Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Markt

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
E.H. Elgersma

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

  00:15:25 - 00:15:35 - Rob Bats
  00:15:36 - 00:16:55 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:15:52 - 00:16:55 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Als inspreker heeft zich aangemeld:


  Dhr. Scheffer - onderwerp intimidatie
  Dhr. Hanskamp - onderwerp recente enquête naar leefbaarheid in de Weerribben

  Besluit

  De insprekers houden hun inspraak.

  00:16:06 - 00:16:55 - Rob Bats
  00:16:55 - 00:17:56 - Dhr. Scheffer
  00:17:59 - 00:18:26 - Emmy Elgersma
  00:18:27 - 00:22:33 - Dhr. Hanskamp
  00:22:33 - 00:22:40 - Emmy Elgersma
  00:22:40 - 00:23:53 - Dhr. Hanskamp
  00:23:53 - 00:24:01 - Emmy Elgersma
  00:24:01 - 00:25:00 - Dhr. Hanskamp
  00:25:00 - 00:25:08 - Emmy Elgersma
  00:25:08 - 00:25:09 - Dhr. Hanskamp
  00:25:09 - 00:25:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:25:27 - 00:25:57 - Dhr. Hanskamp
  00:25:57 - 00:25:59 - Emmy Elgersma
  00:25:59 - 00:26:32 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:26:32 - 00:26:34 - Emmy Elgersma
  00:26:34 - 00:26:44 - Dhr. Hanskamp
  00:26:44 - 00:26:47 - Emmy Elgersma
  00:26:47 - 00:27:14 - Henk Boxum
  00:27:14 - 00:27:35 - Dhr. Hanskamp
  00:27:35 - 00:27:48 - Emmy Elgersma
  00:27:48 - 00:28:09 - Henk Boxum
  00:28:09 - 00:28:11 - Emmy Elgersma
  00:28:11 - 00:28:28 - Dhr. Hanskamp
  00:28:28 - 00:28:33 - Emmy Elgersma
  00:28:33 - 00:28:47 - Clazinus Netjes
  00:28:47 - 00:28:48 - Emmy Elgersma
  00:28:48 - 00:29:09 - Dhr. Hanskamp
  00:29:09 - 00:29:20 - Emmy Elgersma
  00:29:23 - 00:29:48 - Emmy Elgersma
 4. 4
  Oordeelvorming - bespreekstukken
 5. 4.1

  Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten (3 minuten per fractie/ 9 minuten college plus 5 minuten toelichting dhr. J. Mastwijk, voorzitter Rekenkamer)

  Besluit

  Dhr. Mastwijk, voorzitter Rekenkamer, geeft een korte presentatie over het onderzoek.


  Advies van de commissie: als bespreekstuk naar de raad


  Toezegging portefeuillehouder:
  - College komt begin maart met een informatienota naar de raad om de raad beter en tijdig te informeren
  - College komt met een werkvergadering (of andere vorm) met informatie over het restantkrediet van de Regio gelden en de nieuwe Regio Deal

