 - Rob Bats
  01:13:12 - 01:13:16 - Steven Bunt
  01:13:16 - 01:13:17 - Rob Bats
  01:13:17 - 01:13:27 - Ronnie Lassche
  01:13:27 - 01:13:28 - Rob Bats
  01:13:28 - 01:13:42 - Steven Bunt
  01:13:42 - 01:13:43 - Rob Bats
  01:13:43 - 01:16:18 - Steven Bunt
  01:16:18 - 01:16:19 - Rob Bats
  01:16:19 - 01:16:20 - Steven Bunt
  01:16:20 - 01:16:38 - Erik Homan
  01:16:38 - 01:16:39 - Rob Bats
  01:16:39 - 01:16:40 - Erik Homan
  01:16:40 - 01:16:55 - Steven Bunt
  01:16:55 - 01:16:56 - Rob Bats
  01:16:56 - 01:17:30 - Steven Bunt
  01:17:30 - 01:17:31 - Rob Bats
  01:17:31 - 01:17:32 - Steven Bunt
  01:17:32 - 01:17:44 - Emmy Elgersma
  01:17:44 - 01:18:12 - Steven Bunt
  01:18:12 - 01:18:14 - Rob Bats
  01:18:14 - 01:18:15 - Steven Bunt
  01:18:15 - 01:18:49 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:18:49 - 01:18:54 - Steven Bunt
  01:18:54 - 01:18:56 - Rob Bats
  01:18:56 - 01:18:57 - Steven Bunt
  01:18:57 - 01:19:14 - André Bus
  01:19:14 - 01:19:15 - Rob Bats
  01:19:15 - 01:19:16 - André Bus
  01:19:16 - 01:19:26 - Steven Bunt
  01:19:26 - 01:19:36 - Rob Bats
  01:19:50 - 01:22:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:22:56 - 01:22:59 - Rob Bats
  01:22:59 - 01:23:12 - Ronnie Lassche
  01:23:12 - 01:23:13 - Rob Bats
  01:23:13 - 01:23:14 - Ronnie Lassche
  01:23:14 - 01:23:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:23:35 - 01:23:38 - Rob Bats
  01:23:38 - 01:25:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:25:04 - 01:25:06 - Rob Bats
  01:25:06 - 01:25:07 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:25:07 - 01:25:22 - André Bus
  01:25:22 - 01:25:23 - Rob Bats
  01:25:23 - 01:25:24 - André Bus
  01:25:24 - 01:25:41 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:25:41 - 01:25:46 - André Bus
  01:25:47 - 01:26:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:26:00 - 01:26:02 - Rob Bats
  01:26:02 - 01:26:35 - Emmy Elgersma
  01:26:35 - 01:26:36 - Rob Bats
  01:26:36 - 01:26:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:26:57 - 01:26:58 - Rob Bats
  01:26:59 - 01:27:11 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:27:11 - 01:27:15 - Rob Bats
  01:27:16 - 01:27:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:27:40 - 01:27:41 - Rob Bats
  01:27:42 - 01:28:07 - Aletta Makken
  01:28:08 - 01:28:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:28:23 - 01:28:24 - Rob Bats
  01:28:24 - 01:28:45 - Stephanie Geurtz
  01:28:46 - 01:28:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:28:56 - 01:29:00 - Rob Bats
  01:29:00 - 01:30:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:30:21 - 01:30:45 - Rob Bats
  01:31:04 - 01:32:51 - Erik Homan
  01:32:51 - 01:32:54 - Rob Bats
  01:32:54 - 01:33:20 - Ronnie Lassche
  01:33:20 - 01:33:22 - Rob Bats
  01:33:22 - 01:33:23 - Ronnie Lassche
  01:33:23 - 01:33:44 - Erik Homan
  01:33:44 - 01:33:45 - Rob Bats
  01:33:45 - 01:34:06 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:34:06 - 01:34:18 - Erik Homan
  01:34:18 - 01:34:19 - Rob Bats
  01:34:19 - 01:34:34 - Emmy Elgersma
  01:34:34 - 01:34:35 - Rob Bats
  01:34:35 - 01:34:43 - Emmy Elgersma
  01:34:43 - 01:34:45 - Erik Homan
  01:34:45 - 01:34:48 - Rob Bats
  01:34:48 - 01:37:09 - Erik Homan
  01:37:09 - 01:37:11 - Rob Bats
  01:37:11 - 01:37:12 - Erik Homan
  01:37:12 - 01:37:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:37:44 - 01:37:46 - Rob Bats
  01:37:46 - 01:38:04 - Erik Homan
  01:38:04 - 01:38:10 - Rob Bats
  01:38:10 - 01:38:11 - Erik Homan
  01:38:11 - 01:38:28 - André Bus
  01:38:28 - 01:38:30 - Rob Bats
  01:38:30 - 01:38:35 - André Bus
  01:38:35 - 01:38:36 - Erik Homan
  01:38:36 - 01:38:47 - André Bus
  01:38:47 - 01:38:49 - Rob Bats
  01:38:49 - 01:38:58 - André Bus
  01:38:58 - 01:39:10 - Rob Bats
  01:39:10 - 01:39:12 - André Bus
  01:39:12 - 01:39:32 - Rob Bats
  01:39:32 - 01:40:09 - Erik Homan
  01:40:09 - 01:40:22 - Rob Bats
  01:48:33 - 01:48:40 - Rob Bats
  01:48:57 - 01:52:09 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:52:09 - 01:52:14 - Rob Bats
  01:52:14 - 01:52:40 - Erik Homan
  01:52:40 - 01:52:41 - Rob Bats
