Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.


  Afwezig zijn raadslid J. Drijfhout, J. Mulder, G. Hoorn.

  00:24:25 - 00:25:30 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  Raadslid Bus (BGL) doet het agendavoorstel vanwege weinig voorbereidingstijd het agendapunt 5.1 - Inzet opvang ontheemden 2024 - in twee termijnen te bespreken: het eerste termijn in deze raadsvergadering, het tweede termijn inclusief besluitvorming in de raad van 13 februari a.s.. Na stemming besluit de raad bij meerderheid in met dit voorstel. 16 stemmen voor (BGL 8, VE 1, CU 1, VVD 3, CPB 4) en 7 stemmen tegen (PvdA 3, CDA 2, GL 1, D66 1)

  00:25:18 - 00:25:30 - Rob Bats
  00:25:30 - 00:25:53 - André Bus
  00:25:53 - 00:26:17 - Rob Bats
  00:26:17 - 00:26:28 - Steven Bunt
  00:26:28 - 00:26:30 - Rob Bats
  00:26:30 - 00:26:34 - Aletta Makken
  00:26:34 - 00:26:35 - Rob Bats
  00:26:35 - 00:26:43 - Erik Homan
  00:26:43 - 00:26:45 - Rob Bats
  00:26:45 - 00:26:48 - Stephanie Geurtz
  00:26:48 - 00:26:49 - Rob Bats
  00:26:49 - 00:26:53 - Henk Boxum
  00:26:53 - 00:26:54 - Rob Bats
  00:26:54 - 00:27:20 - Emmy Elgersma
  00:27:20 - 00:27:59 - Rob Bats
  00:27:59 - 00:28:04 - Emmy Elgersma
  00:28:04 - 00:28:07 - Rob Bats
  00:28:07 - 00:28:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:28:21 - 00:28:22 - Rob Bats
  00:28:22 - 00:28:25 - Ronnie Lassche
  00:28:25 - 00:28:50 - Rob Bats
  00:28:51 - 00:28:56 - Erik Homan
  00:28:57 - 00:31:12 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld

  00:29:53 - 00:31:12 - Rob Bats
 4. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 5. 4.1

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (24 stemmen):
  de arbeidsovereenkomst met R.S. van Maurik als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Steenwijkerland met ingang van 1 februari 2024 te beëindigen.


  De voorzitter bedankt dhr. S. van Maurik namens de raad voor zijn ondersteuning en wenst hem succes in zijn nieuwe functie.

  00:29:52 - 00:31:12 - Rob Bats
  00:31:12 - 00:31:45 - Rob Bats
  00:31:54 - 00:31:59 - Rob Bats
  00:32:07 - 00:32:55 - Rob Bats
 6. 5
  Besluitvorming – bespreekstukken
 7. 5.1

  Besluit

  In het eerste termijn bespreekt de raad het onderwerp. De voorzitter schorst de vergadering van 21.15 tot 21.30 uur. De wethouder beantwoord na de schorsing de gestelde vragen. Het tweede termijn en besluitvorming van dit agendapunt zal in de raadsvergadering van 13 februari plaatsvinden

