Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
  Raadslid Makken en van Duijvenvoorde zijn afwezig. Raadslid Elgersma is aanwezig vanaf 19.42 uur Er zijn geen mededelingen.

  00:21:29 - 00:22:05 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  Op verzoek van CPB wordt Agendapunt 5.5 als bespreekstuk behandeld. Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.

  00:22:02 - 00:22:05 - Rob Bats
  00:22:05 - 00:22:27 - Wim Brus
  00:22:27 - 00:23:37 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Insprekers voor agendapunt 6.1 - Tijdelijke omgevingsvergunning voor een zonnepark ten noordwesten van Blokzijl:


  Dhr. Klaas de Jong - direct omwonenden van de beoogde locatie voor het zonnepark
  Mevr. Mary de Graaf - direct omwonenden van de beoogde locatie voor het zonnepark
  Dhr. Jurjen Helfrich namens Steenergie

  Besluit

  Er wordt ingesproken namens omwonenden van het zonnepark en Steenergie.

  00:22:49 - 00:23:37 - Rob Bats
  00:23:37 - 00:23:47 - Melvin Smit
  00:23:48 - 00:25:56 - Melvin Smit
  00:25:56 - 00:26:05 - Rob Bats
  00:26:07 - 00:26:22 - Gidion Hoorn
  00:26:22 - 00:26:32 - Rob Bats
  00:26:47 - 00:28:52 - J. Helfrich
  00:28:52 - 00:29:02 - Rob Bats
  00:29:02 - 00:29:14 - Erik Homan
  00:29:14 - 00:29:15 - J. Helfrich
  00:29:15 - 00:30:18 - Rob Bats
 4. 4

  00:29:37 - 00:30:18 - Rob Bats
 5. 4.1

  Besluit

  Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Steenwijkerland Van Beekhuizen, J. (Jan) (m).

  00:29:55 - 00:30:18 - Rob Bats
  00:30:18 - 00:30:26 - Gidion Hoorn
  00:30:26 - 00:31:07 - Gidion Hoorn
  00:31:07 - 00:32:13 - Rob Bats
  00:32:25 - 00:32:44 - Annet ten Hoff
  00:32:45 - 00:34:04 - Annet ten Hoff
  00:34:24 - 00:35:46 - Rob Bats
 6. 4.2

  Besluit

  Mevrouw H. Esselink, geboren 3 oktober 1968 te Heerde, wonende in Heerde, met ingang van 1 mei 2024 aan te nemen in de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. De arbeidsovereenkomst is voor 1 jaar (met daarna de mogelijkheid voor een vaste aanstelling), met een maand proeftijd. Mevrouw H. Esselink wordt daarnaast aangewezen als plaatsvervangend griffier voor de duur van de uitoefening van de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en ontvangt hiervoor een apart aanwijzingsbesluit.

  00:34:32 - 00:35:46 - Rob Bats
  00:35:48 - 00:37:46 - Annet ten Hoff
  00:37:50 - 00:37:58 - Annet ten Hoff
  00:38:01 - 00:39:47 - Annet ten Hoff
  00:40:16 - 00:44:32 - Rob Bats
 7. 5
  Besluitvorming – hamerstukken
 8. 5.1

  Portefeuillehouder Harmsma
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00016

  Besluit

  1. In afwijking van artikel 11 lid 6 van de ASV gemeente Steenwijkerland 2018 de subsidie van stichting ’t Tolhekke 2022 van € 92.544 vast te stellen.
  2. In afwijking van artikel 11 lid 6 van de ASV gemeente Steenwijkerland 2018 de verleende subsidie 2023 en 2024 aan stichting ’t Tolhekke te beoordelen op basis van een samenstellingsverklaring (afgegeven door een onafhankelijk accountant).

  00:40:42 - 00:44:32 - Rob Bats
 9. 5.2

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Hevenweg 4 Blokzijl (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.BZLHevenweg4BP-ON01), met bijbehorende regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Hevenweg 4 Blokzijl met bijbehorende regels en bijlagen ongewijzigd ter inzage te leggen.

  00:41:09 - 00:44:32 - Rob Bats
 10. 5.3

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Zomerdijk 12 Wanneperveen (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.WNPZomerdijk12BP-ON01), met bijbehorende regels en bijlagen met inachtneming van de in de 'Reactienota zienswijzen' vervatte wijzigingen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Zomerdijk 12 Wanneperveen met bijbehorende regels en bijlagen met de in de 'Reactienota zienswijzen' vervatte wijzingen ter inzage te leggen.