  00:29:28 - 00:29:48 - Emmy Elgersma
  00:29:52 - 00:33:20 - Dhr. Mastwijk
  00:33:20 - 00:33:32 - Emmy Elgersma
  00:33:32 - 00:34:25 - Henk Boxum
  00:34:25 - 00:34:28 - Emmy Elgersma
  00:34:28 - 00:35:08 - Dhr. Mastwijk
  00:35:09 - 00:35:12 - Emmy Elgersma
  00:35:13 - 00:35:44 - Clazinus Netjes
  00:35:44 - 00:35:47 - Emmy Elgersma
  00:35:47 - 00:35:54 - Dhr. Mastwijk
  00:35:54 - 00:35:56 - Emmy Elgersma
  00:35:56 - 00:36:24 - Clazinus Netjes
  00:36:24 - 00:36:25 - Emmy Elgersma
  00:36:25 - 00:37:06 - Dhr. Mastwijk
  00:37:06 - 00:37:08 - Emmy Elgersma
  00:37:08 - 00:37:31 - Clazinus Netjes
  00:37:31 - 00:37:32 - Emmy Elgersma
  00:37:32 - 00:38:19 - Dhr. Mastwijk
  00:38:19 - 00:38:23 - Emmy Elgersma
  00:38:23 - 00:38:57 - Steven Bunt
  00:38:57 - 00:38:58 - Emmy Elgersma
  00:38:59 - 00:39:45 - Dhr. Mastwijk
  00:39:46 - 00:39:49 - Emmy Elgersma
  00:39:49 - 00:40:25 - André Bus
  00:40:25 - 00:40:26 - Emmy Elgersma
  00:40:26 - 00:41:26 - Dhr. Mastwijk
  00:41:26 - 00:41:39 - Emmy Elgersma
  00:41:43 - 00:42:01 - Emmy Elgersma
  00:42:01 - 00:45:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:45:27 - 00:45:34 - Emmy Elgersma
  00:45:34 - 00:46:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:46:00 - 00:46:01 - Emmy Elgersma
  00:46:01 - 00:46:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:46:10 - 00:46:17 - Emmy Elgersma
  00:46:17 - 00:49:21 - Steven Bunt
  00:49:22 - 00:49:26 - Emmy Elgersma
  00:49:27 - 00:52:32 - Clazinus Netjes
  00:52:32 - 00:52:37 - Emmy Elgersma
  00:52:37 - 00:54:23 - Gidion Hoorn
  00:54:23 - 00:54:27 - Emmy Elgersma
  00:54:27 - 00:56:59 - Henk Boxum
  00:56:59 - 00:57:13 - Emmy Elgersma
  00:57:13 - 00:57:17 - Henk Boxum
  00:57:17 - 00:57:26 - Emmy Elgersma
  00:57:28 - 01:00:17 - Karl van der Linde
  01:00:17 - 01:00:19 - Emmy Elgersma
  01:00:19 - 01:00:21 - Karl van der Linde
  01:00:21 - 01:00:26 - Emmy Elgersma
  01:00:27 - 01:03:06 - André Bus
  01:03:06 - 01:03:09 - Emmy Elgersma
  01:03:09 - 01:06:17 - Stephanie Geurtz
  01:06:17 - 01:06:18 - Emmy Elgersma
  01:06:18 - 01:06:19 - Stephanie Geurtz
  01:06:19 - 01:06:23 - Emmy Elgersma
  01:06:23 - 01:06:25 - Stephanie Geurtz
  01:06:25 - 01:06:36 - Emmy Elgersma
  01:06:36 - 01:06:58 - Clazinus Netjes
  01:06:58 - 01:06:59 - Emmy Elgersma
  01:07:00 - 01:07:48 - Stephanie Geurtz
  01:07:48 - 01:07:52 - Emmy Elgersma
  01:07:52 - 01:08:35 - Gidion Hoorn
  01:08:37 - 01:09:10 - Stephanie Geurtz
  01:09:10 - 01:09:11 - Emmy Elgersma
  01:09:11 - 01:09:34 - Stephanie Geurtz