  00:32:42 - 00:32:55 - Rob Bats
  00:33:06 - 00:40:05 - Stephanie Geurtz
  00:40:05 - 00:40:28 - Rob Bats
  00:40:28 - 00:40:49 - Henk Boxum
  00:40:49 - 00:40:50 - Rob Bats
  00:40:51 - 00:41:13 - Stephanie Geurtz
  00:41:14 - 00:41:15 - Rob Bats
  00:41:15 - 00:42:17 - Emmy Elgersma
  00:42:17 - 00:42:19 - Rob Bats
  00:42:19 - 00:43:06 - Stephanie Geurtz
  00:43:06 - 00:43:22 - Emmy Elgersma
  00:43:24 - 00:43:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:43:28 - 00:43:29 - Rob Bats
  00:43:29 - 00:43:44 - Erik Homan
  00:43:44 - 00:43:45 - Rob Bats
  00:43:45 - 00:44:54 - Stephanie Geurtz
  00:44:54 - 00:44:55 - Rob Bats
  00:44:55 - 00:45:07 - Erik Homan
  00:45:08 - 00:45:57 - Stephanie Geurtz
  00:45:58 - 00:45:59 - Rob Bats
  00:46:00 - 00:46:13 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:46:14 - 00:46:58 - Stephanie Geurtz
  00:46:58 - 00:46:59 - Rob Bats
  00:47:00 - 00:47:38 - Aletta Makken
  00:47:38 - 00:47:39 - Rob Bats
  00:47:39 - 00:48:34 - Stephanie Geurtz
  00:48:34 - 00:49:20 - Rob Bats
  00:49:21 - 00:49:50 - Aletta Makken
  00:49:50 - 00:49:51 - Rob Bats
  00:49:51 - 00:50:07 - Stephanie Geurtz
  00:50:07 - 00:50:50 - Rob Bats
  00:50:56 - 00:56:04 - André Bus
  00:56:04 - 00:56:07 - Rob Bats
  00:56:07 - 00:56:43 - Steven Bunt
  00:56:43 - 00:57:04 - Rob Bats
  00:57:04 - 00:58:51 - André Bus
  00:58:51 - 00:59:35 - Steven Bunt
  00:59:35 - 00:59:38 - Rob Bats
  00:59:38 - 01:00:20 - André Bus
  01:00:20 - 01:00:26 - Rob Bats
  01:00:26 - 01:01:02 - Emmy Elgersma
  01:01:02 - 01:01:34 - Rob Bats
  01:01:34 - 01:02:08 - Rob Bats
  01:02:08 - 01:03:53 - André Bus
  01:03:53 - 01:03:56 - Rob Bats
  01:03:56 - 01:04:39 - Stephanie Geurtz
  01:04:39 - 01:04:40 - Rob Bats
  01:04:40 - 01:05:26 - André Bus
  01:05:26 - 01:05:27 - Rob Bats
  01:05:27 - 01:05:59 - Steven Bunt
  01:05:59 - 01:06:02 - Rob Bats
  01:06:02 - 01:06:13 - André Bus
  01:06:13 - 01:07:16 - Rob Bats
  01:07:16 - 01:07:35 - Steven Bunt
  01:07:35 - 01:07:36 - André Bus
  01:07:36 - 01:07:38 - Steven Bunt
  01:07:38 - 01:07:40 - Rob Bats
  01:07:40 - 01:08:17 - André Bus
  01:08:17 - 01:08:19 - Rob Bats
  01:08:19 - 01:08:20 - André Bus
  01:08:20 - 01:08:49 - Stephanie Geurtz
  01:08:49 - 01:09:19 - Rob Bats
  01:09:19 - 01:10:04 - Emmy Elgersma
  01:10:04 - 01:10:07 - Rob Bats
  01:10:07 - 01:10:31 - André Bus
  01:10:31 - 01:10:32 - Rob Bats
  01:10:32 - 01:10:33 - André Bus
  01:10:33 - 01:10:37 - Erik Homan
  01:10:37 - 01:10:38 - Rob Bats
  01:10:38 - 01:11:06 - André Bus
  01:11:06 - 01:11:12 - Rob Bats
  01:11:12 - 01:11:16 - André Bus
  01:11:16 - 01:11:23 - Rob Bats
  01:11:34 - 01:14:53 - Ronnie Lassche
  01:14:53 - 01:14:55 - Rob Bats
  01:14:55 - 01:15:19 - Emmy Elgersma
  01:15:19 - 01:15:25 - Rob Bats
  01:15:25 - 01:16:12 - Ronnie Lassche
  01:16:12 - 01:16:14 - Rob Bats
  01:16:14 - 01:16:15 - Ronnie Lassche
  01:16:15 - 01:16:27 - Emmy Elgersma
  01:16:27 - 01:16:29 - Rob Bats
  01:16:29 - 01:17:16 - Ronnie Lassche
  01:17:16 - 01:17:23 - Rob Bats
  01:17:33 - 01:21:10 - Steven Bunt
  01:21:10 - 01:21:14 - Rob Bats
  01:21:15 - 01:21:37 - André Bus
