Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Markt

dinsdag 4 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T. Gernaat

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  00:27:28 - 00:29:14 - Tilko Gernaat
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter stelt voor om agendapunt 5.2 "Integraal huisvestingsplan onderwijs: St. Martinus & Voorpoort Vollenhove" en agendapunt 5.7 "Omgevingsvisie Uitgangspunten en participatie" als eerste en tweede bespreekstuk te bespreken. De vergadering stemt hiermee in.

  00:28:25 - 00:29:14 - Tilko Gernaat
  00:29:14 - 00:29:29 - Henk Boxum
  00:29:29 - 00:29:44 - Tilko Gernaat
  00:29:44 - 00:29:48 - Henk Boxum
  00:29:48 - 00:29:52 - Tilko Gernaat
  00:29:52 - 00:30:02 - Richard Keizer
  00:30:02 - 00:30:05 - Tilko Gernaat
  00:30:05 - 00:30:27 - Henk Boxum
  00:30:27 - 00:30:59 - Tilko Gernaat
  00:30:59 - 00:31:09 - Henk Boxum
  00:31:09 - 00:31:32 - Tilko Gernaat
  00:31:32 - 00:37:03 - Dhr. Moolenkamp
 3. 3

  In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Als inspreker heeft zich aangemeld:


  dhr. Kevin Moolenkamp, algemeen lid van bestuur van de buurtvereniging Zuidveen over de voorgenomen plaatsing van een transportverdeelstation (TVDS) aan de Zuidveenseweg

  Besluit

  De heer Kevin Moolenkamp, algemeen lid van het bestuur van de Buurtvereniging Zuidveen spreekt in over de voorgenomen plaatsing van een transportverdeelstation (TVDS) aan de Zuidveenseweg.

  00:31:53 - 00:37:03 - Dhr. Moolenkamp
  00:37:03 - 00:37:05 - Tilko Gernaat
  00:37:05 - 00:37:22 - Dhr. Moolenkamp
  00:37:22 - 00:37:32 - Tilko Gernaat
  00:37:32 - 00:37:56 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:37:56 - 00:38:33 - Dhr. Moolenkamp
  00:38:33 - 00:38:35 - Tilko Gernaat
  00:38:35 - 00:39:38 - Erik Homan
  00:39:38 - 00:40:00 - Tilko Gernaat
 4. 4
  Oordeelvorming - hamerstukken
 5. 4.1

  Portefeuille Smit

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  00:39:55 - 00:40:00 - Tilko Gernaat
  00:40:00 - 00:40:44 - Emmy Elgersma
  00:40:44 - 00:40:48 - Tilko Gernaat
  00:40:48 - 00:40:59 - Emmy Elgersma
  00:40:59 - 00:41:02 - Tilko Gernaat
  00:41:24 - 00:41:25 - Tilko Gernaat
  00:41:25 - 00:41:52 - Melvin Smit
  00:41:53 - 00:41:56 - Tilko Gernaat
  00:41:57 - 00:42:05 - Emmy Elgersma
  00:42:06 - 00:42:07 - Tilko Gernaat
  00:42:07 - 00:42:11 - Melvin Smit
  00:42:13 - 00:42:36 - Tilko Gernaat
 6. 4.3

  Portefeuillehouder Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: minuten (minuten per fractie/minuten college)

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  00:42:34 - 00:42:36 - Tilko Gernaat
  00:42:36 - 00:43:59 - Emmy Elgersma
  00:43:59 - 00:44:24 - Tilko Gernaat
  00:44:25 - 00:45:05 - Trijn Jongman-Smit
  00:45:05 - 00:45:07 - Tilko Gernaat
  00:45:07 - 00:45:50 - Emmy Elgersma
  00:45:50 - 00:45:51 - Tilko Gernaat
  00:45:51 - 00:46:14 - Trijn Jongman-Smit
  00:46:14 - 00:46:16 - Emmy Elgersma
  00:46:16 - 00:46:22 - Emmy Elgersma
  00:46:22 - 00:46:23 - Tilko Gernaat
  00:46:23 - 00:46:27 - Trijn Jongman-Smit
  00:46:27 - 00:46:29 - Emmy Elgersma
  00:46:29 - 00:46:34 - Trijn Jongman-Smit
  00:46:34 - 00:47:07 - Tilko Gernaat
 7. 4.4