  01:09:35 - 01:09:37 - Emmy Elgersma
  01:09:38 - 01:09:54 - Gidion Hoorn
  01:09:55 - 01:10:00 - Emmy Elgersma
  01:10:00 - 01:11:08 - André Bus
  01:11:09 - 01:11:15 - Emmy Elgersma
  01:11:15 - 01:11:56 - Stephanie Geurtz
  01:11:56 - 01:11:57 - Emmy Elgersma
  01:11:57 - 01:11:59 - Karl van der Linde
  01:11:59 - 01:12:00 - Henk Boxum
  01:12:00 - 01:12:03 - Emmy Elgersma
  01:12:03 - 01:12:17 - Henk Boxum
  01:12:17 - 01:12:26 - Emmy Elgersma
  01:12:26 - 01:13:16 - Henk Boxum
  01:13:16 - 01:13:52 - Emmy Elgersma
  01:13:52 - 01:13:59 - Erik Homan
  01:13:59 - 01:14:16 - Emmy Elgersma
  01:14:19 - 01:14:21 - Emmy Elgersma
  01:14:21 - 01:18:46 - Bram Harmsma
  01:18:46 - 01:18:57 - Emmy Elgersma
  01:18:58 - 01:19:20 - Clazinus Netjes
  01:19:20 - 01:19:22 - Emmy Elgersma
  01:19:22 - 01:20:37 - Bram Harmsma
  01:20:37 - 01:20:41 - Henk Boxum
  01:20:41 - 01:21:02 - Bram Harmsma
  01:21:02 - 01:21:04 - Henk Boxum
  01:21:04 - 01:21:06 - Emmy Elgersma
  01:21:06 - 01:21:38 - Henk Boxum
  01:21:39 - 01:21:40 - Emmy Elgersma
  01:21:41 - 01:22:20 - Bram Harmsma
  01:22:20 - 01:22:21 - Emmy Elgersma
  01:22:21 - 01:22:28 - Gidion Hoorn
  01:22:29 - 01:23:00 - Bram Harmsma
  01:23:00 - 01:23:01 - Emmy Elgersma
  01:23:01 - 01:23:51 - Steven Bunt
  01:23:51 - 01:23:52 - Emmy Elgersma
  01:23:52 - 01:24:21 - Bram Harmsma
  01:24:21 - 01:24:23 - Emmy Elgersma
  01:24:23 - 01:24:31 - Bram Harmsma
  01:24:31 - 01:24:33 - Emmy Elgersma
  01:24:33 - 01:25:10 - Steven Bunt
  01:25:10 - 01:25:18 - Emmy Elgersma
  01:25:18 - 01:26:07 - Clazinus Netjes
  01:26:07 - 01:26:12 - Emmy Elgersma
  01:26:12 - 01:26:53 - Steven Bunt
  01:26:53 - 01:26:55 - Emmy Elgersma
  01:26:56 - 01:27:12 - André Bus
  01:27:13 - 01:27:16 - Emmy Elgersma
  01:27:16 - 01:28:03 - Bram Harmsma
  01:28:03 - 01:28:18 - Emmy Elgersma
  01:28:18 - 01:28:33 - Henk Boxum
  01:28:33 - 01:28:34 - Emmy Elgersma
  01:28:36 - 01:29:20 - Bram Harmsma
  01:29:20 - 01:29:27 - Emmy Elgersma
  01:29:28 - 01:29:41 - Erik Homan
  01:29:41 - 01:30:18 - Emmy Elgersma
  01:30:18 - 01:30:54 - Bram Harmsma
  01:30:55 - 01:30:56 - Emmy Elgersma
  01:30:56 - 01:31:00 - Clazinus Netjes
  01:31:00 - 01:31:03 - Emmy Elgersma
  01:31:03 - 01:31:20 - André Bus
  01:31:20 - 01:31:24 - Emmy Elgersma
  01:31:24 - 01:31:50 - Bram Harmsma
  01:31:50 - 01:31:52 - Emmy Elgersma
  01:31:52 - 01:32:31 - Clazinus Netjes
  01:32:31 - 01:32:32 - Emmy Elgersma
  01:32:33 - 01:32:59 - Bram Harmsma
  01:33:00 - 01:33:46 - Emmy Elgersma
 6. 4.2