  01:21:37 - 01:21:39 - Rob Bats
  01:21:39 - 01:21:42 - André Bus
  01:21:43 - 01:21:44 - Rob Bats
  01:21:44 - 01:22:28 - Steven Bunt
  01:22:28 - 01:22:31 - Rob Bats
  01:22:32 - 01:23:12 - Aletta Makken
  01:23:12 - 01:23:15 - Rob Bats
  01:23:18 - 01:23:20 - Rob Bats
  01:23:21 - 01:23:59 - Emmy Elgersma
  01:23:59 - 01:24:03 - Rob Bats
  01:24:04 - 01:24:37 - Steven Bunt
  01:24:37 - 01:24:42 - Rob Bats
  01:24:55 - 01:29:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:29:56 - 01:30:03 - Rob Bats
  01:30:03 - 01:30:36 - Emmy Elgersma
  01:30:36 - 01:30:51 - Rob Bats
  01:30:52 - 01:31:49 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:31:49 - 01:31:57 - Rob Bats
  01:31:57 - 01:32:00 - Emmy Elgersma
  01:32:00 - 01:32:01 - Rob Bats
  01:32:01 - 01:32:06 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:32:07 - 01:35:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:35:35 - 01:35:37 - Rob Bats
  01:35:37 - 01:36:30 - Stephanie Geurtz
  01:36:30 - 01:36:31 - Rob Bats
  01:36:31 - 01:38:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:38:02 - 01:38:09 - Rob Bats
  01:38:09 - 01:38:39 - Stephanie Geurtz
  01:38:40 - 01:38:41 - Rob Bats
  01:38:41 - 01:39:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:39:35 - 01:39:41 - Rob Bats
  01:39:56 - 01:43:34 - Erik Homan
  01:43:34 - 01:43:37 - Rob Bats
  01:43:37 - 01:43:38 - Erik Homan
  01:43:38 - 01:43:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:43:50 - 01:43:51 - Rob Bats
  01:43:51 - 01:43:53 - Erik Homan
  01:43:54 - 01:44:06 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:44:08 - 01:44:36 - Erik Homan
  01:44:36 - 01:44:37 - Rob Bats
  01:44:37 - 01:44:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:44:59 - 01:45:03 - Rob Bats
  01:45:03 - 01:45:20 - Erik Homan
  01:45:20 - 01:45:21 - Rob Bats
  01:45:21 - 01:45:22 - Erik Homan
  01:45:22 - 01:45:31 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:45:31 - 01:45:32 - Rob Bats
  01:45:32 - 01:45:34 - Erik Homan
  01:45:34 - 01:45:35 - Rob Bats
  01:45:35 - 01:45:36 - Erik Homan
  01:45:36 - 01:46:03 - Henk Boxum
  01:46:03 - 01:46:06 - Rob Bats
  01:46:06 - 01:46:25 - Erik Homan
  01:46:25 - 01:46:26 - Rob Bats
  01:46:26 - 01:46:27 - Erik Homan
  01:46:27 - 01:46:50 - Stephanie Geurtz
  01:46:50 - 01:46:51 - Rob Bats
  01:46:51 - 01:46:54 - Erik Homan
  01:46:54 - 01:47:19 - Stephanie Geurtz
  01:47:19 - 01:47:21 - Rob Bats
  01:47:21 - 01:47:27 - Erik Homan
  01:47:27 - 01:47:33 - Rob Bats
  01:47:33 - 01:47:34 - Erik Homan
  01:47:34 - 01:47:40 - Rob Bats
  01:47:40 - 01:48:07 - Erik Homan
  01:48:07 - 01:48:11 - Rob Bats
  01:48:12 - 01:48:13 - Rob Bats
  01:48:23 - 01:51:24 - Henk Boxum
  01:51:24 - 01:51:25 - Rob Bats
  01:51:25 - 01:51:26 - Henk Boxum
  01:51:26 - 01:51:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:51:40 - 01:51:42 - Rob Bats
  01:51:42 - 01:52:40 - Henk Boxum
  01:52:40 - 01:52:41 - Rob Bats
  01:52:41 - 01:52:42 - Henk Boxum
  01:52:42 - 01:52:45 - Emmy Elgersma
  01:52:45 - 01:52:52 - Rob Bats
  01:52:52 - 01:54:06 - Henk Boxum
  01:54:06 - 01:54:14 - Rob Bats
  01:54:30 - 01:55:45 - Emmy Elgersma