  Portefeuille Jongman

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  00:46:47 - 00:47:07 - Tilko Gernaat
 8. 4.5

  Portefeuille Jongman

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  00:46:53 - 00:47:07 - Tilko Gernaat
  00:47:07 - 00:47:46 - Jan van Beekhuizen
  00:47:46 - 00:47:50 - Tilko Gernaat
  00:47:50 - 00:49:04 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:49:04 - 00:49:38 - Tilko Gernaat
  00:49:39 - 00:50:10 - Trijn Jongman-Smit
  00:50:11 - 00:50:12 - Tilko Gernaat
  00:50:12 - 00:50:42 - Jan van Beekhuizen
  00:50:42 - 00:50:43 - Tilko Gernaat
  00:50:43 - 00:51:33 - Trijn Jongman-Smit
  00:51:33 - 00:51:34 - Tilko Gernaat
  00:51:34 - 00:51:37 - Trijn Jongman-Smit
  00:51:37 - 00:51:39 - Tilko Gernaat
  00:51:39 - 00:51:44 - Jan van Beekhuizen
  00:51:44 - 00:52:07 - Tilko Gernaat
 9. 4.6

  Portefeuille Bats

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad

  00:51:49 - 00:52:07 - Tilko Gernaat
  00:52:08 - 00:52:30 - Erik Homan
  00:52:30 - 00:52:34 - Tilko Gernaat
  00:52:34 - 00:52:56 - Richard Keizer
  00:52:56 - 00:53:02 - Tilko Gernaat
  00:53:02 - 00:53:53 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:53:54 - 00:54:24 - Tilko Gernaat
  00:54:25 - 00:55:41 - Marcel Scheringa
  00:55:42 - 00:56:32 - Tilko Gernaat
 10. 4.8

  Portefeuille Jongman

  Besluit

  Advies van de commissie: voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  00:55:54 - 00:56:32 - Tilko Gernaat
 11. 5
  Oordeelvorming - bespreekstukken
 12. 5.1

  Portefeuille Smit
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Besluit

  Advies commissie : voorstel als bespreekstuk naar de raad.

  02:59:04 - 02:59:38 - Aletta Makken
  02:59:38 - 02:59:41 - Tilko Gernaat
  02:59:41 - 02:59:53 - Erik Homan
  02:59:53 - 02:59:55 - Tilko Gernaat
  02:59:56 - 03:00:12 - Henk Boxum
  03:00:12 - 03:00:13 - Tilko Gernaat
  03:00:13 - 03:00:14 - Henk Boxum
  03:00:14 - 03:00:17 - Tilko Gernaat
  03:00:17 - 03:00:18 - Henk Boxum
  03:00:18 - 03:01:08 - Emmy Elgersma
  03:01:09 - 03:01:13 - Tilko Gernaat
  03:01:14 - 03:02:09 - Mans Loman
  03:02:09 - 03:02:15 - Tilko Gernaat
  03:02:15 - 03:04:21 - Helmich Ruitenberg
  03:04:21 - 03:04:25 - Tilko Gernaat
  03:04:25 - 03:04:50 - Willem Sommer
  03:04:51 - 03:05:12 - Tilko Gernaat
  03:05:14 - 03:07:48 - Melvin Smit
  03:07:48 - 03:07:49 - Tilko Gernaat
  03:07:50 - 03:07:57 - Aletta Makken
  03:07:57 - 03:07:58 - Tilko Gernaat
  03:07:58 - 03:09:08 - Melvin Smit
  03:09:10 - 03:09:12 - Tilko Gernaat
  03:09:12 - 03:09:28 - Henk Boxum
  03:09:28 - 03:09:30 - Tilko Gernaat
  03:09:30 - 03:09:48 - Melvin Smit
  03:09:49 - 03:10:00 - Tilko Gernaat
  03:10:00 - 03:10:01 - Emmy Elgersma
  03:10:01 - 03:10:02 - Tilko Gernaat
  03:10:02 - 03:10:04 - Aletta Makken
  03:10:04 - 03:10:11 - Tilko Gernaat
  03:10:13 - 03:10:25 - Tilko Gernaat
 13. 5.2

  Portefeuille Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)


  Als inspreker heeft zich aangemeld:


  Dhr. Timmermans namens schoolbesturen Aves en OpKop
  Dhr. Marcel Aben namens VENO, Omwonenden en de BVVS

  Besluit

  De heer Timmermans spreekt namens de schoolbesturen Aves en Opkop in.
  De heer Aben spreekt namens VENO, omwonenden en de BVVS in.


