Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 13 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.


  Raadslid Brus (CPB) is afwezig.

  00:12:52 - 00:14:33 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  Raadslid Homan (CDA) stelt voor agendapunt 5.4 Aanpassing Verordening Jeugdhulp Steenwijkerland als hamerstuk te behandelen. De raad stemt daar unaniem mee in.


  Portefeuillehouder Smit wil graag de raad adviseren om agendapunt 5.2 Gewijzigd vaststellen ontwerp bestemmingsplan Technische herziening Bestemmingsplan Giethoorn van de agenda te halen, om het college de ruimte te geven met een aangepast plan opnieuw bij de raad te komen. Raadslid Ruitenberg (BGL), Elgersma (D66) en Lassche (CPB) geven een stemverklaring. De raad stemt  unaniem in met het ordevoorstel en  geeft een aantal adviezen mee aan het college voor het nieuwe plan. 


  Raadslid Loman (VVD) doet het ordevoorstel om kort te schorsen om te overleggen of de motie en de amendementen die voorbereid zijn op het agendapunt dat van de agenda is gehaald te kunnen verwerken in nog op te stellen moties. Dit zal op een later moment op de agenda plaatsvinden.


  Raadslid Logtmeijer (PvdA)  dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de cursus Politiek Actief. Deze komt als agendapunt 5.5 op de agenda.

  00:13:15 - 00:14:33 - Rob Bats
  00:14:34 - 00:14:42 - Clazinus Netjes
  00:14:43 - 00:15:31 - Rob Bats
  00:15:38 - 00:16:56 - Melvin Smit
  00:16:56 - 00:17:03 - Rob Bats
  00:17:03 - 00:17:05 - Stephanie Geurtz
  00:17:05 - 00:17:06 - Rob Bats
  00:17:06 - 00:17:28 - Stephanie Geurtz
  00:17:29 - 00:17:55 - Melvin Smit
  00:17:56 - 00:17:57 - Rob Bats
  00:17:57 - 00:18:24 - Mans Loman
  00:18:24 - 00:18:25 - Rob Bats
  00:18:25 - 00:18:57 - Melvin Smit
  00:18:57 - 00:18:58 - Rob Bats
  00:18:58 - 00:19:41 - Clazinus Netjes
  00:19:41 - 00:19:43 - Rob Bats
  00:19:44 - 00:20:09 - Henk Boxum
  00:20:09 - 00:20:29 - Rob Bats
  00:20:29 - 00:20:53 - Melvin Smit
  00:20:53 - 00:20:54 - Rob Bats
  00:20:55 - 00:21:45 - Emmy Elgersma
  00:21:45 - 00:22:12 - Rob Bats
  00:22:12 - 00:22:29 - Aletta Makken
  00:22:31 - 00:22:33 - Rob Bats
  00:22:33 - 00:22:55 - Roland Logtmeijer
  00:22:55 - 00:22:57 - Rob Bats
  00:22:57 - 00:23:06 - Helmich Ruitenberg
  00:23:07 - 00:23:08 - Rob Bats
  00:23:08 - 00:23:34 - Mans Loman
  00:23:34 - 00:23:55 - Rob Bats
  00:23:55 - 00:23:57 - Mans Loman
  00:23:57 - 00:23:58 - Rob Bats
  00:23:59 - 00:24:55 - Emmy Elgersma
  00:24:55 - 00:24:56 - Rob Bats
  00:24:57 - 00:25:13 - Clazinus Netjes
  00:25:13 - 00:25:42 - Rob Bats
  00:25:42 - 00:26:05 - Helmich Ruitenberg
  00:26:05 - 00:26:09 - Rob Bats
  00:26:09 - 00:26:28 - Emmy Elgersma
  00:26:28 - 00:26:31 - Rob Bats
  00:26:31 - 00:27:20 - Ronnie Lassche
  00:27:21 - 00:27:24 - Rob Bats
  00:27:24 - 00:27:36 - Henk Boxum
  00:27:36 - 00:28:04 - Rob Bats
  00:28:05 - 00:28:22 - Mans Loman
  00:28:22 - 00:28:31 - Erik Homan
  00:28:31 - 00:28:33 - Rob Bats
  00:28:33 - 00:28:44 - Erik Homan
  00:28:44 - 00:29:09 - Rob Bats
  00:29:09 - 00:29:22 - Roland Logtmeijer
  00:29:22 - 00:31:58 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Als inspreker heeft zich aangemeld:


  Mevr. P. Rietberg - op agendapunt 5.2 Gewijzigd vaststellen ontwerp bestemmingsplan Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn
  over de verhuur van boten bij de Ds. T. O. Hylkemaweg 38 /39/39a/ 40.