  Niet digitale bijlagen
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNgiethoornTH-ON01
  Door te klikken op "Documenten" (rechtsboven in het scherm) kom je bij de toelichting en de regels.
  Door te klikken op een van de gekleurde vlakjes op de kaart, kom je bij de bestemming, en kun je rechts in het scherm klikken, en dan zie je de regels die voor deze bestemming van toepassing zijn.


  Portefeuille Smit
  Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten (3 minuten per fractie/ 9 minuten college)


  Als inspreker heeft zich gemeld:
  Dhr. J.  Bouwmeester namens een aantal omwonenden
  Mevr. K. Beenen namens Hotel de Harmonie

  Besluit

  De vergadering wordt kort geschorst.


  Veur Elkaar doet het ordevoorstel om het onderwerp niet door te laten gaan naar de agenda van de raad. De commissie stemt hierover. De meerderheid van de commissie besluit om het stuk als bespreekstuk te behandelen in de raad.


  Advies van de commissie: als bespreekstuk naar de raad


  De portefeuillehouder zegt toe om schriftelijk de technische vragen van BGL en Veur Elkaar te beantwoorden

  01:33:24 - 01:33:46 - Emmy Elgersma
  01:33:57 - 01:33:58 - Emmy Elgersma
  01:33:58 - 01:38:12 - Dhr. Bouwmeester
  01:38:12 - 01:38:20 - Emmy Elgersma
  01:38:20 - 01:38:37 - Karl van der Linde
  01:38:38 - 01:38:39 - Emmy Elgersma
  01:38:40 - 01:39:31 - Dhr. Bouwmeester
  01:39:31 - 01:39:36 - Emmy Elgersma
  01:39:36 - 01:39:54 - Helmich Ruitenberg
  01:39:54 - 01:39:55 - Emmy Elgersma
  01:39:55 - 01:41:33 - Dhr. Bouwmeester
  01:41:33 - 01:41:42 - Emmy Elgersma
  01:41:45 - 01:42:04 - Emmy Elgersma
  01:42:05 - 01:45:54 - Mevr. Beenen
  01:45:54 - 01:46:01 - Emmy Elgersma
  01:46:01 - 01:46:18 - Mans Loman
  01:46:18 - 01:46:19 - Emmy Elgersma
  01:46:19 - 01:46:27 - Mans Loman
  01:46:27 - 01:46:36 - Mevr. Beenen
  01:46:36 - 01:46:40 - Emmy Elgersma
  01:46:40 - 01:46:48 - Aletta Makken
  01:46:48 - 01:46:58 - Mevr. Beenen
  01:46:58 - 01:46:59 - Emmy Elgersma
  01:46:59 - 01:47:02 - Mevr. Beenen
  01:47:02 - 01:47:07 - Emmy Elgersma
  01:47:07 - 01:47:24 - Henk Boxum
  01:47:24 - 01:47:31 - Emmy Elgersma
  01:47:33 - 01:47:43 - Emmy Elgersma
  01:47:43 - 01:51:55 - Helmich Ruitenberg
  01:51:55 - 01:52:00 - Emmy Elgersma
  01:52:00 - 01:52:49 - Henk Boxum
  01:52:50 - 01:52:55 - Emmy Elgersma
  01:52:55 - 01:55:14 - Mans Loman
  01:55:14 - 01:55:20 - Emmy Elgersma
  01:55:20 - 01:58:50 - Clazinus Netjes
  01:58:50 - 01:58:58 - Emmy Elgersma
  01:58:58 - 01:59:05 - Clazinus Netjes
  01:59:05 - 01:59:07 - Emmy Elgersma
  01:59:07 - 01:59:34 - Mans Loman
  01:59:34 - 01:59:35 - Clazinus Netjes
  01:59:35 - 01:59:37 - Emmy Elgersma
  01:59:37 - 02:00:11 - Clazinus Netjes
  02:00:11 - 02:00:14 - Emmy Elgersma
  02:00:14 - 02:00:40 - Helmich Ruitenberg
  02:00:40 - 02:00:42 - Emmy Elgersma
  02:00:42 - 02:01:12 - Clazinus Netjes
  02:01:12 - 02:01:25 - Clazinus Netjes
  02:01:25 - 02:01:29 - Emmy Elgersma
  02:01:29 - 02:01:32 - Henk Boxum
  02:01:32 - 02:01:39 - Henk Boxum
  02:01:39 - 02:01:40 - Emmy Elgersma
  02:01:40 - 02:01:52 - Henk Boxum
  02:01:52 - 02:01:53 - Emmy Elgersma
  02:01:53 - 02:02:13 - Clazinus Netjes