  Toezegging: Er zal worden gekeken naar een locatie waar, op termijn, samenbouw kan plaatsvinden waarbij ook Kompas wordt meegenomen.  


  Besluit commissie : De meerderheid van de fracties (fracties BGL, CPB, VVD, CDA, CU en VE) stemmen voor het voorstel om het agendapunt niet door te zetten naar de raadsvergadering van 11 juni én voor deze vergadering een breed gedragen motie vreemd aan de orde voor te bereiden.
  De fracties PvdA, D66 en GroenLinks zijn tegen,

  00:56:17 - 00:56:32 - Tilko Gernaat
  00:56:32 - 01:02:36 - Dhr. Timmermans
  01:02:36 - 01:02:40 - Tilko Gernaat
  01:02:40 - 01:02:42 - Dhr. Timmermans
  01:02:42 - 01:02:48 - Tilko Gernaat
  01:02:48 - 01:03:13 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:03:13 - 01:03:15 - Tilko Gernaat
  01:03:15 - 01:03:28 - Dhr. Timmermans
  01:03:28 - 01:03:37 - Dhr. Timmermans
  01:03:37 - 01:03:38 - Tilko Gernaat
  01:03:38 - 01:03:49 - Gidion Hoorn
  01:03:49 - 01:03:50 - Tilko Gernaat
  01:03:50 - 01:03:51 - Gidion Hoorn
  01:03:51 - 01:03:53 - Tilko Gernaat
  01:03:53 - 01:03:59 - Gidion Hoorn
  01:03:59 - 01:04:00 - Dhr. Timmermans
  01:04:00 - 01:04:17 - Tilko Gernaat
  01:04:17 - 01:04:25 - Dhr. Timmermans
  01:04:25 - 01:04:29 - Tilko Gernaat
  01:04:32 - 01:09:38 - Dhr. Aben
  01:09:38 - 01:09:46 - Tilko Gernaat
  01:09:46 - 01:10:00 - Aletta Makken
  01:10:00 - 01:10:01 - Tilko Gernaat
  01:10:01 - 01:10:16 - Aletta Makken
  01:10:16 - 01:10:26 - Dhr. Aben
  01:10:26 - 01:10:29 - Tilko Gernaat
  01:10:29 - 01:10:58 - Jan van Beekhuizen
  01:10:58 - 01:10:59 - Tilko Gernaat
  01:10:59 - 01:11:03 - Jan van Beekhuizen
  01:11:03 - 01:11:22 - Dhr. Aben
  01:11:22 - 01:11:23 - Tilko Gernaat
  01:11:23 - 01:11:24 - Dhr. Aben
  01:11:24 - 01:11:46 - Henk Boxum
  01:11:46 - 01:12:28 - Dhr. Aben
  01:12:28 - 01:12:30 - Tilko Gernaat
  01:12:30 - 01:13:00 - Roland Logtmeijer
  01:13:00 - 01:13:24 - Dhr. Aben
  01:13:24 - 01:13:25 - Tilko Gernaat
  01:13:25 - 01:13:26 - Dhr. Aben
  01:13:26 - 01:14:01 - Emmy Elgersma
  01:14:01 - 01:14:37 - Dhr. Aben
  01:14:37 - 01:14:53 - Tilko Gernaat
  01:14:53 - 01:18:08 - Bennie Daan
  01:18:08 - 01:18:11 - Tilko Gernaat
  01:18:11 - 01:19:16 - Bennie Daan
  01:19:16 - 01:19:19 - Tilko Gernaat
  01:19:19 - 01:22:39 - Roland Logtmeijer
  01:22:39 - 01:22:45 - Tilko Gernaat
  01:22:45 - 01:23:17 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:23:17 - 01:23:19 - Tilko Gernaat
  01:23:19 - 01:24:01 - Roland Logtmeijer
  01:24:03 - 01:24:04 - Tilko Gernaat
  01:24:04 - 01:24:47 - Gidion Hoorn
  01:24:48 - 01:24:49 - Tilko Gernaat
  01:24:49 - 01:24:54 - Roland Logtmeijer
  01:24:54 - 01:24:57 - Tilko Gernaat
  01:24:58 - 01:25:00 - Tilko Gernaat
  01:25:00 - 01:25:29 - Roland Logtmeijer
