Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats
Toelichting

Besloten vergadering


Met het passeren van de koopakte op vrijdagmorgen 24 mei 2024 is de geheimhouding op de raadsvergadering en het raadsvoorstel van 21 mei 2024 komen te vervallen. De (concept)besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 mei 2024 is vanaf heden openbaar en wordt in de eerstvolgende raadsvergadering ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent om 19.30 uur de openbare vergadering. Afwezig zijn: raadslid Boxum (CU) en Daan (BGL).


  De voorzitter vraagt de raad om instemming met het houden van een besloten vergadering. De raad stemt hiermee in. Daarnaast wordt om toestemming voor aanwezigheid gevraagd van ambtenaren, anders dan het college en de griffie. Hiermee gaat de raad akkoord.


  De voorzitter licht kort de voorwaarden van geheimhouding toe en geeft aan dat de geheimhouding zal worden opgeheven na het moment van passeren van de koopakte bij de notaris, nu bekend als vrijdagmorgen 24 mei 2024.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  De portefeuillehouder geeft een toelichting en een tijdslijn van het proces. Vervolgens gaat de raad in debat.


  De raad besluit unaniem (25 stemmen):
  1. In te stemmen met de aankoop van het pand Tukseweg 27 (vml. Welkooppand)
  2. Een krediet van € 950.000 ter beschikking te stellen voor de aankoop van Tukseweg 27. Dit krediet te dekken door een bijdrage van € 700.000 voor de (gedeeltelijke) verkoop van het terrein en het overige deel van € 250.000 te activeren.
  3. De jaarlijkse rentelasten van het geactiveerde terreindeel ad € 11.250 te verwerken in de eerstvolgende Perspectiefnota.
  4. Een krediet van € 150.000 ter beschikking te stellen voor de sloop en sanering van de opstal en bodem. Dit krediet te dekken door een bijdrage van € 25.000 in de sloopkosten van FNS VAstgoed III B.V. en een éénmalige onttrekking van € 125.000 aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

 5. 5

  Besluit

  De voorzitter sluit 20.30 uur de vergadering.