  02:02:13 - 02:02:18 - Emmy Elgersma
  02:02:18 - 02:02:46 - Aletta Makken
  02:02:47 - 02:02:51 - Emmy Elgersma
  02:02:51 - 02:04:41 - Roland Logtmeijer
  02:04:41 - 02:04:52 - Emmy Elgersma
  02:04:53 - 02:07:40 - Aletta Makken
  02:07:40 - 02:07:44 - Emmy Elgersma
  02:07:44 - 02:08:16 - Mans Loman
  02:08:16 - 02:08:17 - Emmy Elgersma
  02:08:17 - 02:08:42 - Aletta Makken
  02:08:43 - 02:08:46 - Emmy Elgersma
  02:08:46 - 02:08:58 - Mans Loman
  02:08:58 - 02:09:02 - Emmy Elgersma
  02:09:02 - 02:09:34 - Aletta Makken
  02:09:35 - 02:09:43 - Emmy Elgersma
  02:09:44 - 02:09:55 - Clazinus Netjes
  02:09:55 - 02:09:56 - Emmy Elgersma
  02:09:56 - 02:10:01 - Clazinus Netjes
  02:10:02 - 02:10:04 - Emmy Elgersma
  02:10:04 - 02:10:31 - Mans Loman
  02:10:31 - 02:10:35 - Emmy Elgersma
  02:10:35 - 02:11:35 - Ronnie Lassche
  02:11:35 - 02:11:44 - Emmy Elgersma
  02:11:44 - 02:12:05 - Helmich Ruitenberg
  02:12:05 - 02:12:07 - Emmy Elgersma
  02:12:08 - 02:13:02 - Ronnie Lassche
  02:13:03 - 02:13:23 - Emmy Elgersma
  02:13:23 - 02:13:25 - Mevr. Beenen
  02:13:26 - 02:14:38 - Mevr. Beenen
  02:14:38 - 02:14:43 - Emmy Elgersma
  02:14:43 - 02:15:05 - Aletta Makken
  02:15:05 - 02:15:07 - Emmy Elgersma
  02:15:07 - 02:17:34 - Melvin Smit
  02:17:34 - 02:17:38 - Emmy Elgersma
  02:17:39 - 02:17:53 - Mans Loman
  02:17:53 - 02:17:54 - Emmy Elgersma
  02:17:54 - 02:18:07 - Melvin Smit
  02:18:07 - 02:18:08 - Emmy Elgersma
  02:18:08 - 02:18:34 - Melvin Smit
  02:18:34 - 02:18:37 - Emmy Elgersma
  02:18:37 - 02:18:43 - Aletta Makken
  02:18:43 - 02:18:50 - Emmy Elgersma
  02:18:50 - 02:18:55 - Melvin Smit
  02:18:55 - 02:18:57 - Emmy Elgersma
  02:18:57 - 02:19:23 - Henk Boxum
  02:19:23 - 02:19:24 - Emmy Elgersma
  02:19:24 - 02:19:45 - Melvin Smit
  02:19:45 - 02:19:47 - Emmy Elgersma
  02:19:47 - 02:19:51 - Henk Boxum
  02:19:51 - 02:20:07 - Henk Boxum
  02:20:08 - 02:20:09 - Emmy Elgersma
  02:20:09 - 02:20:34 - Melvin Smit
  02:20:35 - 02:20:37 - Emmy Elgersma
  02:20:37 - 02:20:42 - Helmich Ruitenberg
  02:20:42 - 02:20:43 - Melvin Smit
  02:20:43 - 02:20:47 - Helmich Ruitenberg
  02:20:47 - 02:20:48 - Emmy Elgersma
  02:20:48 - 02:21:03 - Melvin Smit
  02:21:04 - 02:22:24 - Melvin Smit
  02:22:24 - 02:22:27 - Emmy Elgersma
  02:22:28 - 02:23:09 - Aletta Makken
  02:23:09 - 02:23:10 - Emmy Elgersma
  02:23:10 - 02:23:42 - Melvin Smit
  02:23:42 - 02:23:43 - Emmy Elgersma
  02:23:43 - 02:23:46 - Melvin Smit
  02:23:46 - 02:23:50 - Emmy Elgersma
  02:23:51 - 02:24:13 - Aletta Makken
  02:24:13 - 02:24:14 - Emmy Elgersma
  02:24:14 - 02:24:19 - Melvin Smit
  02:24:19 - 02:24:21 - Aletta Makken
  02:24:21 - 02:24:29 - Emmy Elgersma
  02:24:29 - 02:24:42 - Melvin Smit
  02:24:42 - 02:24:47 - Emmy Elgersma
  02:24:47 - 02:24:56 - Aletta Makken
  02:24:57 - 02:25:02 - Emmy Elgersma
  02:25:02 - 02:25:18 - Helmich Ruitenberg
  02:25:18 - 02:25:21 - Emmy Elgersma
  02:25:21 - 02:25:27 - Melvin Smit
  02:25:27 - 02:25:36 - Melvin Smit
  02:25:36 - 02:25:49 - Emmy Elgersma
  02:25:51 - 02:26:02 - Ronnie Lassche
  02:26:02 - 02:26:23 - Melvin Smit
  02:26:23 - 02:26:28 - Ronnie Lassche