  01:25:29 - 01:25:31 - Tilko Gernaat
  01:25:32 - 01:25:49 - Emmy Elgersma
  01:25:51 - 01:25:53 - Tilko Gernaat
  01:25:53 - 01:25:56 - Roland Logtmeijer
  01:25:56 - 01:25:57 - Tilko Gernaat
  01:25:57 - 01:26:20 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:26:20 - 01:26:21 - Tilko Gernaat
  01:26:21 - 01:26:23 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:26:23 - 01:26:24 - Tilko Gernaat
  01:26:24 - 01:26:59 - Roland Logtmeijer
  01:26:59 - 01:27:03 - Tilko Gernaat
  01:27:03 - 01:28:32 - Aletta Makken
  01:28:33 - 01:28:36 - Tilko Gernaat
  01:28:36 - 01:28:37 - Henk Boxum
  01:28:37 - 01:28:40 - Tilko Gernaat
  01:28:40 - 01:29:08 - Henk Boxum
  01:29:08 - 01:29:10 - Tilko Gernaat
  01:29:10 - 01:29:20 - Aletta Makken
  01:29:20 - 01:29:22 - Tilko Gernaat
  01:29:22 - 01:33:20 - Jan van Beekhuizen
  01:33:20 - 01:33:22 - Tilko Gernaat
  01:33:22 - 01:33:51 - Jan van Beekhuizen
  01:33:51 - 01:33:58 - Tilko Gernaat
  01:33:58 - 01:34:04 - Henk Boxum
  01:34:04 - 01:34:06 - Tilko Gernaat
  01:34:06 - 01:34:13 - Stephanie Geurtz
  01:34:14 - 01:37:25 - Henk Boxum
  01:37:25 - 01:37:27 - Tilko Gernaat
  01:37:27 - 01:37:37 - Gidion Hoorn
  01:37:37 - 01:37:52 - Henk Boxum
  01:37:54 - 01:37:57 - Tilko Gernaat
  01:37:57 - 01:39:38 - Emmy Elgersma
  01:39:39 - 01:39:42 - Tilko Gernaat
  01:39:42 - 01:39:43 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:39:43 - 01:40:02 - Henk Boxum
  01:40:02 - 01:40:06 - Tilko Gernaat
  01:40:06 - 01:40:09 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:40:09 - 01:40:12 - Tilko Gernaat
  01:40:13 - 01:41:03 - Jan van Beekhuizen
  01:41:03 - 01:41:04 - Tilko Gernaat
  01:41:04 - 01:41:16 - Henk Boxum
  01:41:17 - 01:41:18 - Tilko Gernaat
  01:41:18 - 01:42:04 - Emmy Elgersma
  01:42:05 - 01:42:07 - Tilko Gernaat
  01:42:07 - 01:45:45 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:45:45 - 01:45:50 - Tilko Gernaat
  01:45:50 - 01:47:51 - Gidion Hoorn
  01:47:52 - 01:47:56 - Tilko Gernaat
  01:47:56 - 01:48:11 - Roland Logtmeijer
  01:48:11 - 01:48:13 - Gidion Hoorn
  01:48:13 - 01:48:16 - Tilko Gernaat
  01:48:16 - 01:48:33 - Gidion Hoorn
  01:48:34 - 01:49:08 - Tilko Gernaat
  01:49:10 - 01:58:58 - Trijn Jongman-Smit
  01:58:58 - 01:59:00 - Trijn Jongman-Smit
  01:59:00 - 01:59:11 - Tilko Gernaat
  01:59:11 - 02:00:06 - Aletta Makken
  02:00:07 - 02:00:10 - Tilko Gernaat
  02:00:10 - 02:01:13 - Trijn Jongman-Smit
  02:01:14 - 02:01:15 - Tilko Gernaat
  02:01:15 - 02:01:19 - Henk Boxum
  02:01:19 - 02:01:25 - Tilko Gernaat
  02:01:27 - 02:02:04 - Gidion Hoorn
  02:02:04 - 02:02:05 - Tilko Gernaat
  02:02:05 - 02:02:49 - Trijn Jongman-Smit
  02:02:49 - 02:02:50 - Tilko Gernaat
  02:02:50 - 02:03:08 - Gidion Hoorn