  00:41:51 - 00:44:32 - Rob Bats
 11. 5.4

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwte 33A Sint Jansklooster(als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.STJLeeuwte33aBP-ON01), met bijbehorende regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Leeuwte 33a Sint Jansklooster met bijbehorende regels en bijlagen ongewijzigd ter inzage te leggen.

  00:42:31 - 00:44:32 - Rob Bats
 12. 5.5

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00017

  Besluit

  De 'Verordening tot wijziging van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Steenwijkerland 2023' vast te stellen.

  00:44:21 - 00:44:32 - Rob Bats
  00:44:47 - 00:48:24 - Wim Brus
  00:48:24 - 00:48:47 - Rob Bats
  00:48:47 - 00:51:11 - Emmy Elgersma
  00:51:11 - 00:51:26 - Rob Bats
  00:51:26 - 00:51:31 - Emmy Elgersma
  00:51:31 - 00:51:45 - Rob Bats
  00:52:13 - 00:54:51 - Marcel Scheringa
  00:54:51 - 00:54:53 - Rob Bats
  00:54:54 - 00:55:24 - Emmy Elgersma
  00:55:24 - 00:55:26 - Rob Bats
  00:55:26 - 00:55:49 - Marcel Scheringa
  00:55:49 - 00:55:50 - Rob Bats
  00:55:52 - 00:56:07 - Wim Brus
  00:56:07 - 00:56:08 - Rob Bats
  00:56:08 - 00:56:09 - Wim Brus
  00:56:09 - 00:56:32 - Marcel Scheringa
  00:56:33 - 00:56:43 - Wim Brus
  00:56:43 - 00:56:44 - Rob Bats
  00:56:44 - 00:56:51 - Marcel Scheringa
  00:56:51 - 00:57:34 - Rob Bats
 13. 5.6

  Portefeuillehouder Jongman
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00023

  Besluit

  1. De wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.
  2. De financiële gevolgen van het wijzigingsbesluit te verwerken bij de Perspectiefnota 2024-2028.

  00:43:07 - 00:44:32 - Rob Bats
 14. 5.7

  Portefeuillehouder Jongman
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00022

  Besluit

  1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024 RSJ IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.
  2. In te stemmen met de kadernotitie en begroting 2025 RSJ IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.
  3. De financiële gevolgen van de begroting 2024 en de begroting 2025 te verwerken in de Perspectiefnota 2024-2028.

  00:43:42 - 00:44:32 - Rob Bats
 15. 6
  Besluitvorming – bespreekstukken
 16. 6.1

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00021
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten ( 2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Bijlagen

  Besluit

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven (als bedoeld in artikel 6:5, lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht) voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark ten noordwesten van Blokzijl.
  2. Te bepalen dat, wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen wijzigingen zijn doorgevoerd, er geen verklaring van geen bedenkingen meer hoeft te worden aangevraagd en dat de nu afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen kan gelden als de definitieve verklaring.


  D66 geeft een stemverklaring
  Voor: BGL, PvdA, VVD, CDA, CU, GL
  Tegen: CPB, D66