  01:52:41 - 01:53:05 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:53:05 - 01:53:10 - Rob Bats
  01:53:10 - 01:53:34 - Emmy Elgersma
  01:53:34 - 01:53:35 - Rob Bats
  01:53:35 - 01:53:59 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:53:59 - 01:54:00 - Rob Bats
  01:54:00 - 01:54:04 - Emmy Elgersma
  01:54:04 - 01:54:05 - Rob Bats
  01:54:05 - 01:54:12 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:54:12 - 01:54:16 - Rob Bats
  01:54:16 - 01:56:25 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:56:25 - 01:56:35 - Rob Bats
  01:56:35 - 01:57:03 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:57:03 - 01:57:45 - Rob Bats
  01:57:49 - 02:02:54 - Stephanie Geurtz
  02:02:54 - 02:02:55 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:02:55 - 02:03:26 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:03:26 - 02:03:27 - Rob Bats
  02:03:27 - 02:03:48 - Stephanie Geurtz
  02:03:48 - 02:03:51 - Rob Bats
  02:03:51 - 02:04:12 - Erik Homan
  02:04:12 - 02:04:13 - Rob Bats
  02:04:13 - 02:04:16 - Erik Homan
  02:04:16 - 02:04:18 - Stephanie Geurtz
  02:04:18 - 02:04:19 - Erik Homan
  02:04:19 - 02:04:20 - Rob Bats
  02:04:20 - 02:04:28 - Erik Homan
  02:04:28 - 02:04:29 - Stephanie Geurtz
  02:04:30 - 02:04:36 - Stephanie Geurtz
  02:04:38 - 02:04:52 - Rob Bats
  02:04:53 - 02:05:11 - André Bus
  02:05:11 - 02:05:38 - Stephanie Geurtz
  02:05:41 - 02:06:08 - Aletta Makken
  02:06:09 - 02:06:39 - Stephanie Geurtz
  02:06:40 - 02:07:02 - Rob Bats
  02:07:32 - 02:10:32 - Emmy Elgersma
  02:10:32 - 02:10:33 - Rob Bats
  02:10:33 - 02:10:34 - Emmy Elgersma
  02:10:34 - 02:10:47 - Steven Bunt
  02:10:47 - 02:10:48 - Rob Bats
  02:10:49 - 02:11:00 - Emmy Elgersma
  02:11:04 - 02:11:05 - Steven Bunt
  02:11:07 - 02:11:08 - Emmy Elgersma
  02:11:13 - 02:11:16 - Rob Bats
  02:11:17 - 02:11:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:52 - 02:12:13 - Emmy Elgersma
  02:12:14 - 02:14:53 - Emmy Elgersma
  02:14:53 - 02:14:55 - Rob Bats
  02:14:55 - 02:14:56 - Emmy Elgersma
  02:14:56 - 02:15:22 - Erik Homan
  02:15:22 - 02:15:23 - Rob Bats
  02:15:23 - 02:15:57 - Emmy Elgersma
  02:15:57 - 02:16:06 - Rob Bats
  02:16:07 - 02:16:18 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:16:19 - 02:16:51 - Emmy Elgersma
  02:16:51 - 02:16:52 - Rob Bats
  02:16:52 - 02:17:17 - Emmy Elgersma
  02:17:17 - 02:17:19 - Rob Bats
  02:17:19 - 02:17:20 - Emmy Elgersma
  02:17:20 - 02:17:36 - André Bus
  02:17:37 - 02:18:23 - Emmy Elgersma
  02:18:23 - 02:18:33 - Rob Bats
  02:18:33 - 02:18:56 - Emmy Elgersma
  02:18:56 - 02:18:58 - Rob Bats
  02:19:04 - 02:19:13 - Rob Bats
  02:19:16 - 02:22:42 - Aletta Makken
  02:22:42 - 02:22:46 - Rob Bats
  02:22:46 - 02:22:47 - Aletta Makken
  02:22:47 - 02:23:01 - Stephanie Geurtz
  02:23:01 - 02:23:02 - Rob Bats
  02:23:02 - 02:23:10 - Aletta Makken
  02:23:12 - 02:24:03 - Aletta Makken
  02:24:03 - 02:24:07 - Rob Bats
  02:24:09 - 02:24:33 - Erik Homan
  02:24:34 - 02:24:59 - Aletta Makken
  02:25:00 - 02:25:01 - Rob Bats
  02:25:02 - 02:25:31 - André Bus
  02:25:31 - 02:25:46 - Aletta Makken
  02:25:47 - 02:25:50 - André Bus
  02:25:50 - 02:25:51 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:25:51 - 02:26:03 - André Bus
  02:26:03 - 02:26:05 - Rob Bats
  02:26:05 - 02:26:28 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:26:29 - 02:27:03 - Aletta Makken
  02:27:04 - 02:27:08 - Rob Bats
  02:27:08 - 02:27:44 - Aletta Makken
  02:27:46 - 02:28:40 - Rob Bats
  02:43:18 - 02:43:30 - Rob Bats
  02:43:31 - 02:52:22 - Marcel Scheringa
  02:52:24 - 02:52:26 - Rob Bats
  02:52:27 - 02:52:51 - Emmy Elgersma
  02:52:52 - 02:54:00 - Marcel Scheringa
  02:54:00 - 02:54:05 - Rob Bats
  02:54:06 - 02:54:19 - André Bus
  02:54:21 - 02:54:24 - André Bus
  02:54:24 - 02:54:29 - Marcel Scheringa
  02:54:29 - 02:54:34 - André Bus
  02:54:34 - 02:54:41 - André Bus
  02:54:42 - 02:54:44 - André Bus
  02:54:45 - 02:55:07 - Marcel Scheringa
  02:55:07 - 02:55:13 - Rob Bats
  02:55:16 - 02:55:22 - Rob Bats
  02:55:22 - 02:57:15 - Melvin Smit
  02:57:15 - 02:57:22 - Rob Bats
  02:57:43 - 02:58:36 - Trijn Jongman-Smit
  02:58:37 - 02:58:58 - Stephanie Geurtz