  02:03:08 - 02:03:09 - Tilko Gernaat
  02:03:09 - 02:03:26 - Trijn Jongman-Smit
  02:03:27 - 02:03:28 - Tilko Gernaat
  02:03:29 - 02:04:27 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:04:27 - 02:04:29 - Tilko Gernaat
  02:04:29 - 02:04:40 - Trijn Jongman-Smit
  02:04:40 - 02:04:42 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:04:42 - 02:04:48 - Trijn Jongman-Smit
  02:04:48 - 02:04:49 - Tilko Gernaat
  02:04:49 - 02:04:57 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:04:57 - 02:04:59 - Tilko Gernaat
  02:04:59 - 02:05:02 - Trijn Jongman-Smit
  02:05:02 - 02:05:15 - Henk Boxum
  02:05:15 - 02:05:16 - Tilko Gernaat
  02:05:16 - 02:06:06 - Trijn Jongman-Smit
  02:06:06 - 02:06:07 - Tilko Gernaat
  02:06:07 - 02:06:32 - Henk Boxum
  02:06:33 - 02:06:36 - Tilko Gernaat
  02:06:36 - 02:07:28 - Emmy Elgersma
  02:07:28 - 02:07:30 - Tilko Gernaat
  02:07:30 - 02:08:17 - Trijn Jongman-Smit
  02:08:17 - 02:08:19 - Tilko Gernaat
  02:08:19 - 02:08:26 - Trijn Jongman-Smit
  02:08:26 - 02:08:27 - Tilko Gernaat
  02:08:27 - 02:08:41 - Emmy Elgersma
  02:08:42 - 02:08:43 - Tilko Gernaat
  02:08:43 - 02:09:19 - Trijn Jongman-Smit
  02:09:19 - 02:09:21 - Tilko Gernaat
  02:09:21 - 02:09:40 - Gidion Hoorn
  02:09:41 - 02:09:43 - Tilko Gernaat
  02:09:43 - 02:10:11 - Trijn Jongman-Smit
  02:10:11 - 02:10:13 - Tilko Gernaat
  02:10:13 - 02:10:57 - Jan van Beekhuizen
  02:10:58 - 02:11:00 - Tilko Gernaat
  02:11:00 - 02:11:38 - Trijn Jongman-Smit
  02:11:39 - 02:11:45 - Tilko Gernaat
  02:11:45 - 02:11:59 - Gidion Hoorn
  02:11:59 - 02:12:02 - Tilko Gernaat
  02:12:02 - 02:12:19 - Trijn Jongman-Smit
  02:12:19 - 02:12:20 - Tilko Gernaat
  02:12:21 - 02:12:34 - Henk Boxum
  02:12:34 - 02:12:36 - Trijn Jongman-Smit
  02:12:36 - 02:12:37 - Tilko Gernaat
  02:12:37 - 02:12:51 - Trijn Jongman-Smit
  02:12:51 - 02:12:54 - Tilko Gernaat
  02:12:54 - 02:13:07 - Bennie Daan
  02:13:07 - 02:13:27 - Tilko Gernaat
  02:13:27 - 02:13:37 - Aletta Makken
  02:13:38 - 02:13:52 - Tilko Gernaat
  02:13:52 - 02:13:56 - Bennie Daan
  02:13:56 - 02:14:21 - Tilko Gernaat
  02:14:21 - 02:14:28 - Tilko Gernaat
  02:21:18 - 02:21:30 - Tilko Gernaat
  02:23:10 - 02:23:17 - Tilko Gernaat
  02:23:17 - 02:23:19 - André Bus
  02:23:19 - 02:23:37 - Tilko Gernaat
  02:23:37 - 02:23:47 - André Bus
  02:23:47 - 02:23:49 - Tilko Gernaat
  02:23:49 - 02:24:01 - Gidion Hoorn
  02:24:01 - 02:24:08 - Tilko Gernaat
  02:24:08 - 02:24:10 - Henk Boxum
  02:24:10 - 02:24:21 - Tilko Gernaat
  02:24:21 - 02:24:31 - Henk Boxum
  02:24:31 - 02:25:11 - Tilko Gernaat
  02:25:12 - 02:25:48 - Dhr. Timmermans
  02:25:48 - 02:26:09 - Tilko Gernaat
  02:26:09 - 02:26:30 - Dhr. Aben
  02:26:30 - 02:26:54 - Tilko Gernaat
 14. 5.3