  02:26:28 - 02:26:29 - Emmy Elgersma
  02:26:29 - 02:26:53 - Melvin Smit
  02:26:54 - 02:26:58 - Emmy Elgersma
  02:26:58 - 02:27:47 - Clazinus Netjes
  02:27:47 - 02:27:59 - Emmy Elgersma
  02:27:59 - 02:28:53 - Melvin Smit
  02:28:56 - 02:29:01 - Emmy Elgersma
  02:29:02 - 02:29:21 - Mans Loman
  02:29:21 - 02:29:22 - Emmy Elgersma
  02:29:22 - 02:29:54 - Melvin Smit
  02:29:56 - 02:29:59 - Emmy Elgersma
  02:29:59 - 02:30:16 - Helmich Ruitenberg
  02:30:16 - 02:30:17 - Emmy Elgersma
  02:30:17 - 02:30:19 - Helmich Ruitenberg
  02:30:19 - 02:30:20 - Emmy Elgersma
  02:30:20 - 02:30:54 - Melvin Smit
  02:30:54 - 02:30:57 - Emmy Elgersma
  02:30:57 - 02:31:27 - Aletta Makken
  02:31:28 - 02:31:32 - Emmy Elgersma
  02:31:32 - 02:31:35 - Melvin Smit
  02:31:35 - 02:31:36 - Emmy Elgersma
  02:31:36 - 02:31:39 - Aletta Makken
  02:31:39 - 02:31:40 - Melvin Smit
  02:31:40 - 02:31:41 - Emmy Elgersma
  02:31:41 - 02:31:42 - Melvin Smit
  02:31:42 - 02:31:43 - Emmy Elgersma
  02:31:43 - 02:32:13 - Melvin Smit
  02:32:13 - 02:32:14 - Emmy Elgersma
  02:32:14 - 02:32:53 - Melvin Smit
  02:32:54 - 02:33:09 - Emmy Elgersma
  02:33:11 - 02:33:32 - Aletta Makken
  02:33:33 - 02:33:39 - Emmy Elgersma
  02:33:39 - 02:33:50 - Melvin Smit
  02:33:51 - 02:34:11 - Emmy Elgersma
  02:34:11 - 02:34:17 - Aletta Makken
  02:34:18 - 02:34:24 - Emmy Elgersma
  02:47:32 - 02:47:33 - Emmy Elgersma
  02:48:34 - 02:50:33 - Emmy Elgersma
  02:50:33 - 02:50:43 - Aletta Makken
  02:50:43 - 02:50:55 - Emmy Elgersma
  02:50:55 - 02:51:06 - Aletta Makken
  02:51:06 - 02:51:07 - Aletta Makken
  02:51:08 - 02:51:23 - Emmy Elgersma
  02:51:23 - 02:51:25 - Henk Boxum
  02:51:25 - 02:51:26 - Emmy Elgersma
  02:51:26 - 02:51:28 - Clazinus Netjes
  02:51:28 - 02:51:37 - Emmy Elgersma
  02:51:37 - 02:51:47 - Clazinus Netjes
  02:51:47 - 02:52:39 - Emmy Elgersma
  02:52:39 - 02:52:49 - Henk Boxum
  02:52:49 - 02:53:21 - Emmy Elgersma
  02:53:21 - 02:53:48 - Clazinus Netjes
  02:53:48 - 02:53:49 - Emmy Elgersma
  02:53:49 - 02:53:53 - Clazinus Netjes
  02:53:53 - 02:53:59 - Emmy Elgersma
  02:53:59 - 02:54:02 - Aletta Makken
  02:54:02 - 02:54:16 - Emmy Elgersma
  02:54:16 - 02:54:26 - Aletta Makken
  02:54:26 - 02:54:28 - Aletta Makken
  02:54:28 - 02:54:52 - Emmy Elgersma
  02:54:52 - 02:54:57 - Henk Boxum
  02:54:57 - 02:55:03 - Emmy Elgersma
  02:55:03 - 02:55:18 - Helmich Ruitenberg
  02:55:18 - 02:55:22 - Emmy Elgersma
  02:55:23 - 02:55:25 - Roland Logtmeijer
  02:55:27 - 02:55:29 - Emmy Elgersma
  02:55:29 - 02:55:33 - Aletta Makken
  02:55:35 - 02:55:37 - Emmy Elgersma
  02:55:37 - 02:55:44 - Clazinus Netjes
  02:55:44 - 02:55:45 - Emmy Elgersma
  02:55:45 - 02:55:47 - Stephanie Geurtz
  02:55:47 - 02:55:53 - Emmy Elgersma
  02:55:53 - 02:55:59 - Henk Boxum
  02:55:59 - 02:56:02 - Emmy Elgersma
  02:56:02 - 02:56:04 - Mans Loman
  02:56:04 - 02:56:06 - Emmy Elgersma
  02:56:06 - 02:56:11 - Ronnie Lassche
  02:56:11 - 02:56:28 - Emmy Elgersma
  02:56:28 - 02:57:01 - Clazinus Netjes
  02:57:02 - 02:57:27 - Emmy Elgersma
  02:57:27 - 02:57:29 - Henk Boxum
  02:57:29 - 02:57:46 - Emmy Elgersma
  02:57:49 - 02:58:01 - Emmy Elgersma
 7. 4.3