  02:58:59 - 02:59:27 - Trijn Jongman-Smit
  02:59:27 - 02:59:28 - Rob Bats
  02:59:28 - 02:59:59 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:00:01 - 03:02:06 - Trijn Jongman-Smit
  03:02:06 - 03:02:08 - Rob Bats
  03:02:08 - 03:02:46 - Aletta Makken
  03:02:47 - 03:03:12 - Trijn Jongman-Smit
  03:03:13 - 03:03:38 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:03:40 - 03:03:56 - Trijn Jongman-Smit
  03:03:56 - 03:03:57 - Rob Bats
  03:03:57 - 03:04:20 - Emmy Elgersma
  03:04:20 - 03:04:21 - Rob Bats
  03:04:21 - 03:04:50 - Trijn Jongman-Smit
  03:04:50 - 03:04:51 - Rob Bats
  03:04:52 - 03:05:21 - André Bus
  03:05:21 - 03:05:28 - Rob Bats
  03:05:54 - 03:07:50 - Bram Harmsma
  03:07:50 - 03:07:52 - Rob Bats
  03:07:52 - 03:08:09 - Emmy Elgersma
  03:08:11 - 03:09:52 - Bram Harmsma
  03:09:52 - 03:09:53 - Rob Bats
  03:09:53 - 03:10:05 - Aletta Makken
  03:10:06 - 03:10:55 - Bram Harmsma
  03:10:55 - 03:10:56 - Rob Bats
  03:10:57 - 03:11:53 - Ronnie Lassche
  03:11:54 - 03:13:08 - Bram Harmsma
  03:13:08 - 03:13:09 - Rob Bats
  03:13:09 - 03:13:17 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:13:18 - 03:13:50 - Bram Harmsma
  03:13:50 - 03:14:01 - Rob Bats
  03:14:02 - 03:14:21 - André Bus
  03:14:22 - 03:15:36 - Bram Harmsma
  03:15:36 - 03:15:52 - Rob Bats
  03:15:52 - 03:16:28 - Stephanie Geurtz
  03:16:28 - 03:16:30 - Rob Bats
  03:16:32 - 03:16:50 - Bram Harmsma
  03:16:52 - 03:17:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:17:04 - 03:17:05 - Rob Bats
  03:17:07 - 03:17:42 - Rob Bats
  03:17:42 - 03:17:58 - André Bus
  03:17:58 - 03:18:06 - Rob Bats
  03:27:42 - 03:28:28 - Rob Bats
  03:28:28 - 03:29:26 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:29:27 - 03:29:34 - Rob Bats
  03:29:34 - 03:30:17 - Wim Brus
  03:30:19 - 03:30:20 - Rob Bats
  03:30:20 - 03:30:43 - Emmy Elgersma
  03:30:45 - 03:30:47 - Rob Bats
  03:30:47 - 03:31:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:31:03 - 03:31:04 - Rob Bats
  03:31:07 - 03:31:34 - Stephanie Geurtz
  03:31:34 - 03:31:35 - Rob Bats
  03:31:36 - 03:32:00 - Wim Brus
  03:32:03 - 03:32:47 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:32:47 - 03:32:49 - Rob Bats
  03:32:50 - 03:33:09 - Emmy Elgersma
  03:33:12 - 03:33:13 - Rob Bats
  03:33:13 - 03:33:37 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:33:37 - 03:33:45 - Rob Bats
  03:33:46 - 03:33:53 - Wim Brus
  03:33:54 - 03:34:17 - Rob Bats
  03:34:18 - 03:35:31 - Henk Boxum
  03:35:31 - 03:35:34 - Rob Bats
  03:35:34 - 03:36:02 - Jan van Beekhuizen
  03:36:02 - 03:36:03 - Rob Bats
  03:36:03 - 03:36:06 - Rob Bats
  03:36:06 - 03:36:10 - Jan van Beekhuizen
  03:36:10 - 03:36:47 - Henk Boxum
  03:36:47 - 03:36:48 - Rob Bats
  03:36:48 - 03:37:06 - Wim Brus
  03:37:07 - 03:37:10 - Rob Bats
  03:37:10 - 03:37:21 - Emmy Elgersma
  03:37:21 - 03:37:22 - Rob Bats
  03:37:22 - 03:37:27 - Henk Boxum
  03:37:28 - 03:37:29 - Rob Bats
  03:37:30 - 03:38:30 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:38:31 - 03:38:33 - Rob Bats
  03:38:33 - 03:38:54 - Emmy Elgersma
  03:38:54 - 03:38:55 - Rob Bats
  03:38:55 - 03:39:23 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:39:23 - 03:39:24 - Rob Bats
  03:39:26 - 03:40:08 - Jan van Beekhuizen
  03:40:10 - 03:40:32 - Henk Boxum
  03:40:32 - 03:40:34 - Rob Bats
  03:40:34 - 03:41:13 - Stephanie Geurtz
  03:41:13 - 03:41:15 - Rob Bats
  03:41:16 - 03:41:49 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:41:49 - 03:41:51 - Rob Bats
  03:41:51 - 03:42:16 - Stephanie Geurtz
  03:42:16 - 03:42:17 - Rob Bats
  03:42:17 - 03:43:13 - Emmy Elgersma
  03:43:13 - 03:43:15 - Rob Bats
  03:43:16 - 03:43:52 - Willem Sommer
  03:43:52 - 03:43:53 - Rob Bats
  03:43:54 - 03:44:17 - Henk Boxum
  03:44:17 - 03:44:32 - Rob Bats
  03:44:32 - 03:45:35 - Stephanie Geurtz
  03:45:35 - 03:45:36 - Rob Bats
  03:45:37 - 03:46:08 - Steven Bunt
  03:46:09 - 03:46:11 - Rob Bats
  03:46:12 - 03:46:41 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:46:41 - 03:46:42 - Rob Bats
  03:46:43 - 03:47:01 - Gidion Hoorn
  03:47:01 - 03:47:02 - Rob Bats
  03:47:03 - 03:47:26 - Richard Keizer