  Portefeuille Scheringa
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Besluit

  Advies commissie : voorstel kan als hamerstuk naar de raad.


  Toezegging: Over vijf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden of de vergoeding aan de huidige papier inzamelende organisaties nog relevant is (beslispunt 3).

  03:10:22 - 03:10:25 - Tilko Gernaat
  03:10:31 - 03:10:36 - Emmy Elgersma
  03:10:36 - 03:10:49 - Tilko Gernaat
  03:10:49 - 03:11:55 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:11:55 - 03:11:56 - Tilko Gernaat
  03:11:57 - 03:12:00 - Tilko Gernaat
  03:12:00 - 03:12:34 - André Bus
  03:12:35 - 03:12:38 - Tilko Gernaat
  03:12:38 - 03:13:35 - Roland Logtmeijer
  03:13:35 - 03:14:06 - Tilko Gernaat
  03:14:08 - 03:17:06 - Marcel Scheringa
  03:17:08 - 03:17:09 - Tilko Gernaat
  03:17:09 - 03:17:25 - Roland Logtmeijer
  03:17:25 - 03:17:31 - Tilko Gernaat
  03:17:31 - 03:17:55 - Marcel Scheringa
  03:17:55 - 03:17:59 - Tilko Gernaat
  03:18:00 - 03:18:10 - Roland Logtmeijer
  03:18:11 - 03:18:17 - Tilko Gernaat
  03:18:17 - 03:18:37 - André Bus
  03:18:37 - 03:19:06 - Marcel Scheringa
  03:19:07 - 03:19:39 - Tilko Gernaat
 15. 5.4

  Portefeuille Harmsma
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Besluit

  Advies van de commissie : voorstel kan als hamerstuk naar de raad.

  03:19:29 - 03:19:39 - Tilko Gernaat
  03:19:42 - 03:19:49 - Emmy Elgersma
  03:19:50 - 03:19:58 - Tilko Gernaat
  03:19:58 - 03:21:51 - Mans Loman
  03:21:51 - 03:21:54 - Tilko Gernaat
  03:21:54 - 03:22:07 - Gidion Hoorn
  03:22:08 - 03:22:10 - Tilko Gernaat
  03:22:10 - 03:23:38 - Guus Mooiweer
  03:23:38 - 03:23:42 - Tilko Gernaat
  03:23:42 - 03:23:52 - Erik Homan
  03:23:54 - 03:24:14 - Mans Loman
  03:24:16 - 03:24:37 - Guus Mooiweer
  03:24:37 - 03:24:38 - Tilko Gernaat
  03:24:39 - 03:24:51 - Mans Loman
  03:24:52 - 03:24:53 - Tilko Gernaat
  03:24:54 - 03:24:57 - Erik Homan
  03:24:57 - 03:25:04 - Tilko Gernaat
  03:25:04 - 03:25:36 - Roland Logtmeijer
  03:25:36 - 03:25:48 - Tilko Gernaat
  03:25:48 - 03:27:09 - Erik Homan
  03:27:10 - 03:27:52 - Tilko Gernaat
  03:27:54 - 03:31:09 - Bram Harmsma
  03:31:10 - 03:31:16 - Tilko Gernaat
  03:31:16 - 03:31:23 - Guus Mooiweer
  03:31:23 - 03:31:24 - Tilko Gernaat
  03:31:24 - 03:32:31 - Bram Harmsma
  03:32:31 - 03:32:35 - Tilko Gernaat
  03:32:35 - 03:32:48 - Guus Mooiweer
  03:32:48 - 03:34:05 - Bram Harmsma
  03:34:05 - 03:34:08 - Tilko Gernaat
  03:34:08 - 03:34:24 - Erik Homan
  03:34:25 - 03:34:48 - Bram Harmsma
  03:34:49 - 03:35:13 - Tilko Gernaat
 16. 5.5

  Portefeuille Smit
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Besluit

  Advies van de commissie : stuk als bespreekstuk naar de raad


  Toezegging: De raad ontvangt de brief van de gezamenlijke Omgevingsdiensten aan het Rijk inzake structurele financiering van de Omgevingsdiensten.