  Portefeuille Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  Advies van de commissie: als bespreekstuk naar de raad

  02:57:53 - 02:58:01 - Emmy Elgersma
  02:58:01 - 02:58:58 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:58:59 - 02:59:02 - Emmy Elgersma
  02:59:02 - 02:59:52 - Roland Logtmeijer
  02:59:52 - 02:59:54 - Emmy Elgersma
  02:59:55 - 03:01:22 - Erik Homan
  03:01:23 - 03:01:25 - Emmy Elgersma
  03:01:30 - 03:01:49 - Aletta Makken
  03:01:49 - 03:02:13 - Aletta Makken
  03:02:13 - 03:02:21 - Emmy Elgersma
  03:02:21 - 03:02:32 - Roland Logtmeijer
  03:02:32 - 03:02:33 - Emmy Elgersma
  03:02:34 - 03:02:40 - Ginette Logt
  03:02:40 - 03:02:44 - Emmy Elgersma
  03:02:46 - 03:03:12 - Emmy Elgersma
  03:03:14 - 03:03:18 - Melvin Smit
  03:03:19 - 03:05:31 - Melvin Smit
  03:05:31 - 03:05:34 - Emmy Elgersma
  03:05:34 - 03:05:57 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:05:57 - 03:05:58 - Emmy Elgersma
  03:05:59 - 03:06:19 - Trijn Jongman-Smit
  03:06:20 - 03:06:21 - Emmy Elgersma
  03:06:22 - 03:06:24 - Emmy Elgersma
  03:06:25 - 03:06:50 - Erik Homan
  03:06:50 - 03:06:51 - Emmy Elgersma
  03:06:51 - 03:07:27 - Trijn Jongman-Smit
  03:07:28 - 03:07:32 - Emmy Elgersma
  03:07:33 - 03:07:47 - Ginette Logt
  03:07:47 - 03:07:48 - Emmy Elgersma
  03:07:48 - 03:07:50 - Ginette Logt
  03:07:50 - 03:07:53 - Trijn Jongman-Smit
  03:07:53 - 03:07:57 - Emmy Elgersma
  03:07:57 - 03:07:58 - Trijn Jongman-Smit
  03:07:58 - 03:08:14 - Ginette Logt
  03:08:14 - 03:08:15 - Emmy Elgersma
  03:08:16 - 03:09:02 - Trijn Jongman-Smit
  03:09:02 - 03:09:11 - Emmy Elgersma
  03:09:11 - 03:09:20 - Erik Homan
  03:09:20 - 03:09:48 - Emmy Elgersma
 8. 4.4