  Besluit

  Omdat het agendapunt 5.2 - Gewijzigd vaststellen ontwerp bestemmingsplan Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn van de agenda is gehaald, vervalt de noodzaak voor de aangemelde inspraak op dit agendapunt.

  00:30:32 - 00:31:58 - Rob Bats
 4. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 5. 4.1

  Portefeuille Jongman
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00004

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Steenwijkerland 2024 met terugwerkende kracht vast te stellen vanaf 1 januari 2024.
  2. De verordening "Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ-gemeente Steenwijkerland 2018" en de verordening "Loonkostensubsidie Participatiewet Steenwijkerland 2018" in te trekken per 1 januari 2024.

  00:30:33 - 00:31:58 - Rob Bats
 6. 5
  Besluitvorming – bespreekstukken
 7. 5.1

  Portefeuille Smit 
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00001
  Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten (4 minuten per fractie/ 12 minuten college)

  Besluit

  Er worden moties en amendementen ingediend.


  Amendementen
  A1 - BGL - Inzet opvang ontheemden 2024
  A2 - VVD - De juiste keuze voor inwoners en ontheemden
  A3 - CU - Perspectief voor uitbreiding


  Moties
  M1 - CU - Uitbreiding wooneenheden langere termijn
  M2 - GL - Duurzame opvang ontheemden Tijdspad en communicatieplan


  Na debat wordt de vergadering geschort. Na de schorsing worden beide moties ingetrokken. CU heeft een wijziging in het amendement aangekondigd. De amendementen worden in stemming gebracht.


  A1 - BGL - Inzet opvang ontheemden 2024 - VERWORPEN
  Voor 9 stemmen: BGL 8,VE 1
  Tegen 17 stemmen: CPB 4, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1,
  A2 - VVD - De juiste keuze voor inwoners en ontheemden - VERWORPEN
  Voor 3 stemmen: VVD 3
  Tegen 23 stemmen: BGL 8, CPB 4, PvdA 4, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1, VE 1
  A3 - CU - Perspectief voor uitbreiding - AANGENOMEN
  Voor 22 stemmen: BGL 8, CPB 4, PvdA 4, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1,
  Tegen 4 stemmen: VVD 3, VE 1


  Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht. Raadslid Slomp (VVD), Makken (VE) en Bus (BGL) leggen een stemverklaring af.


  De gemeenteraad besluit, met inachtneming van het amendement:
  1. Op zoek te gaan naar aanvullende opvangplekken voor Oekraïense ontheemden in het kader van de regionale opgave.
  2. Met de woningcorporaties in Steenwijkerland af te spreken om voor 2024 het percentage beschikbare huurwoningen voor statushouders te verhogen naar 25%.
  3. Met de woningcorporaties in Steenwijkerland af te spreken om in 2024 tenminste 10 AMV'ers met status te huisvesten.
  4. Met de woningcorporaties op zoek te gaan naar locaties voor het realiseren van tijdelijke woningen en hiervan maximaal 50% beschikbaar te stellen aan statushouders en het overige deel aan huidige woningzoekenden.
  5.Met marktpartijen en maatschappelijke organisaties ook op zoek te gaan naar locaties voor het realiseren van tijdelijke woningen / wooneenheden waar statushouders en/of overige woningzoekenden gehuisvest kunnen worden.
  6. In regionaal verband afspraken maken over de invulling van de regionale opgave met betrekking tot asielopvang na 1 januari 2025.