  03:35:07 - 03:35:13 - Tilko Gernaat
  03:35:15 - 03:36:53 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:36:53 - 03:36:58 - Tilko Gernaat
  03:36:58 - 03:37:51 - André Bus
  03:37:51 - 03:37:54 - Tilko Gernaat
  03:37:55 - 03:37:56 - Tilko Gernaat
  03:37:57 - 03:37:58 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:37:58 - 03:38:20 - André Bus
  03:38:20 - 03:38:24 - Tilko Gernaat
  03:38:24 - 03:39:20 - Roland Logtmeijer
  03:39:20 - 03:39:28 - Tilko Gernaat
  03:39:28 - 03:40:45 - Erik Homan
  03:40:45 - 03:41:07 - Tilko Gernaat
  03:41:09 - 03:43:37 - Melvin Smit
  03:43:37 - 03:43:38 - Tilko Gernaat
  03:43:39 - 03:45:14 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:45:15 - 03:46:34 - Melvin Smit
  03:46:35 - 03:46:37 - Tilko Gernaat
  03:46:39 - 03:46:43 - Erik Homan
  03:46:43 - 03:46:52 - Tilko Gernaat
  03:46:52 - 03:47:03 - André Bus
  03:47:03 - 03:47:31 - Tilko Gernaat
 17. 5.6

  Portefeuille Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)


  Niet digitale bijlagen
  [](https://https://suite-steenwijkerland.onlinesmartcities.nl/decree/detail?id=63600&collapsedSidebar=false&decreetype=attachments# "Wijzig tekst")
  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Steenwijkerland 2020:
  http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633278

  Besluit

  Advies van de commissie : stuk kan als hamerstuk naar de raad.


  Toezegging: De raad wordt, middels een informatienota, meegenomen in de tussentijdse wijzigingen. 
  Toezegging: De wethouder komt schriftelijk terug op de gestelde technische vragen.

  03:47:33 - 03:48:13 - Jan van Beekhuizen
  03:48:13 - 03:48:16 - Tilko Gernaat
  03:48:16 - 03:48:39 - Ina Haveman-Regeling
  03:48:40 - 03:49:02 - Tilko Gernaat
  03:49:02 - 03:49:04 - Ina Haveman-Regeling
  03:49:04 - 03:49:22 - Tilko Gernaat
  03:49:23 - 03:50:01 - Trijn Jongman-Smit
  03:50:02 - 03:50:46 - Tilko Gernaat
 18. 5.7

  Portefeuillehouder Harmsma
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  Advies van de commissie : voorstel als bespreekstuk naar de raad.

