Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In de raad kan een raadslid bij de behandeling van een raadsvoorstel een amendement indienen. Hierbij moet de bedoeling van het voorstel gelijk blijven, maar op (belangrijke) onderdelen kunnen wijzigingen worden voorgesteld.

De lijst met beleidsonderwerpen wordt gevormd door onderwerpen die extra aandacht hebben van de gemeenteraad of in de nabije toekomst verwacht worden bij de raad. Op deze wijze kan de raad een vinger aan de pols houden.

De raad kan door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd worden. Eén van die mogelijkheden is de informatienota waarin het college een stand van zaken of informatie geeft over bepaald onderwerp.

Een raadslid kan bij de bespreking van een raadsvoorstel een motie indienen. Dit is een verklaring of oproep waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ook kan een motie vreemd aan de orde van de dag worden ingediend rond een niet-geagendeerd onderwerp.

Een raadslid kan schriftelijke (veelal actuele) vragen aan het college van burgemeester en wethouders stellen. Het college dient deze vragen binnen 14 dagen schriftelijk te beantwoorden.

Een (burger-)raadslid kan in de Politieke Markt of de raadsvergadering een toezegging vragen van het college van burgemeester en wethouders.