  Voor 15 stemmen: CPB 4, PvdA 4, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1, VE 1
  Tegen 11 stemmen: BGL 8, VVD 3,

  LTA - Amendementen

  Titel
  Perspectief voor uitbreiden wooneenheden
  00:31:10 - 00:31:58 - Rob Bats
  00:32:00 - 00:35:58 - André Bus
  00:35:59 - 00:36:16 - Rob Bats
  00:36:16 - 00:37:25 - Erik Homan
  00:37:28 - 00:38:58 - André Bus
  00:38:58 - 00:39:03 - Rob Bats
  00:39:03 - 00:39:29 - Stephanie Geurtz
  00:39:29 - 00:39:30 - Rob Bats
  00:39:30 - 00:40:05 - André Bus
  00:40:06 - 00:40:07 - Rob Bats
  00:40:08 - 00:41:12 - Emmy Elgersma
  00:41:12 - 00:41:13 - Rob Bats
  00:41:14 - 00:41:57 - André Bus
  00:41:57 - 00:41:58 - Rob Bats
  00:41:59 - 00:42:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:42:35 - 00:42:37 - Rob Bats
  00:42:39 - 00:43:10 - André Bus
  00:43:10 - 00:43:12 - Rob Bats
  00:43:12 - 00:43:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:43:45 - 00:43:47 - Rob Bats
  00:43:47 - 00:44:00 - André Bus
  00:44:00 - 00:44:01 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:44:01 - 00:44:02 - Rob Bats
  00:44:03 - 00:44:33 - Steven Bunt
  00:44:36 - 00:44:53 - André Bus
  00:44:54 - 00:45:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:45:47 - 00:46:00 - André Bus
  00:46:00 - 00:46:06 - Rob Bats
  00:46:18 - 00:48:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:48:51 - 00:48:55 - Rob Bats
  00:48:55 - 00:48:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:48:56 - 00:49:05 - Stephanie Geurtz
  00:49:05 - 00:49:07 - Rob Bats
  00:49:07 - 00:49:14 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:14 - 00:49:18 - Rob Bats
  00:49:18 - 00:49:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:19 - 00:49:33 - Stephanie Geurtz
  00:49:36 - 00:50:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:50:08 - 00:50:14 - Rob Bats
  00:50:14 - 00:51:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:51:21 - 00:51:38 - Rob Bats
  00:51:38 - 00:51:41 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:51:41 - 00:52:09 - Ronnie Lassche
  00:52:09 - 00:52:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:52:59 - 00:53:00 - Rob Bats
  00:53:00 - 00:53:56 - Steven Bunt
  00:53:56 - 00:53:57 - Rob Bats
  00:53:57 - 00:55:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:55:23 - 00:55:26 - Rob Bats
  00:55:26 - 00:55:43 - Steven Bunt
  00:55:43 - 00:55:44 - Rob Bats
  00:55:44 - 00:55:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:55:59 - 00:56:03 - Rob Bats
  00:56:03 - 00:56:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:56:05 - 00:56:52 - André Bus
  00:56:52 - 00:56:54 - Rob Bats
  00:56:54 - 00:56:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:56:55 - 00:56:56 - Rob Bats
  00:56:56 - 00:57:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:57:28 - 00:57:30 - Rob Bats
  00:57:31 - 00:57:54 - Erik Homan
  00:57:54 - 00:57:55 - Rob Bats
  00:57:55 - 00:58:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:58:12 - 00:58:46 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:58:46 - 00:58:47 - Rob Bats
  00:58:47 - 00:59:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:59:28 - 00:59:29 - Rob Bats
  00:59:30 - 00:59:48 - Stephanie Geurtz
  00:59:48 - 00:59:49 - Rob Bats
  00:59:49 - 01:00:39 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:00:39 - 01:00:43 - Rob Bats
  01:00:44 - 01:01:10 - Emmy Elgersma
  01:01:10 - 01:01:12 - Rob Bats
  01:01:12 - 01:02:07 - Emmy Elgersma
  01:02:07 - 01:02:10 - Rob Bats
  01:02:11 - 01:03:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:03:10 - 01:03:24 - Rob Bats
  01:03:24 - 01:03:36 - Emmy Elgersma