  02:26:55 - 02:26:58 - Willem Sommer
  02:26:58 - 02:27:00 - Tilko Gernaat
  02:27:00 - 02:27:20 - Willem Sommer
  02:27:20 - 02:27:21 - Tilko Gernaat
  02:27:21 - 02:27:22 - Willem Sommer
  02:27:22 - 02:27:23 - Erik Homan
  02:27:23 - 02:27:36 - Tilko Gernaat
  02:27:36 - 02:27:37 - Willem Sommer
  02:27:37 - 02:27:41 - Tilko Gernaat
  02:27:41 - 02:28:09 - Willem Sommer
  02:28:09 - 02:28:13 - Tilko Gernaat
  02:28:13 - 02:28:36 - Aletta Makken
  02:28:38 - 02:28:40 - Tilko Gernaat
  02:28:41 - 02:29:55 - Erik Homan
  02:29:55 - 02:29:57 - Tilko Gernaat
  02:29:57 - 02:32:01 - Stephanie Geurtz
  02:32:01 - 02:32:04 - Tilko Gernaat
  02:32:04 - 02:32:17 - Stephanie Geurtz
  02:32:17 - 02:32:22 - Tilko Gernaat
  02:32:22 - 02:33:11 - Stephanie Geurtz
  02:33:11 - 02:33:13 - Tilko Gernaat
  02:33:13 - 02:33:14 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:33:15 - 02:35:08 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:35:08 - 02:35:11 - Tilko Gernaat
  02:35:11 - 02:36:47 - Emmy Elgersma
  02:36:47 - 02:36:49 - Tilko Gernaat
  02:36:49 - 02:38:11 - Mans Loman
  02:38:12 - 02:38:18 - Tilko Gernaat
  02:38:18 - 02:40:25 - Helmich Ruitenberg
  02:40:25 - 02:40:28 - Tilko Gernaat
  02:40:28 - 02:40:29 - Helmich Ruitenberg
  02:40:29 - 02:40:31 - Tilko Gernaat
  02:40:31 - 02:40:33 - Helmich Ruitenberg
  02:40:33 - 02:40:34 - Tilko Gernaat
  02:40:34 - 02:41:17 - Helmich Ruitenberg
  02:41:17 - 02:41:22 - Tilko Gernaat
  02:41:22 - 02:41:38 - Emmy Elgersma
  02:41:38 - 02:41:39 - Tilko Gernaat
  02:41:39 - 02:41:47 - Helmich Ruitenberg
  02:41:47 - 02:41:55 - Emmy Elgersma
  02:41:55 - 02:41:59 - Helmich Ruitenberg
  02:41:59 - 02:42:01 - Tilko Gernaat
  02:42:01 - 02:42:07 - Helmich Ruitenberg
  02:42:08 - 02:42:38 - Tilko Gernaat
  02:42:42 - 02:47:22 - Bram Harmsma
  02:47:22 - 02:47:26 - Tilko Gernaat
  02:47:26 - 02:48:10 - Stephanie Geurtz
  02:48:10 - 02:48:12 - Tilko Gernaat
  02:48:13 - 02:48:55 - Emmy Elgersma
  02:48:55 - 02:48:56 - Tilko Gernaat
  02:48:56 - 02:50:48 - Bram Harmsma
  02:50:48 - 02:50:49 - Tilko Gernaat
  02:50:49 - 02:51:03 - Emmy Elgersma
  02:51:03 - 02:51:04 - Tilko Gernaat
  02:51:04 - 02:51:11 - Bram Harmsma
  02:51:11 - 02:51:13 - Tilko Gernaat
  02:51:13 - 02:51:44 - Bram Harmsma
  02:51:45 - 02:51:48 - Tilko Gernaat
  02:51:48 - 02:52:41 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:52:41 - 02:52:43 - Tilko Gernaat
  02:52:44 - 02:53:16 - Stephanie Geurtz
  02:53:17 - 02:53:18 - Tilko Gernaat
  02:53:18 - 02:54:22 - Bram Harmsma
  02:54:23 - 02:54:25 - Tilko Gernaat
  02:54:25 - 02:54:42 - Stephanie Geurtz
  02:54:42 - 02:54:43 - Tilko Gernaat
  02:54:44 - 02:55:32 - Bram Harmsma
  02:55:33 - 02:55:36 - Tilko Gernaat
  02:55:37 - 02:55:38 - Stephanie Geurtz
  02:55:38 - 02:56:08 - Stephanie Geurtz
  02:56:09 - 02:56:11 - Tilko Gernaat
  02:56:11 - 02:56:21 - Bram Harmsma
  02:56:21 - 02:56:34 - Tilko Gernaat
  02:56:36 - 02:56:37 - Tilko Gernaat
  02:56:38 - 02:56:47 - Helmich Ruitenberg
  02:56:47 - 02:56:48 - Tilko Gernaat
  02:56:48 - 02:57:21 - Bram Harmsma
  02:57:22 - 02:58:16 - Tilko Gernaat
  02:58:16 - 02:58:27 - Stephanie Geurtz
  02:58:30 - 02:58:35 - Tilko Gernaat
  02:58:36 - 02:58:49 - Tilko Gernaat
  02:58:49 - 02:59:38 - Aletta Makken
 19. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld

  03:50:19 - 03:50:46 - Tilko Gernaat
 20. 7

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  03:50:30 - 03:50:46 - Tilko Gernaat
 21. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 uur.

  03:50:35 - 03:50:46 - Tilko Gernaat