  03:47:26 - 03:47:27 - Rob Bats
  03:47:28 - 03:48:00 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:48:00 - 03:48:18 - Rob Bats
  03:48:19 - 03:48:32 - Stephanie Geurtz
  03:48:32 - 03:48:47 - Rob Bats
  03:48:47 - 03:50:03 - Gidion Hoorn
  03:50:03 - 03:50:07 - Rob Bats
  03:50:07 - 03:50:55 - Steven Bunt
  03:50:56 - 03:50:58 - Rob Bats
  03:50:58 - 03:51:27 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:51:27 - 03:51:28 - Rob Bats
  03:51:28 - 03:51:30 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:51:30 - 03:52:03 - Gidion Hoorn
  03:52:03 - 03:52:04 - Rob Bats
  03:52:04 - 03:52:51 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:52:51 - 03:52:56 - Rob Bats
  03:52:57 - 03:53:24 - Erik Homan
  03:53:24 - 03:53:25 - Rob Bats
  03:53:25 - 03:53:54 - Gidion Hoorn
  03:53:54 - 03:53:57 - Rob Bats
  03:53:58 - 03:55:10 - André Bus
  03:55:10 - 03:55:13 - Rob Bats
  03:55:13 - 03:55:38 - Stephanie Geurtz
  03:55:39 - 03:56:00 - Emmy Elgersma
  03:56:00 - 03:56:02 - Rob Bats
  03:56:04 - 03:56:37 - André Bus
  03:56:37 - 03:56:47 - Rob Bats
  03:56:48 - 03:56:52 - Emmy Elgersma
  03:56:52 - 03:57:02 - Rob Bats
  03:57:02 - 03:57:11 - Gidion Hoorn
  03:57:11 - 03:57:28 - Rob Bats
  03:57:34 - 03:58:51 - Wim Brus
  03:58:51 - 03:58:54 - Rob Bats
  03:58:54 - 03:59:08 - Stephanie Geurtz
  03:59:08 - 03:59:10 - Rob Bats
  03:59:10 - 03:59:38 - Wim Brus
  03:59:38 - 03:59:39 - Rob Bats
  03:59:40 - 04:00:39 - Aletta Makken
  04:00:39 - 04:00:44 - Rob Bats
  04:00:44 - 04:01:17 - Wim Brus
  04:01:17 - 04:01:23 - Rob Bats
  04:01:23 - 04:01:24 - Jan van Beekhuizen
  04:01:24 - 04:02:03 - Aletta Makken
  04:02:03 - 04:02:05 - Rob Bats
  04:02:05 - 04:02:14 - Emmy Elgersma
  04:02:15 - 04:02:16 - Rob Bats
  04:02:16 - 04:03:29 - Henk Boxum
  04:03:29 - 04:03:54 - Rob Bats
  04:03:54 - 04:04:45 - Jeroen van Duijvenvoorde
  04:04:45 - 04:04:53 - Rob Bats
  04:04:55 - 04:05:18 - Jan van Beekhuizen
  04:05:18 - 04:05:20 - Rob Bats
  04:05:20 - 04:05:22 - Wim Brus
  04:05:22 - 04:05:25 - Jan van Beekhuizen
  04:05:25 - 04:05:30 - Wim Brus
  04:05:30 - 04:05:34 - Rob Bats
  04:05:35 - 04:05:43 - Jannes Mulder
  04:05:43 - 04:05:46 - Rob Bats
  04:05:46 - 04:06:31 - Jannes Mulder
  04:06:31 - 04:06:32 - Rob Bats
  04:06:32 - 04:06:43 - Emmy Elgersma
  04:06:43 - 04:06:46 - Rob Bats
  04:06:46 - 04:07:12 - Stephanie Geurtz
  04:07:13 - 04:07:14 - Rob Bats
  04:07:14 - 04:07:41 - Bennie Daan
  04:07:41 - 04:07:42 - Rob Bats
  04:07:43 - 04:07:49 - Wim Brus
  04:07:49 - 04:07:50 - Rob Bats
  04:07:50 - 04:07:53 - Bennie Daan
  04:07:53 - 04:08:14 - Rob Bats
  04:08:14 - 04:09:10 - Annie Muizelaar-Eilkes
  04:09:10 - 04:09:11 - Rob Bats
  04:09:11 - 04:09:50 - Jannes Mulder
  04:09:50 - 04:09:51 - Rob Bats
  04:09:51 - 04:10:22 - Guus Mooiweer
  04:10:22 - 04:10:24 - Rob Bats
  04:10:25 - 04:12:24 - Jeroen van Duijvenvoorde
  04:12:24 - 04:12:26 - Rob Bats
  04:12:27 - 04:12:33 - Stephanie Geurtz
  04:12:34 - 04:12:35 - Rob Bats
  04:12:36 - 04:13:19 - Henk Boxum
  04:13:19 - 04:13:23 - Rob Bats
  04:13:23 - 04:14:02 - Emmy Elgersma
  04:14:02 - 04:14:11 - Rob Bats
  04:14:11 - 04:14:12 - Emmy Elgersma
  04:14:12 - 04:14:24 - Jeroen van Duijvenvoorde
  04:14:26 - 04:14:43 - Henk Boxum
  04:14:43 - 04:14:48 - Rob Bats
  04:14:49 - 04:15:21 - Annie Muizelaar-Eilkes
  04:15:21 - 04:15:23 - Rob Bats
  04:15:24 - 04:16:05 - Jeroen van Duijvenvoorde
  04:16:06 - 04:16:07 - Rob Bats
  04:16:07 - 04:16:35 - Annie Muizelaar-Eilkes
  04:16:35 - 04:16:37 - Rob Bats
  04:16:37 - 04:16:51 - Guus Mooiweer
  04:16:51 - 04:16:52 - Rob Bats
  04:16:52 - 04:17:57 - Jan van Beekhuizen
  04:17:57 - 04:18:21 - Rob Bats
  05:15:37 - 05:15:58 - Rob Bats
  05:15:58 - 05:17:19 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:17:19 - 05:17:22 - Rob Bats
  05:17:22 - 05:17:35 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:17:35 - 05:17:56 - Rob Bats
  05:17:56 - 05:18:36 - Erik Homan
  05:18:36 - 05:18:38 - Rob Bats
  05:18:38 - 05:19:23 - Aletta Makken
  05:19:24 - 05:19:26 - Rob Bats
  05:19:26 - 05:19:45 - Erik Homan
  05:19:45 - 05:19:46 - Rob Bats