  01:55:45 - 01:55:48 - Rob Bats
  01:55:48 - 01:56:11 - Henk Boxum
  01:56:11 - 01:56:13 - Rob Bats
  01:56:13 - 01:59:01 - Emmy Elgersma
  01:59:01 - 01:59:10 - Rob Bats
  01:59:18 - 02:02:11 - Aletta Makken
  02:02:11 - 02:02:17 - Rob Bats
  02:02:17 - 02:02:42 - Emmy Elgersma
  02:02:42 - 02:02:43 - Rob Bats
  02:02:43 - 02:02:48 - Aletta Makken
  02:02:48 - 02:02:49 - Aletta Makken
  02:02:49 - 02:03:13 - Aletta Makken
  02:03:13 - 02:03:14 - Rob Bats
  02:03:14 - 02:03:20 - Emmy Elgersma
  02:03:20 - 02:03:21 - Rob Bats
  02:03:21 - 02:03:22 - Emmy Elgersma
  02:03:22 - 02:03:24 - Aletta Makken
  02:03:24 - 02:03:25 - Rob Bats
  02:03:26 - 02:03:36 - Stephanie Geurtz
  02:03:36 - 02:03:37 - Rob Bats
  02:03:38 - 02:04:06 - Aletta Makken
  02:04:06 - 02:04:07 - Rob Bats
  02:04:07 - 02:04:28 - Erik Homan
  02:04:28 - 02:04:29 - Rob Bats
  02:04:29 - 02:05:03 - Aletta Makken
  02:05:04 - 02:05:13 - Erik Homan
  02:05:15 - 02:05:37 - Aletta Makken
  02:05:37 - 02:05:38 - Rob Bats
  02:05:39 - 02:05:47 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:05:48 - 02:05:51 - Aletta Makken
  02:05:52 - 02:06:20 - Aletta Makken
  02:06:21 - 02:06:34 - Rob Bats
  02:22:33 - 02:22:36 - Rob Bats
  02:22:36 - 02:26:24 - Melvin Smit
  02:26:24 - 02:27:08 - Rob Bats
  02:27:09 - 02:27:37 - Stephanie Geurtz
  02:27:39 - 02:34:47 - Melvin Smit
  02:34:48 - 02:34:50 - Rob Bats
  02:34:51 - 02:35:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:35:25 - 02:35:26 - Rob Bats
  02:35:26 - 02:35:46 - Melvin Smit
  02:35:47 - 02:35:48 - Rob Bats
  02:35:48 - 02:36:03 - Emmy Elgersma
  02:36:03 - 02:36:04 - Rob Bats
  02:36:04 - 02:36:31 - Melvin Smit
  02:36:31 - 02:36:32 - Rob Bats
  02:36:32 - 02:37:01 - Steven Bunt
  02:37:01 - 02:37:02 - Rob Bats
  02:37:02 - 02:38:12 - Melvin Smit
  02:38:12 - 02:38:13 - Rob Bats
  02:38:14 - 02:38:31 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:38:32 - 02:38:56 - Melvin Smit
  02:38:56 - 02:38:57 - Rob Bats
  02:38:58 - 02:39:16 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:39:16 - 02:39:17 - Rob Bats
  02:39:17 - 02:39:36 - Melvin Smit
  02:39:37 - 02:40:31 - Emmy Elgersma
  02:40:31 - 02:40:32 - Rob Bats
  02:40:32 - 02:40:50 - Melvin Smit
  02:40:51 - 02:40:52 - Rob Bats
  02:40:52 - 02:41:00 - Emmy Elgersma
  02:41:01 - 02:41:04 - Melvin Smit
  02:41:04 - 02:41:05 - Rob Bats
  02:41:06 - 02:41:29 - Stephanie Geurtz
  02:41:29 - 02:42:01 - Melvin Smit
  02:42:02 - 02:42:06 - Rob Bats
  02:42:07 - 02:42:39 - Henk Boxum
  02:42:39 - 02:42:41 - Rob Bats
  02:42:41 - 02:42:52 - Melvin Smit
  02:42:52 - 02:42:55 - Rob Bats
  02:42:56 - 02:43:57 - André Bus
  02:43:57 - 02:43:58 - Rob Bats
  02:43:58 - 02:44:41 - Melvin Smit
  02:44:41 - 02:44:43 - Rob Bats
  02:44:43 - 02:44:55 - Erik Homan
  02:44:56 - 02:45:15 - Melvin Smit
  02:45:15 - 02:45:16 - Rob Bats
  02:45:17 - 02:45:31 - Henk Boxum
  02:45:31 - 02:45:32 - Rob Bats
  02:45:32 - 02:45:47 - Melvin Smit
  02:45:47 - 02:45:48 - Rob Bats
  02:45:48 - 02:46:06 - Stephanie Geurtz
  02:46:06 - 02:46:07 - Rob Bats
  02:46:07 - 02:46:18 - Melvin Smit
  02:46:19 - 02:47:50 - Rob Bats
 8. 6