  01:03:37 - 01:04:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:02 - 01:04:06 - Rob Bats
  01:04:06 - 01:04:35 - André Bus
  01:04:35 - 01:04:36 - Rob Bats
  01:04:36 - 01:04:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:55 - 01:05:13 - Rob Bats
  01:05:39 - 01:09:26 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:09:26 - 01:09:27 - Rob Bats
  01:09:27 - 01:09:28 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:09:28 - 01:09:41 - André Bus
  01:09:41 - 01:10:08 - Rob Bats
  01:10:08 - 01:11:38 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:11:38 - 01:11:50 - Rob Bats
  01:11:50 - 01:11:51 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:11:51 - 01:12:02 - Erik Homan
  01:12:02 - 01:12:03 - Rob Bats
  01:12:03 - 01:12:53 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:12:53 - 01:12:54 - Rob Bats
  01:12:54 - 01:13:12 - Erik Homan
  01:13:12 - 01:13:13 - Rob Bats
  01:13:13 - 01:13:33 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:13:33 - 01:13:36 - Rob Bats
  01:13:37 - 01:14:25 - Emmy Elgersma
  01:14:25 - 01:14:27 - Rob Bats
  01:14:27 - 01:14:43 - Emmy Elgersma
  01:14:43 - 01:14:44 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:14:44 - 01:15:13 - Emmy Elgersma
  01:15:13 - 01:15:19 - Rob Bats
  01:15:19 - 01:15:54 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:15:55 - 01:16:40 - Emmy Elgersma
  01:16:40 - 01:16:47 - Rob Bats
  01:16:49 - 01:16:54 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:16:54 - 01:17:23 - Rob Bats
  01:17:25 - 01:21:22 - Stephanie Geurtz
  01:21:22 - 01:21:31 - Rob Bats
  01:21:31 - 01:22:17 - Erik Homan
  01:22:19 - 01:23:33 - Stephanie Geurtz
  01:23:33 - 01:23:34 - Rob Bats
  01:23:35 - 01:24:23 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:24:23 - 01:24:37 - Rob Bats
  01:24:37 - 01:25:29 - Stephanie Geurtz
  01:25:29 - 01:25:51 - Rob Bats
  01:26:15 - 01:28:06 - Seat 3
  01:28:06 - 01:28:08 - Rob Bats
  01:28:10 - 01:28:13 - Rob Bats
  01:28:15 - 01:28:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:28:44 - 01:28:45 - Rob Bats
  01:28:46 - 01:29:27 - Ronnie Lassche
  01:29:27 - 01:29:39 - Rob Bats
  01:29:46 - 01:33:10 - Steven Bunt
  01:33:10 - 01:33:20 - Rob Bats
  01:33:36 - 01:35:56 - Erik Homan
  01:35:56 - 01:35:58 - Rob Bats
  01:35:58 - 01:35:59 - Erik Homan
  01:35:59 - 01:36:00 - Erik Homan
  01:36:00 - 01:36:18 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:36:18 - 01:36:20 - Erik Homan
  01:36:26 - 01:36:27 - Rob Bats
  01:36:27 - 01:37:09 - Steven Bunt
  01:37:11 - 01:37:43 - Erik Homan
  01:37:43 - 01:37:49 - Rob Bats
  01:37:49 - 01:37:57 - Steven Bunt
  01:37:58 - 01:37:59 - Rob Bats
  01:38:00 - 01:39:01 - André Bus
  01:39:01 - 01:39:05 - Rob Bats
  01:39:06 - 01:39:57 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:39:57 - 01:40:11 - Rob Bats
  01:40:11 - 01:41:00 - Erik Homan
  01:41:00 - 01:41:01 - Rob Bats
  01:41:01 - 01:41:02 - Erik Homan
  01:41:02 - 01:41:30 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:30 - 01:41:34 - Rob Bats
  01:41:34 - 01:41:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:35 - 01:41:47 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:47 - 01:41:48 - Erik Homan
  01:41:48 - 01:41:50 - Rob Bats
  01:41:50 - 01:41:51 - Erik Homan
  01:41:51 - 01:41:57 - Rob Bats
  01:41:57 - 01:42:05 - Erik Homan
  01:42:05 - 01:42:07 - Rob Bats
  01:42:07 - 01:42:14 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:42:14 - 01:42:17 - Rob Bats
  01:42:17 - 01:42:27 - Erik Homan
  01:42:27 - 01:42:28 - Erik Homan
  01:42:28 - 01:42:30 - Rob Bats
  01:42:30 - 01:42:47 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:42:47 - 01:42:50 - Rob Bats