  05:19:47 - 05:20:53 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:20:54 - 05:20:56 - Rob Bats
  05:20:56 - 05:21:37 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:21:37 - 05:21:57 - Rob Bats
  05:21:58 - 05:22:26 - Tinus Holterman
  05:22:26 - 05:22:27 - Rob Bats
  05:22:28 - 05:23:07 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:23:07 - 05:23:12 - Rob Bats
  05:23:12 - 05:23:13 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:23:13 - 05:23:14 - Rob Bats
  05:23:14 - 05:23:29 - Tinus Holterman
  05:23:29 - 05:23:31 - Rob Bats
  05:23:31 - 05:23:45 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:23:45 - 05:23:47 - Rob Bats
  05:23:48 - 05:24:45 - Jannes Mulder
  05:24:45 - 05:24:48 - Rob Bats
  05:24:48 - 05:25:09 - Annie Muizelaar-Eilkes
  05:25:09 - 05:25:10 - Rob Bats
  05:25:10 - 05:25:24 - Jannes Mulder
  05:25:24 - 05:25:26 - Rob Bats
  05:25:26 - 05:26:15 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:26:15 - 05:26:21 - Rob Bats
  05:26:21 - 05:26:40 - Emmy Elgersma
  05:26:40 - 05:27:02 - Rob Bats
  05:27:02 - 05:28:01 - Tilko Gernaat
  05:28:01 - 05:28:06 - Rob Bats
  05:28:08 - 05:28:28 - Willem Sommer
  05:28:28 - 05:28:30 - Rob Bats
  05:28:30 - 05:29:41 - Jeroen van Duijvenvoorde
  05:29:41 - 05:29:42 - Rob Bats
  05:29:43 - 05:30:25 - Tilko Gernaat
  05:30:25 - 05:30:27 - Rob Bats
  05:30:28 - 05:30:49 - Gert Stam
  05:30:49 - 05:30:51 - Rob Bats
  05:30:54 - 05:31:33 - Emmy Elgersma
  05:31:33 - 05:31:34 - Rob Bats
  05:31:36 - 05:32:19 - Aletta Makken
  05:32:19 - 05:32:21 - Rob Bats
  05:32:23 - 05:33:34 - Jan van Beekhuizen
  05:33:34 - 05:33:38 - Rob Bats
  05:33:38 - 05:33:55 - Henk Boxum
  05:33:55 - 05:33:58 - Rob Bats
  05:33:58 - 05:34:53 - Tilko Gernaat
  05:34:53 - 05:35:09 - Rob Bats
  05:35:09 - 05:36:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:36:21 - 05:36:33 - Rob Bats
  05:36:35 - 05:37:33 - Emmy Elgersma
  05:37:33 - 05:37:47 - Rob Bats
  05:37:48 - 05:38:13 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:38:14 - 05:38:15 - Rob Bats
  05:38:15 - 05:38:20 - Steven Bunt
  05:38:24 - 05:38:25 - Rob Bats
  05:38:26 - 05:38:33 - Stephanie Geurtz
  05:38:33 - 05:38:55 - Rob Bats
  05:38:55 - 05:39:57 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:39:57 - 05:40:07 - Rob Bats
  05:40:07 - 05:40:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:40:14 - 05:40:26 - Wim Brus
  05:40:28 - 05:40:32 - Rob Bats
  05:40:33 - 05:40:55 - Erik Homan
  05:40:55 - 05:40:57 - Rob Bats
  05:40:57 - 05:40:59 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:40:59 - 05:41:03 - Rob Bats
  05:41:04 - 05:41:39 - Roland Logtmeijer
  05:41:39 - 05:41:42 - Rob Bats
  05:41:43 - 05:42:13 - Ina Haveman-Regeling
  05:42:13 - 05:42:14 - Rob Bats
  05:42:14 - 05:42:15 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:42:16 - 05:43:04 - Emmy Elgersma
  05:43:04 - 05:43:09 - Rob Bats
  05:43:09 - 05:43:20 - Erik Homan
  05:43:20 - 05:43:22 - Rob Bats
  05:43:22 - 05:43:23 - Rob Bats
  05:43:23 - 05:43:37 - Ina Haveman-Regeling
  05:43:37 - 05:43:42 - Rob Bats
  05:43:43 - 05:44:41 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:44:41 - 05:44:50 - Ina Haveman-Regeling
  05:44:52 - 05:45:14 - Rob Bats
  05:45:14 - 05:46:18 - Henk Boxum
  05:46:18 - 05:46:33 - Rob Bats
  05:46:33 - 05:47:09 - Jeroen van Duijvenvoorde
  05:47:09 - 05:47:11 - Rob Bats
  05:47:11 - 05:47:15 - Wim Brus
  05:47:15 - 05:47:31 - Rob Bats
  05:47:31 - 05:49:18 - Stephanie Geurtz
  05:49:18 - 05:49:21 - Rob Bats
  05:49:21 - 05:50:34 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:50:35 - 05:50:38 - Rob Bats
  05:50:39 - 05:51:31 - Erik Homan
  05:51:31 - 05:51:36 - Rob Bats
  05:51:37 - 05:52:02 - Helmich Ruitenberg
  05:52:02 - 05:52:05 - Rob Bats
  05:52:05 - 05:52:25 - Gidion Hoorn
  05:52:25 - 05:52:26 - Rob Bats
  05:52:26 - 05:52:37 - Jeroen van Duijvenvoorde
  05:52:37 - 05:52:38 - Rob Bats
  05:52:39 - 05:53:02 - Steven Bunt
  05:53:02 - 05:53:05 - Rob Bats
  05:53:05 - 05:53:13 - Emmy Elgersma
  05:53:13 - 05:53:14 - Rob Bats
  05:53:15 - 05:54:55 - Stephanie Geurtz
  05:54:55 - 05:55:04 - Rob Bats
  05:55:05 - 05:55:27 - Aletta Makken
  05:55:27 - 05:55:39 - Rob Bats
  05:55:40 - 05:56:43 - Stephanie Geurtz
  05:56:43 - 05:56:45 - Rob Bats
  05:56:45 - 05:57:01 - Jeroen van Duijvenvoorde
  05:57:01 - 05:57:02 - Rob Bats
  05:57:03 - 05:57:31 - Stephanie Geurtz
  05:57:31 - 05:57:33 - Rob Bats
  05:57:33 - 05:57:46 - Jeroen van Duijvenvoorde
  05:57:46 - 05:57:47 - Rob Bats
  05:57:48 - 05:58:04 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:58:04 - 05:58:06 - Rob Bats
  05:58:06 - 05:58:46 - Helmich Ruitenberg
  05:58:46 - 05:58:47 - Rob Bats
  05:58:48 - 05:59:07 - Steven Bunt
  05:59:08 - 05:59:10 - Rob Bats
  05:59:12 - 05:59:41 - Jan van Beekhuizen
  05:59:41 - 05:59:42 - Rob Bats
  05:59:43 - 06:00:11 - Gidion Hoorn
  06:00:11 - 06:00:27 - Rob Bats
  06:00:28 - 06:02:24 - Emmy Elgersma
  06:02:24 - 06:02:38 - Rob Bats
  06:02:39 - 06:03:43 - Roland Logtmeijer
  06:03:43 - 06:03:50 - Rob Bats
  06:03:50 - 06:04:07 - Emmy Elgersma
  06:04:07 - 06:04:09 - Rob Bats
  06:04:10 - 06:05:02 - Aletta Makken
  06:05:02 - 06:05:05 - Rob Bats
  06:05:06 - 06:05:49 - Jan van Beekhuizen
  06:05:49 - 06:05:50 - Rob Bats
  06:05:51 - 06:06:26 - Stephanie Geurtz
  06:06:26 - 06:06:27 - Rob Bats
  06:06:28 - 06:06:52 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:06:52 - 06:07:07 - Rob Bats
  06:07:07 - 06:08:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  06:08:04 - 06:08:08 - Rob Bats
  06:08:08 - 06:08:30 - Stephanie Geurtz
  06:08:30 - 06:08:32 - Rob Bats
  06:08:32 - 06:08:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  06:08:44 - 06:08:46 - Rob Bats
  06:08:46 - 06:09:00 - Stephanie Geurtz
  06:09:01 - 06:09:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  06:09:04 - 06:09:07 - Rob Bats
  06:09:07 - 06:10:29 - Emmy Elgersma
  06:10:29 - 06:10:43 - Rob Bats
  06:10:43 - 06:10:44 - André Bus
  06:10:44 - 06:10:45 - Rob Bats
  06:10:45 - 06:10:46 - André Bus
  06:10:46 - 06:10:55 - Rob Bats
  06:10:55 - 06:11:43 - André Bus
  06:11:43 - 06:11:58 - Rob Bats
  06:11:58 - 06:12:40 - Aletta Makken
  06:12:41 - 06:12:42 - Rob Bats
  06:12:44 - 06:13:27 - Jan van Beekhuizen
  06:13:27 - 06:13:30 - Rob Bats
  06:13:30 - 06:14:03 - Jeroen van Duijvenvoorde
  06:14:03 - 06:14:04 - Rob Bats
  06:14:05 - 06:14:37 - Aletta Makken
  06:14:37 - 06:15:02 - Rob Bats
  06:15:02 - 06:15:55 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:15:55 - 06:16:08 - Rob Bats
  06:16:08 - 06:16:13 - Roland Logtmeijer
  06:16:14 - 06:16:16 - Rob Bats
  06:16:17 - 06:16:33 - Richard Keizer
  06:16:33 - 06:16:34 - Rob Bats
  06:16:34 - 06:16:50 - Stephanie Geurtz
  06:16:50 - 06:16:51 - Rob Bats
  06:16:52 - 06:16:59 - Wim Brus
  06:16:59 - 06:17:01 - Rob Bats
  06:17:02 - 06:17:17 - Aletta Makken
  06:17:17 - 06:17:18 - Rob Bats
  06:17:18 - 06:17:28 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:17:28 - 06:17:30 - Rob Bats
  06:17:30 - 06:17:41 - Stephanie Geurtz
  06:17:41 - 06:17:50 - Rob Bats
  06:17:50 - 06:18:38 - Aletta Makken
  06:18:38 - 06:18:39 - Rob Bats
  06:18:40 - 06:19:13 - Erik Homan
  06:19:13 - 06:19:15 - Rob Bats
  06:19:16 - 06:19:31 - André Bus
  06:19:31 - 06:19:32 - Rob Bats
  06:19:33 - 06:20:07 - Roland Logtmeijer
  06:20:08 - 06:20:34 - Henk Boxum
  06:20:34 - 06:20:39 - Rob Bats
  06:20:40 - 06:20:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  06:20:44 - 06:20:45 - Rob Bats
  06:20:46 - 06:20:58 - Emmy Elgersma
  06:20:59 - 06:21:00 - Rob Bats
  06:21:01 - 06:21:12 - Tilko Gernaat
  06:21:12 - 06:21:13 - Rob Bats
  06:21:13 - 06:21:16 - Stephanie Geurtz
  06:21:17 - 06:21:22 - Rob Bats
  06:21:22 - 06:21:42 - Aletta Makken
  06:21:42 - 06:21:46 - Rob Bats
  06:21:46 - 06:21:53 - Emmy Elgersma
  06:21:53 - 06:22:29 - Rob Bats
  06:22:29 - 06:23:03 - Aletta Makken
  06:23:03 - 06:23:04 - Rob Bats
  06:23:05 - 06:23:37 - Miriam Slomp-Dekkers
  06:23:37 - 06:23:40 - Rob Bats
  06:23:40 - 06:24:17 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:24:18 - 06:24:20 - Rob Bats
  06:24:20 - 06:24:56 - Aletta Makken
  06:24:56 - 06:25:01 - Rob Bats
  06:25:01 - 06:25:26 - Gidion Hoorn
  06:25:26 - 06:25:27 - Rob Bats
  06:25:28 - 06:25:50 - Jannes Mulder
  06:25:51 - 06:25:55 - Rob Bats
  06:25:55 - 06:26:14 - Helmich Ruitenberg
  06:26:14 - 06:26:16 - Rob Bats
  06:26:16 - 06:26:32 - Aletta Makken
  06:26:33 - 06:26:37 - Rob Bats
  06:26:37 - 06:26:47 - Helmich Ruitenberg
  06:26:49 - 06:27:01 - Aletta Makken
  06:27:02 - 06:27:03 - Rob Bats
  06:27:04 - 06:27:23 - Stephanie Geurtz
  06:27:24 - 06:27:58 - Rob Bats
  06:28:12 - 06:30:46 - Melvin Smit
  06:30:46 - 06:30:54 - Rob Bats
  06:30:54 - 06:31:05 - Emmy Elgersma
  06:31:05 - 06:33:32 - Melvin Smit
  06:33:32 - 06:33:33 - Rob Bats
  06:33:33 - 06:33:41 - Steven Bunt
  06:33:41 - 06:33:43 - Rob Bats
  06:33:43 - 06:33:53 - Steven Bunt
  06:33:53 - 06:34:01 - Melvin Smit
  06:34:01 - 06:34:02 - Rob Bats
  06:34:02 - 06:37:34 - Melvin Smit
  06:37:34 - 06:37:36 - Rob Bats
  06:37:37 - 06:37:57 - Stephanie Geurtz
  06:37:57 - 06:38:01 - Rob Bats
  06:38:01 - 06:38:22 - Melvin Smit
  06:38:22 - 06:38:23 - Rob Bats
  06:38:23 - 06:38:24 - Melvin Smit
  06:38:24 - 06:38:51 - Rob Bats
  06:38:51 - 06:39:38 - Emmy Elgersma
  06:39:38 - 06:39:43 - Rob Bats
  06:39:43 - 06:39:49 - Melvin Smit
  06:39:49 - 06:40:02 - Rob Bats
  06:40:20 - 06:43:45 - Trijn Jongman-Smit
  06:43:45 - 06:43:48 - Rob Bats
  06:43:49 - 06:43:55 - Erik Homan
  06:43:55 - 06:43:56 - Rob Bats
  06:43:57 - 06:46:12 - Trijn Jongman-Smit
  06:46:13 - 06:46:14 - Rob Bats
  06:46:14 - 06:47:10 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:47:10 - 06:47:11 - Rob Bats
  06:47:11 - 06:47:34 - Trijn Jongman-Smit
  06:47:34 - 06:47:35 - Rob Bats
  06:47:35 - 06:47:55 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:47:55 - 06:48:05 - Rob Bats
  06:48:05 - 06:49:03 - Trijn Jongman-Smit
  06:49:03 - 06:49:16 - Rob Bats
  06:49:31 - 06:51:33 - Bram Harmsma
  06:51:33 - 06:51:34 - Rob Bats
  06:51:35 - 06:51:47 - Aletta Makken
  06:51:47 - 06:52:22 - Bram Harmsma
  06:52:23 - 06:52:24 - Rob Bats
  06:52:24 - 06:52:53 - Bram Harmsma
  06:52:56 - 06:53:07 - Rob Bats
  06:53:28 - 06:55:28 - Marcel Scheringa
  06:55:28 - 06:55:30 - Rob Bats
  06:55:30 - 06:56:04 - Emmy Elgersma
  06:56:05 - 06:56:22 - Marcel Scheringa
  06:56:27 - 06:57:43 - Marcel Scheringa
  06:57:45 - 06:58:29 - Rob Bats
  07:10:59 - 07:11:14 - Rob Bats
  07:11:14 - 07:11:47 - Stephanie Geurtz
  07:11:47 - 07:12:01 - Rob Bats
  07:12:01 - 07:12:59 - Henk Boxum
  07:12:59 - 07:13:12 - Rob Bats
  07:13:13 - 07:13:48 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:13:48 - 07:13:51 - Rob Bats
  07:13:52 - 07:14:13 - Aletta Makken
  07:14:14 - 07:14:25 - Rob Bats
  07:14:26 - 07:15:28 - Tilko Gernaat
  07:15:29 - 07:15:40 - Rob Bats
  07:15:40 - 07:15:54 - Emmy Elgersma
  07:15:54 - 07:16:03 - Rob Bats
  07:16:03 - 07:16:20 - Wim Brus
  07:16:20 - 07:16:32 - Rob Bats
  07:16:32 - 07:16:49 - André Bus
  07:16:49 - 07:17:06 - Rob Bats
  07:17:21 - 07:17:51 - Melvin Smit
  07:17:51 - 07:17:52 - Rob Bats
  07:17:52 - 07:17:53 - Tilko Gernaat
  07:17:53 - 07:17:54 - Rob Bats
  07:17:54 - 07:17:56 - Tilko Gernaat
  07:17:56 - 07:18:28 - Rob Bats
  07:18:28 - 07:18:30 - André Bus
  07:18:30 - 07:18:33 - Rob Bats
  07:18:38 - 07:18:40 - Wim Brus
  07:18:40 - 07:18:42 - Rob Bats
  07:18:42 - 07:18:46 - Wim Brus
  07:18:46 - 07:18:50 - Rob Bats
  07:18:50 - 07:18:51 - André Bus
  07:18:51 - 07:18:58 - Rob Bats
  07:27:13 - 07:31:47 - Rob Bats
  07:31:47 - 07:32:18 - Emmy Elgersma
  07:32:18 - 07:33:19 - Rob Bats
  07:33:19 - 07:33:46 - Gidion Hoorn
  07:33:46 - 07:34:19 - Rob Bats
  07:34:19 - 07:34:40 - Henk Boxum
  07:34:40 - 07:34:43 - Rob Bats
  07:34:43 - 07:34:56 - Bennie Daan
  07:34:57 - 07:35:32 - Rob Bats
  07:35:32 - 07:35:35 - Gidion Hoorn
  07:35:35 - 07:36:22 - Rob Bats
  07:36:22 - 07:36:32 - Wim Brus
  07:36:32 - 07:37:04 - Rob Bats
  07:37:04 - 07:37:24 - Wim Brus
  07:37:24 - 07:38:35 - Rob Bats
  07:38:36 - 07:38:58 - Wim Brus
  07:38:58 - 07:40:27 - Rob Bats
  07:40:27 - 07:40:42 - Henk Boxum
  07:40:42 - 07:40:54 - Rob Bats
  07:40:54 - 07:41:02 - Guus Mooiweer
  07:41:03 - 07:43:59 - Rob Bats
  07:43:59 - 07:44:13 - Ina Haveman-Regeling
  07:44:13 - 07:44:33 - Ina Haveman-Regeling
  07:44:33 - 07:46:27 - Rob Bats
 9. 5.2