  BGL zal vragen stellen rondom het proces van indienen van de zienswijze PIP De Wieden 2.


  Hierbij de te stellen vragen n.a.v. te late indiening zienswijze PIP De Wieden2.


  Als BGL hebben we dan ook de volgende vragen:
  1. Dat de organisatie verontschuldiging aanbiedt aan onze inwoners over de gang van zaken?
  2. Dat de organisatie uitleg geeft aan onze inwoners over de gesprekken met de provincie over de ontstaande situatie met de eventuele noodoplossingen die voorgesteld worden in de mail van de griffie van 19 januari j.l.
  3. Dat de organisatie de toezegging doet dat in soortgelijke situaties deze stukken binnen 2 dagen naar de desbetreffende organisaties/provincie worden verzonden.
  4. Kan de organisatie aangeven welke maatregelen er worden genomen om in de toekomst niet in herhaling te vallen?

  Besluit

  Griffier A. ten Hoff beantwoord de gestelde vragen.

  02:47:33 - 02:47:50 - Rob Bats
  02:47:56 - 02:49:24 - Helmich Ruitenberg
  02:49:24 - 02:49:30 - Rob Bats
  02:49:42 - 02:53:05 - Annet ten Hoff
  02:53:05 - 02:53:25 - Rob Bats
 9. 7

  Bijlagen

  Besluit

  Raadslid Keizer (BGL) verzoekt ingekomen stuk 3.0 - klacht inwoner te verplaatsen naar categorie III, ter afhandeling in handen te stellen van het college met het verzoek de gemeenteraad te informeren over de afhandeling. Met deze wijziging wordt de lijst ingekomen stukken vastgesteld.

  02:53:18 - 02:53:25 - Rob Bats
  02:53:25 - 02:53:44 - Richard Keizer
  02:53:44 - 02:55:21 - Rob Bats
 10. 8

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  02:54:33 - 02:55:21 - Rob Bats
 11. 9

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

  02:54:44 - 02:55:21 - Rob Bats
 12. 10

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

  02:54:54 - 02:55:21 - Rob Bats
 13. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering