Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
  Er zijn geen mededelingen.
  De raad is voltallig aanwezig.

  00:27:59 - 00:28:00 - Rob Bats
  00:28:03 - 00:28:59 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  PvdA geeft aan agendapunt 6.1`- Vaststelling bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn, waarvan ze in de politieke markt verzochten het als bespreekstuk te behandelen, na beantwoording van hun vragen als hamerstuk te beschouwen. De andere fracties stemmen daarmee in. D66 geeft aan graag agendapunt 5.2 -Herbestemming krediet Huisvesting Huisartsen Giethoorn, dat als hamerstuk op de agenda staat, graag toch te willen bespreken. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

  00:28:25 - 00:28:59 - Rob Bats
  00:28:59 - 00:29:09 - Emmy Elgersma
  00:29:09 - 00:29:52 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

  00:29:29 - 00:29:52 - Rob Bats
 4. 4

  00:29:35 - 00:29:52 - Rob Bats
 5. 4.1

  Besluit

  De commissie geloofsbrieven, bestaand uit raadslid Boxum (voorzitter), Sommer en Holterman, adviseert tot toelating als burgerraadslid van de gemeente Steenwijkerland voor de voorgedragen burgerraadsleden Joustra (GroenLinks) en Boes (CPB).


  Beide burgerraadsleden leggen de belofte af.


  De gemeenteraad besluit:
  H. (Hetty) Joustra, geboren 16 november 1964, wonende te Wetering en R. (Richard) Boes, geboren 10 juni 1971, wonende te Blokzijl, te benoemen tot burgerraadslid.


  De vergadering wordt kort geschorst om de nieuw beëdigde burgerraadsleden te kunnen feliciteren met hun toelating.

  00:29:36 - 00:29:52 - Rob Bats
  00:29:52 - 00:30:05 - Rob Bats
  00:30:09 - 00:30:47 - Henk Boxum
  00:30:47 - 00:31:53 - Rob Bats
  00:32:00 - 00:33:34 - Annet ten Hoff
  00:33:40 - 00:35:19 - Annet ten Hoff
  00:35:27 - 00:35:56 - Annet ten Hoff
  00:36:14 - 00:37:39 - Rob Bats
 6. 5
  Besluitvorming – hamerstukken
 7. 5.2

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2024-RAAD-00006

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem:
  In te stemmen met de besteding van het budget “Huisvesting huisartsen Giethoorn” voor nieuwbouw in plaats van gedeeltelijke sloop, renovatie en verduurzaming van de Noorderschool in Giethoorn.

  00:37:31 - 00:37:39 - Rob Bats
  00:37:50 - 00:39:20 - Emmy Elgersma
  00:39:21 - 00:39:22 - Rob Bats
  00:39:23 - 00:39:34 - Erik Homan
  00:39:34 - 00:39:35 - Rob Bats
  00:39:35 - 00:40:38 - Emmy Elgersma
  00:40:38 - 00:40:39 - Emmy Elgersma
  00:40:39 - 00:40:56 - Rob Bats
  00:41:15 - 00:42:12 - Marcel Scheringa
  00:42:12 - 00:42:15 - Rob Bats
  00:42:17 - 00:42:49 - Emmy Elgersma
  00:42:50 - 00:42:51 - Rob Bats
  00:42:52 - 00:43:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:43:08 - 00:43:09 - Rob Bats
  00:43:09 - 00:43:12 - Marcel Scheringa
  00:43:12 - 00:44:32 - Rob Bats
 8. 6
  Besluitvorming – bespreekstukken
 9. 6.1

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn (als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1708.GHNHylkemaweg42BP-ON01), met aanvulling van het akoestisch onderzoek met bijbehorende regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn met bijbehorende stukken met toevoeging van het akoestisch onderzoek ter inzage te leggen

  00:36:38 - 00:37:39 - Rob Bats
 10. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

  00:43:42 - 00:44:32 - Rob Bats
 11. 9

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:44:11 - 00:44:32 - Rob Bats
 12. 10

  Besluit

  Raadslid Netjes (CDA) brengt onder de aandacht dat zowel de raad als het college gebruik kan maken van dit agendapunt.

  00:44:23 - 00:44:32 - Rob Bats
  00:44:32 - 00:44:35 - Clazinus Netjes
  00:44:35 - 00:44:37 - Rob Bats
  00:44:37 - 00:44:58 - Clazinus Netjes
  00:44:58 - 00:45:43 - Rob Bats
  00:45:44 - 00:46:27 - André Bus
  00:46:28 - 00:46:53 - Rob Bats
  00:46:53 - 00:47:07 - Clazinus Netjes
  00:47:08 - 00:47:13 - Rob Bats
 13. 11

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Raadslid Makken (VE) vraagt in het kader van de Nationale Vrouwendag van 8 maart naar de status van motie 39, toekennen straatnamen aan vrouwen uit Steenwijkerland.
  Raadslid Netjes (CDA) verzoekt toezegging opgenomen in de LTA te verruimen van een werkvergadering over het restantbedrag naar een verantwoording over de totale inzet van de Regiogelden. De raad stemt hiermee in en de voorzitter zegt toe dat het college deze opdracht zal uitvoeren.

  00:47:13 - 00:47:13 - Rob Bats
  00:47:15 - 00:47:50 - Aletta Makken
  00:47:51 - 00:48:00 - Rob Bats
  00:48:00 - 00:48:14 - Aletta Makken
  00:48:14 - 00:48:45 - Rob Bats
  00:48:45 - 00:49:28 - Clazinus Netjes
  00:49:28 - 00:49:48 - Rob Bats
 14. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit om 19.51 uur de vergadering.

  00:49:46 - 00:49:48 - Rob Bats