  Besluit

  Raadslid Geurtz licht de motie toe. Het college geeft haar visie over de motie. De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt verworpen met 2 stemmen voor (GL 1, D66 1) en 24 stemmen tegen (BGL 8, CPB 5, PvdA 4, VVD 2, CDA 2, CU 2en VE 1).

  07:46:00 - 07:46:27 - Rob Bats
  07:46:27 - 07:48:25 - Stephanie Geurtz
  07:48:26 - 07:48:50 - Rob Bats
  07:48:51 - 07:49:01 - Erik Homan
  07:49:01 - 07:49:02 - Rob Bats
  07:49:02 - 07:49:03 - Erik Homan
  07:49:03 - 07:49:12 - Stephanie Geurtz
  07:49:15 - 07:49:17 - Rob Bats
  07:49:17 - 07:49:20 - André Bus
  07:49:20 - 07:49:54 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:49:54 - 07:49:55 - Rob Bats
  07:49:55 - 07:50:25 - Stephanie Geurtz
  07:50:26 - 07:50:27 - Rob Bats
  07:50:28 - 07:50:52 - Emmy Elgersma
  07:50:53 - 07:50:57 - Rob Bats
  07:50:58 - 07:51:14 - André Bus
  07:51:14 - 07:51:27 - Rob Bats
  07:51:27 - 07:51:47 - Steven Bunt
  07:51:47 - 07:51:48 - Rob Bats
  07:51:49 - 07:51:55 - Aletta Makken
  07:51:55 - 07:51:57 - Rob Bats
  07:51:58 - 07:52:17 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:52:19 - 07:52:20 - Rob Bats
  07:52:20 - 07:52:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  07:52:35 - 07:52:36 - Rob Bats
  07:52:37 - 07:52:40 - Ronnie Lassche
  07:52:40 - 07:52:45 - Rob Bats
  07:52:53 - 07:54:26 - Melvin Smit
  07:54:28 - 07:54:33 - Rob Bats
  07:54:33 - 07:54:37 - Melvin Smit
  07:54:38 - 07:54:41 - Rob Bats
  07:54:41 - 07:55:14 - Stephanie Geurtz
  07:55:16 - 07:55:19 - Rob Bats
  07:55:19 - 07:55:20 - Stephanie Geurtz
  07:55:21 - 07:56:11 - Rob Bats
 10. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend.

  07:55:59 - 07:56:11 - Rob Bats
 11. 7

  Bijlagen

  Besluit

  CPB verzoekt om ingekomen stuk 6.0 over Woningbouw Sint Jansklooster te verplaatsen naar categorie III, ter afhandeling in handen stellen van het College van B&W met het verzoek de gemeenteraad te informeren over de afhandeling.


  Met deze wijziging wordt de lijst ingekomen stukken vastgesteld.

  07:56:09 - 07:56:11 - Rob Bats
  07:56:11 - 07:56:28 - Ronnie Lassche
  07:56:28 - 07:57:47 - Rob Bats
 12. 8

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  07:56:34 - 07:57:47 - Rob Bats
 13. 9

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

  07:56:51 - 07:57:47 - Rob Bats
 14. 10

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

  07:56:59 - 07:57:47 - Rob Bats
 15. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21.42 uur de vergadering en wenst ieder een fijn zomerreces.

  07:57:07 - 07:57:47 - Rob Bats