  01:42:50 - 01:43:00 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:43:00 - 01:43:03 - Erik Homan
  01:43:03 - 01:43:05 - Rob Bats
  01:43:05 - 01:43:37 - Erik Homan
  01:43:37 - 01:43:56 - Rob Bats
  01:44:02 - 01:47:03 - Emmy Elgersma
  01:47:03 - 01:47:04 - Rob Bats
  01:47:04 - 01:47:05 - Emmy Elgersma
  01:47:05 - 01:47:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:47:28 - 01:47:29 - Rob Bats
  01:47:29 - 01:47:39 - Emmy Elgersma
  01:47:39 - 01:47:40 - Rob Bats
  01:47:40 - 01:48:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:48:00 - 01:48:01 - Rob Bats
  01:48:01 - 01:48:26 - Emmy Elgersma
  01:48:26 - 01:48:27 - Rob Bats
  01:48:28 - 01:49:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:49:08 - 01:49:12 - Rob Bats
  01:49:12 - 01:49:52 - Emmy Elgersma
  01:49:53 - 01:50:05 - Erik Homan
  01:50:05 - 01:50:06 - Rob Bats
  01:50:06 - 01:51:09 - Emmy Elgersma
  01:51:09 - 01:51:13 - Rob Bats
  01:51:14 - 01:51:34 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:51:34 - 01:51:37 - Rob Bats
  01:51:37 - 01:52:12 - Emmy Elgersma
  01:52:12 - 01:52:14 - Rob Bats
  01:52:14 - 01:52:15 - Emmy Elgersma
  01:52:15 - 01:52:30 - Stephanie Geurtz
  01:52:30 - 01:52:44 - Rob Bats
  01:52:45 - 01:53:24 - Emmy Elgersma
  01:53:24 - 01:54:11 - Rob Bats
  01:54:12 - 02:02:13 - Melvin Smit
  02:02:13 - 02:02:16 - Rob Bats
  02:02:16 - 02:03:03 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:03:03 - 02:03:04 - Rob Bats
  02:03:04 - 02:03:31 - Melvin Smit
  02:03:31 - 02:03:32 - Rob Bats
  02:03:33 - 02:04:24 - Stephanie Geurtz
  02:04:24 - 02:04:38 - Rob Bats
  02:04:38 - 02:05:20 - Melvin Smit
  02:05:20 - 02:05:22 - Rob Bats
  02:05:22 - 02:06:18 - Melvin Smit
  02:06:18 - 02:06:19 - Rob Bats
  02:06:19 - 02:06:20 - Melvin Smit
  02:06:20 - 02:06:32 - Stephanie Geurtz
  02:06:32 - 02:06:33 - Rob Bats
  02:06:33 - 02:06:42 - Melvin Smit
  02:06:42 - 02:06:44 - Rob Bats
  02:06:44 - 02:07:03 - Stephanie Geurtz
  02:07:03 - 02:07:04 - Rob Bats
  02:07:04 - 02:07:22 - Melvin Smit
  02:07:22 - 02:07:25 - Rob Bats
  02:07:25 - 02:07:26 - Stephanie Geurtz
  02:07:26 - 02:07:27 - Rob Bats
  02:07:27 - 02:07:53 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:07:53 - 02:07:54 - Melvin Smit
  02:07:54 - 02:07:55 - Melvin Smit
  02:07:58 - 02:08:22 - Stephanie Geurtz
  02:08:22 - 02:08:23 - Rob Bats
  02:08:23 - 02:08:38 - Melvin Smit
  02:08:38 - 02:08:43 - Rob Bats
  02:08:43 - 02:08:50 - Melvin Smit
  02:08:50 - 02:09:02 - Rob Bats
  02:09:02 - 02:09:53 - Steven Bunt
  02:09:53 - 02:10:20 - Melvin Smit
  02:10:21 - 02:10:22 - Rob Bats
  02:10:22 - 02:10:33 - Emmy Elgersma
  02:10:33 - 02:10:34 - Rob Bats
  02:10:34 - 02:10:36 - Emmy Elgersma
  02:10:38 - 02:10:54 - Melvin Smit
  02:10:54 - 02:10:55 - Rob Bats
  02:10:56 - 02:11:12 - Emmy Elgersma
  02:11:12 - 02:11:13 - Rob Bats
  02:11:13 - 02:11:24 - Melvin Smit
  02:11:25 - 02:11:37 - Rob Bats
  02:28:29 - 02:28:57 - Rob Bats
  02:28:57 - 02:29:07 - André Bus
  02:29:07 - 02:29:10 - Rob Bats
  02:29:10 - 02:29:13 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:29:13 - 02:29:17 - Rob Bats
  02:29:17 - 02:31:18 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:31:18 - 02:31:46 - Rob Bats
  02:31:46 - 02:32:44 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:32:44 - 02:33:10 - Stephanie Geurtz
  02:33:10 - 02:33:15 - Rob Bats
  02:36:56 - 02:40:57 - Rob Bats
  02:40:58 - 02:41:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:41:20 - 02:41:21 - Rob Bats
  02:41:21 - 02:41:38 - Aletta Makken
  02:41:39 - 02:41:40 - Rob Bats
  02:41:41 - 02:41:57 - André Bus
  02:41:57 - 02:42:47 - Rob Bats
 8. 5.2

  Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda verwijderd. Het college zal met een nieuw voorstel naar de raad komen.


  Portefeuille Smit
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00002

  Besluit

  Op dit agendapunt heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Het college zal op een later tijdstip de raad een nieuw voorstel voorleggen. De raad heeft het college bij agendapunt 2 - Vaststellen van de agenda een aantal adviezen meegegeven. Bij agendapunt 5.6 zijn een aantal van deze adviezen in moties vastgelegd.

 9. 5.3

  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de conclusies zoals genoemd in het onderzoek van de rekenkamer naar Duurzaam beleefbaar toerisme (DBT).
  2. In te stemmen met de aanbevelingen voor de raad uit het rekenkameronderzoek naar DBT.
  3. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek DBT uit te voeren.
  4. Het college de opdracht te geven, conform Artikel 185a van de gemeentewet, de raad jaarlijks een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven, te doen toekomen.

  02:42:47 - 02:42:47 - Rob Bats
  02:43:01 - 02:44:54 - Clazinus Netjes
  02:44:54 - 02:45:15 - Rob Bats
  02:45:30 - 02:47:09 - Bram Harmsma
  02:47:11 - 02:47:14 - Rob Bats
  02:47:14 - 02:47:21 - Clazinus Netjes
  02:47:21 - 02:48:40 - Rob Bats
 10. 5.4

  Portefeuille Jongman
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00003
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De Verordening Jeugdhulp Steenwijkerland te wijzigen door het opnemen van de aanvulling op artikel 12a: Bestrijding oneigenlijk gebruik, misbruik en niet-gebruik.

  00:30:44 - 00:31:58 - Rob Bats
 11. 5.5

  Besluit

  De motie van PvdA over de cursus Politiek Actief wordt unaniem aangenomen.

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Cursus Politiek Actief
  02:48:19 - 02:48:40 - Rob Bats
  02:48:41 - 02:52:17 - Roland Logtmeijer
  02:52:17 - 02:52:35 - Rob Bats
  02:52:35 - 02:53:08 - Emmy Elgersma
  02:53:08 - 02:53:11 - Rob Bats
  02:53:11 - 02:53:18 - Ronnie Lassche
  02:53:18 - 02:53:56 - Rob Bats
  02:53:56 - 02:54:02 - Mans Loman
  03:05:42 - 03:06:20 - Rob Bats
  03:06:23 - 03:07:55 - Roland Logtmeijer
  03:07:55 - 03:08:04 - Rob Bats
  03:08:04 - 03:08:09 - Henk Boxum
  03:08:09 - 03:08:32 - Rob Bats
  03:08:32 - 03:09:19 - Clazinus Netjes
  03:09:20 - 03:09:23 - Rob Bats
  03:09:24 - 03:09:58 - Emmy Elgersma
  03:09:58 - 03:10:27 - Rob Bats
  03:10:27 - 03:11:01 - Henk Boxum
  03:11:01 - 03:11:15 - Rob Bats
  03:11:15 - 03:11:54 - Clazinus Netjes
  03:11:54 - 03:11:55 - Rob Bats
 12. 5.6