  Portefeuille Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  Advies van de commissie: als hamerstuk naar de raad

  03:09:44 - 03:09:48 - Emmy Elgersma
  03:09:48 - 03:10:55 - Roland Logtmeijer
  03:10:55 - 03:10:59 - Emmy Elgersma
  03:10:59 - 03:12:35 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:12:35 - 03:12:38 - Emmy Elgersma
  03:12:38 - 03:13:08 - Annie Muizelaar-Eilkes
  03:13:08 - 03:13:13 - Emmy Elgersma
  03:13:13 - 03:13:52 - Bennie Daan
  03:13:52 - 03:14:13 - Emmy Elgersma
  03:14:36 - 03:14:38 - Emmy Elgersma
  03:14:41 - 03:19:58 - Trijn Jongman-Smit
  03:19:58 - 03:20:02 - Emmy Elgersma
  03:20:02 - 03:20:19 - Roland Logtmeijer
  03:20:19 - 03:20:20 - Emmy Elgersma
  03:20:20 - 03:20:33 - Trijn Jongman-Smit
  03:20:33 - 03:21:12 - Emmy Elgersma
 9. 5

  Het CDA wil graag (mondelinge) vragen stellen, naar aanleiding van het volgende artikel: Omroep Flevoland - Nieuws - Vanaf 14 april rijden er minder bussen, gedeputeerde is 'gefrustreerd en geïrriteerd' .
  Het gaat om een korte periode tot aan de wijziging van de nieuwe dienstregeling. Hiervoor worden nu al roosters e.d gemaakt, dus om daar nog invloed op te hebben, moet er zo spoedig mogelijk gehandeld worden.


  De vragen die het CDA wil stellen zijn als volgt:

  • Is het college bekend met de effecten die op dit moment spelen voor de gemeente Steenwijkerland?
   Enkele voorbeelden die onze fractie te horen heeft gekregen:
   Chauffeurs die stoppen omdat hun rijtijd er op zit, maar passagiers die verder moeten, enkele uren vastzitten op werk omdat er geen bus terug naar de woonplek rijdt (tussen 16:00 en 18:00), een bus die plotseling de route afbreekt omdat deze ergens anders ingezet moet worden waarna passagiers twee uur op de volgende bus moeten wachten.
  • Kan het college aangeven wat de verminderde dienstregeling voor gemeente Steenwijkerland gaat betekenen? Om welke routes gaat het?
  • Heeft het college contact met de provincie over de problemen met het busvervoer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke oplossing heeft de provincie voor reizigers in onze gemeente die nu al tegen problemen aanlopen, laat staan als er nog minder bussen gaan rijden?
  • Wat kan, en gaat, het college doen om deze problemen aan te kaarten bij de provincie?

  Besluit

  CDA licht de vragen toe.  Portefeuillehouder Scheringa geeft beantwoord de vragen.

  03:20:58 - 03:21:12 - Emmy Elgersma
  03:21:12 - 03:23:30 - Erik Homan
  03:23:31 - 03:23:50 - Emmy Elgersma
  03:23:51 - 03:29:16 - Marcel Scheringa
  03:29:16 - 03:29:24 - Emmy Elgersma
  03:29:24 - 03:29:34 - Erik Homan
  03:29:34 - 03:29:36 - Emmy Elgersma
  03:29:36 - 03:30:06 - Marcel Scheringa
  03:30:06 - 03:30:51 - Emmy Elgersma
 10. 6

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.47 uur de vergadering

  03:30:30 - 03:30:51 - Emmy Elgersma