  00:57:23 - 00:57:34 - Rob Bats
  00:57:39 - 01:00:45 - André Bus
  01:00:45 - 01:00:56 - Rob Bats
  01:00:56 - 01:01:01 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:01:01 - 01:01:06 - Rob Bats
  01:01:06 - 01:01:37 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:01:38 - 01:02:13 - André Bus
  01:02:13 - 01:02:15 - Rob Bats
  01:02:16 - 01:02:33 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:02:33 - 01:02:41 - Rob Bats
  01:02:42 - 01:03:02 - Erik Homan
  01:03:03 - 01:03:04 - Rob Bats
  01:03:04 - 01:04:00 - André Bus
  01:04:00 - 01:04:07 - Rob Bats
  01:04:10 - 01:04:27 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:04:27 - 01:04:28 - Rob Bats
  01:04:29 - 01:04:57 - André Bus
  01:04:57 - 01:05:04 - Rob Bats
  01:05:06 - 01:05:43 - Emmy Elgersma
  01:05:43 - 01:05:46 - Rob Bats
  01:05:47 - 01:05:58 - André Bus
  01:05:58 - 01:06:01 - Rob Bats
  01:06:02 - 01:06:16 - Roland Logtmeijer
  01:06:17 - 01:06:31 - André Bus
  01:06:31 - 01:06:37 - Rob Bats
  01:06:50 - 01:08:28 - Gidion Hoorn
  01:08:29 - 01:08:32 - Rob Bats
  01:08:34 - 01:08:44 - Erik Homan
  01:08:45 - 01:08:56 - Gidion Hoorn
  01:08:56 - 01:09:03 - Rob Bats
  01:09:12 - 01:10:09 - Roland Logtmeijer
  01:10:10 - 01:10:14 - Rob Bats
  01:10:15 - 01:10:28 - Gidion Hoorn
  01:10:28 - 01:10:56 - Roland Logtmeijer
  01:10:56 - 01:11:03 - Rob Bats
  01:11:15 - 01:13:41 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:13:41 - 01:13:57 - Rob Bats
  01:14:08 - 01:15:23 - Erik Homan
  01:15:23 - 01:15:26 - Rob Bats
  01:15:26 - 01:15:39 - Gidion Hoorn
  01:15:40 - 01:15:56 - Erik Homan
  01:15:56 - 01:16:10 - Rob Bats
  01:16:23 - 01:17:47 - Stephanie Geurtz
  01:17:47 - 01:17:52 - Rob Bats
  01:18:03 - 01:20:26 - Emmy Elgersma
  01:20:26 - 01:20:27 - Rob Bats
  01:20:28 - 01:20:46 - Stephanie Geurtz
  01:20:46 - 01:20:47 - Rob Bats
  01:20:47 - 01:21:03 - Emmy Elgersma
  01:21:03 - 01:21:07 - Rob Bats
  01:21:07 - 01:21:47 - Erik Homan
  01:21:47 - 01:21:48 - Rob Bats
  01:21:48 - 01:22:01 - Emmy Elgersma
  01:22:02 - 01:22:18 - Erik Homan
  01:22:18 - 01:22:21 - Rob Bats
  01:22:21 - 01:22:36 - Emmy Elgersma
  01:22:37 - 01:22:44 - Rob Bats
  01:23:21 - 01:28:04 - Marcel Scheringa
  01:28:04 - 01:28:05 - Rob Bats
  01:28:05 - 01:28:11 - Gidion Hoorn
  01:28:12 - 01:29:51 - Marcel Scheringa
  01:29:51 - 01:29:52 - Rob Bats
  01:29:53 - 01:30:15 - Emmy Elgersma
  01:30:15 - 01:30:21 - Rob Bats
  01:30:21 - 01:30:40 - Marcel Scheringa
  01:30:40 - 01:30:41 - Rob Bats
  01:30:41 - 01:31:17 - Stephanie Geurtz
  01:31:17 - 01:31:24 - Rob Bats
  01:31:24 - 01:32:09 - Marcel Scheringa
  01:32:09 - 01:32:51 - Rob Bats
  01:32:52 - 01:33:09 - Emmy Elgersma
  01:33:09 - 01:34:29 - Rob Bats
 17. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen

  01:33:42 - 01:34:29 - Rob Bats
 18. 8

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel van afdoening wordt vastgesteld.

  01:33:44 - 01:34:29 - Rob Bats
 19. 9

 20. 10

  Wethouder Harmsma geeft een toelichting van maximaal 5 minuten over Regio Zwolle.

  Besluit

  Wethouder Harmsma geeft een toelichting van maximaal 5 minuten over Regio Zwolle.

  01:34:06 - 01:34:29 - Rob Bats
  01:34:39 - 01:36:27 - Bram Harmsma
  01:36:28 - 01:36:29 - Rob Bats
  01:36:29 - 01:36:34 - Jannes Mulder
  01:36:35 - 01:36:39 - Bram Harmsma
  01:36:40 - 01:36:41 - Rob Bats
  01:36:42 - 01:36:50 - Erik Homan
  01:36:50 - 01:36:58 - Rob Bats
 21. 11

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de ingekomen stukken:
  251Omzetting bestemming recreatiewoning
  266 WOO verzoek en reactie verslag
  274 Vragen over beeldkwaliteitsplan

  01:36:57 - 01:36:58 - Rob Bats
  01:36:59 - 01:37:57 - Helmich Ruitenberg
  01:37:58 - 01:38:46 - Rob Bats
 22. 12

  Besluiten

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:49 uur

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:49 uur.

  01:38:46 - 01:38:46 - Rob Bats