  Besluit

  De vergadering wordt kort geschorst.


  BGL dient een motie in n.a.v. de Technische herziening van het bestemmingsplan in Giethoorn over de Beulakerweg 55.
  CU dient een motie in over de Technische herziening, maar over Binnenpad 54.
  VVD dient een motie in genaamd Vaart achter bestemmingsplan wijzigingen Giethoorn.


  Raadslid Mulder en Holterman leggen op persoonlijke titel een stemverklaring af.
  Stemming:
  M1 - BGL - Wijzigingen Beulakerweg 55 - AANGENOMEN
  Voor 22 stemmen: BGL 8, CPB 4, PvdA 3, VVD 3, CU 2, GL 1, VE 1
  Tegen 4 stemmen: CDA 2, D66 1 en Raadslid Mulder 1
  M2 - CU - Wijzigingen Binnenpad 54 - AANGENOMEN
  Voor 16 stemmen: BGL 7, PvdA 3, VVD 3, CU 2, GL 1
  Tegen 10 stemmen: CPB 4, CDA 2, D66 1, VE 1, raadslid Mulder 1, raadslid Holterman 1
  M3 - VVD -Vaart achter bestemmingsplan - AANGENOMEN
  Voor 24 stemmen: BGL 8, CPB 4, PvdA 4, VVD 3, CU 2, GL 1, D66 1 en VE 1
  Tegen 2 stemmen: CDA 2

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn’
  Ontwerp bestemmingsplan 'Technische herziening Giethoorn'
  Vaart achter bestemmingsplan wijzigingen Giethoorn
  03:11:54 - 03:11:55 - Rob Bats
  03:11:55 - 03:11:57 - Emmy Elgersma
  03:11:58 - 03:12:00 - Rob Bats
  03:12:03 - 03:12:06 - Gidion Hoorn
  03:12:08 - 03:12:16 - Rob Bats
  03:12:16 - 03:12:21 - Aletta Makken
  03:12:21 - 03:12:34 - Rob Bats
  03:12:40 - 03:14:04 - Mans Loman
  03:14:04 - 03:14:15 - Rob Bats
  03:14:15 - 03:14:46 - Aletta Makken
  03:14:47 - 03:14:48 - Rob Bats
  03:14:48 - 03:15:27 - Clazinus Netjes
  03:15:28 - 03:15:32 - Rob Bats
  03:15:33 - 03:15:34 - Rob Bats
  03:15:34 - 03:16:12 - Emmy Elgersma
  03:16:12 - 03:16:26 - Rob Bats
  03:16:37 - 03:17:14 - Melvin Smit
  03:17:15 - 03:17:16 - Rob Bats
  03:17:17 - 03:17:25 - Emmy Elgersma
  03:17:26 - 03:17:27 - Melvin Smit
  03:17:29 - 03:18:04 - Rob Bats
  03:18:04 - 03:18:06 - Jannes Mulder
  03:18:06 - 03:18:07 - Rob Bats
  03:18:07 - 03:18:14 - Rob Bats
  03:18:14 - 03:18:40 - Jannes Mulder
  03:18:41 - 03:19:32 - Rob Bats
  03:19:32 - 03:19:50 - Tinus Holterman
  03:19:50 - 03:21:49 - Rob Bats
 13. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend

  03:21:04 - 03:21:49 - Rob Bats
 14. 7

  Bijlagen

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld

 15. 8

 16. 9

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen

 17. 10

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen

 18. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur