Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Markt

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.J.A. Slomp-Dekkers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering

  00:24:48 - 00:26:04 - Miriam Slomp-Dekkers
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter doet het ordevoorstel om agendapunt 6 -  Gelegenheid om vragen te stellen naar voren te halen op de agenda vanwege de insprekers met vragen over hetzelfde onderwerp. 
  Daarnaast verzoekt raadslid Netjes (CDA) bij agendapunt 4.4 de portefeuillehouder vragen te mogen stellen. 
  Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

  00:25:18 - 00:26:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:26:04 - 00:26:37 - Clazinus Netjes
  00:26:37 - 00:27:15 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:27:15 - 00:27:38 - Clazinus Netjes
  00:27:38 - 00:27:49 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:27:55 - 00:28:19 - Miriam Slomp-Dekkers
 3. 3

  In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.


  Als inspreker heeft zich aangemeld:
  W. Bovendeur uit Sint Jansklooster over de vermeende locatie voor het COA
  G. Scheffer over eventueel opvangcentrum COA in Sint Jansklooster

  Besluit

  De insprekers houden hun inspraak. 


  Na de inspraak gaat de raad door naar agendapunt 6 - mogelijkheid tot stellen van vragen.

  00:28:03 - 00:28:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:28:19 - 00:31:34 - W. Bovendeur
  00:31:34 - 00:32:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:32:19 - 00:32:26 - Henk Boxum
  00:32:26 - 00:32:42 - W. Bovendeur
  00:32:42 - 00:32:45 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:32:45 - 00:33:06 - Emmy Elgersma
  00:33:06 - 00:33:39 - W. Bovendeur
  00:33:39 - 00:33:43 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:33:43 - 00:33:53 - Erik Homan
  00:33:53 - 00:33:57 - W. Bovendeur
  00:33:57 - 00:34:39 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:34:43 - 00:36:55 - G. Scheffer
  00:36:55 - 00:37:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:37:01 - 00:37:19 - Erik Homan
  00:37:19 - 00:37:45 - G. Scheffer
  00:37:45 - 00:37:46 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:37:46 - 00:37:47 - G. Scheffer
  00:37:47 - 00:37:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:37:51 - 00:38:05 - Steven Bunt
  00:38:05 - 00:38:06 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:38:07 - 00:38:29 - G. Scheffer
  00:38:29 - 00:38:33 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:38:33 - 00:38:51 - Henk Boxum
  00:38:51 - 00:38:52 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:38:52 - 00:38:53 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:38:53 - 00:39:13 - G. Scheffer
  00:39:13 - 00:39:14 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:39:15 - 00:39:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:39:19 - 00:39:20 - Henk Boxum
  00:39:20 - 00:39:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:39:21 - 00:39:23 - G. Scheffer
  00:39:23 - 00:39:54 - Miriam Slomp-Dekkers
 4. 4
  Oordeelvorming - hamerstukken
 5. 4.3

  Portefeuillehouder Smit

  Besluit

  Advies van de commissie: als hamerstuk naar de raad

  00:46:23 - 00:46:29 - Miriam Slomp-Dekkers
 6. 4.4

  Portefeuillehouder Harmsma

  Besluit

  Raadslid Netjes (CDA) stelt vragen aan het college. Na beantwoording stelt de commissie voor om in afwachting van nog toe te sturen informatie het agendapunt als bespreekstuk te agenderen.


  De wethouder zegt toe:
  - Om de internetlink voor het bepalen van het indexcijfer van het CBS te delen met de raad
  - voor de raadsvergadering het raadsvoorstel en de verordening aan te passen wat betreft de in de politieke markt geconsateerde ommisies

  00:46:27 - 00:46:29 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:46:29 - 00:47:43 - Clazinus Netjes
  00:47:43 - 00:47:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:48:09 - 00:48:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:48:11 - 00:48:52 - Bram Harmsma
  00:48:53 - 00:48:54 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:48:54 - 00:49:02 - Clazinus Netjes
  00:49:02 - 00:49:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:03 - 00:49:04 - Clazinus Netjes
  00:49:04 - 00:49:22 - Bram Harmsma
  00:49:22 - 00:49:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:23 - 00:49:37 - Clazinus Netjes
  00:49:38 - 00:49:58 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:58 - 00:50:02 - Clazinus Netjes
  00:50:02 - 00:50:52 - Miriam Slomp-Dekkers
 7. 5
  Oordeelvorming - bespreekstukken
 8. 5.1

  Portefeuillehouder Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten (4 minuten per fractie/12 minuten college)


  Als inspreker heeft zich aangemeld:
  M. Vrolijk, voorzitter College van Bestuur Simant

  Besluit

  Advies van de commissie: als bespreekstuk naar de raad


  De wethouder zegt toe:
  - inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn voor de solvabiliteit van de gemeente als het bouwheerschap en de investeringslast bij het schoolbestuur worden neergelegd.
  - voor de raadsbehandeling samen met de voorzitter van het College van Bestuur van Simant te kijken op welke wijze inzicht gegeven kan worden in de financiële situatie/mogelijkheden van het schoolbestuur.
  - de mogelijkheid van risicospreiding te bespreken met het schoolbestuur en hier bij de raad op terug te komen.


  De vergadering wordt van 21.45 tot 21.50 uur kort geschorst.

  00:50:10 - 00:50:52 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:50:52 - 00:55:46 - M. Vrolijk
  00:55:46 - 00:55:52 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:55:53 - 00:56:43 - Emmy Elgersma
  00:56:43 - 00:56:44 - M. Vrolijk
  00:56:44 - 00:56:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:56:56 - 00:57:21 - M. Vrolijk
  00:57:21 - 00:57:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:57:24 - 00:57:30 - Emmy Elgersma
  00:57:31 - 00:57:33 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:57:33 - 00:58:06 - M. Vrolijk
  00:58:06 - 00:58:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:58:09 - 00:58:31 - Mans Loman
  00:58:32 - 00:58:33 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:58:33 - 00:59:01 - M. Vrolijk
  00:59:03 - 00:59:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:59:05 - 00:59:34 - Clazinus Netjes
  00:59:34 - 01:00:12 - M. Vrolijk
  01:00:12 - 01:00:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:00:27 - 01:02:42 - Bennie Daan
  01:02:42 - 01:02:43 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:02:43 - 01:02:51 - Bennie Daan
  01:02:51 - 01:02:53 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:02:53 - 01:03:35 - Steven Bunt
  01:03:35 - 01:03:36 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:03:36 - 01:03:55 - Bennie Daan
  01:03:55 - 01:03:57 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:03:57 - 01:04:07 - Steven Bunt
  01:04:07 - 01:04:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:08 - 01:04:20 - Steven Bunt
  01:04:20 - 01:04:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:25 - 01:04:35 - Steven Bunt
  01:04:35 - 01:04:49 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:49 - 01:04:50 - Steven Bunt
  01:04:50 - 01:04:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:04:51 - 01:04:54 - Steven Bunt
  01:04:54 - 01:04:55 - Bennie Daan
  01:04:55 - 01:05:23 - Clazinus Netjes
  01:05:23 - 01:05:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:05:25 - 01:05:42 - Bennie Daan
  01:05:42 - 01:05:43 - Clazinus Netjes
  01:05:43 - 01:05:45 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:05:45 - 01:05:49 - Clazinus Netjes
  01:05:49 - 01:05:50 - Bennie Daan
  01:05:50 - 01:05:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:05:51 - 01:06:00 - Bennie Daan
  01:06:00 - 01:06:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:06:02 - 01:06:34 - Emmy Elgersma
  01:06:34 - 01:06:41 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:06:41 - 01:06:59 - Bennie Daan
  01:06:59 - 01:07:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:07:04 - 01:08:51 - Bennie Daan
  01:08:51 - 01:08:53 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:08:53 - 01:09:00 - Steven Bunt
  01:09:00 - 01:09:01 - Bennie Daan
  01:09:01 - 01:09:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:09:03 - 01:11:39 - Bennie Daan
  01:11:39 - 01:11:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:11:42 - 01:11:43 - Bennie Daan
  01:11:43 - 01:12:20 - Clazinus Netjes
  01:12:20 - 01:12:22 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:12:22 - 01:12:37 - Bennie Daan
  01:12:37 - 01:12:39 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:12:39 - 01:13:17 - Steven Bunt
  01:13:17 - 01:13:18 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:13:19 - 01:13:35 - Bennie Daan
  01:13:35 - 01:13:38 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:13:38 - 01:14:10 - Emmy Elgersma
  01:14:10 - 01:14:12 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:14:12 - 01:14:18 - Bennie Daan
  01:14:18 - 01:14:20 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:14:20 - 01:14:40 - Gidion Hoorn
  01:14:40 - 01:14:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:14:42 - 01:15:05 - Steven Bunt
  01:15:06 - 01:15:07 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:15:07 - 01:15:33 - Gidion Hoorn
  01:15:33 - 01:15:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:15:35 - 01:15:40 - Steven Bunt
  01:15:42 - 01:15:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:15:51 - 01:19:15 - Steven Bunt
  01:19:15 - 01:19:18 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:19:18 - 01:19:47 - Mans Loman
  01:19:47 - 01:19:48 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:19:50 - 01:20:29 - Steven Bunt
  01:20:29 - 01:20:32 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:20:32 - 01:21:39 - Emmy Elgersma
  01:21:40 - 01:21:48 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:21:49 - 01:22:38 - Mans Loman
  01:22:38 - 01:22:39 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:22:39 - 01:23:27 - Steven Bunt
  01:23:27 - 01:23:31 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:23:32 - 01:24:03 - Emmy Elgersma
  01:24:03 - 01:24:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:24:05 - 01:24:20 - Steven Bunt
  01:24:20 - 01:24:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:24:21 - 01:24:30 - Steven Bunt
  01:24:30 - 01:24:36 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:24:36 - 01:25:09 - Karl van der Linde
  01:25:09 - 01:25:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:25:10 - 01:26:18 - Karl van der Linde
  01:26:18 - 01:26:22 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:26:22 - 01:28:46 - Clazinus Netjes
  01:28:46 - 01:28:48 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:28:48 - 01:28:59 - Mans Loman
  01:28:59 - 01:29:01 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:29:02 - 01:29:20 - Clazinus Netjes
  01:29:20 - 01:29:24 - Clazinus Netjes
  01:29:24 - 01:29:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:29:26 - 01:29:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:29:45 - 01:34:17 - Clazinus Netjes
  01:34:17 - 01:34:20 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:34:20 - 01:34:21 - Clazinus Netjes
  01:34:21 - 01:34:44 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:34:44 - 01:34:46 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:34:46 - 01:34:49 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:34:49 - 01:34:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:34:50 - 01:35:31 - Clazinus Netjes
  01:35:31 - 01:35:36 - Clazinus Netjes
  01:35:36 - 01:35:39 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:35:39 - 01:36:01 - Gidion Hoorn
  01:36:01 - 01:36:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:36:02 - 01:37:00 - Clazinus Netjes
  01:37:00 - 01:37:01 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:37:01 - 01:37:10 - Gidion Hoorn
  01:37:10 - 01:37:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:37:11 - 01:37:15 - Clazinus Netjes
  01:37:15 - 01:37:25 - Clazinus Netjes
  01:37:26 - 01:37:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:37:28 - 01:37:49 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:37:49 - 01:37:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:37:51 - 01:38:16 - Clazinus Netjes
  01:38:16 - 01:38:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:38:21 - 01:40:54 - Stephanie Geurtz
  01:40:54 - 01:40:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:40:55 - 01:40:58 - Stephanie Geurtz
  01:40:58 - 01:41:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:01 - 01:41:31 - Mans Loman
  01:41:31 - 01:41:32 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:33 - 01:41:54 - Stephanie Geurtz
  01:41:54 - 01:41:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:42:00 - 01:42:15 - Mans Loman
  01:42:16 - 01:42:17 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:42:17 - 01:42:58 - Stephanie Geurtz
  01:42:58 - 01:42:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:42:59 - 01:43:06 - Stephanie Geurtz
  01:43:06 - 01:43:08 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:43:08 - 01:43:21 - Gidion Hoorn
  01:43:21 - 01:43:22 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:43:23 - 01:44:19 - Stephanie Geurtz
  01:44:19 - 01:44:20 - Stephanie Geurtz
  01:44:20 - 01:44:36 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:44:36 - 01:45:07 - Clazinus Netjes
  01:45:07 - 01:45:09 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:45:09 - 01:45:18 - Gidion Hoorn
  01:45:18 - 01:45:20 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:45:20 - 01:46:03 - Stephanie Geurtz
  01:46:03 - 01:46:22 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:46:23 - 01:46:37 - Emmy Elgersma
  01:46:37 - 01:46:43 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:46:43 - 01:49:32 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:49:32 - 01:49:34 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:49:35 - 01:50:00 - Emmy Elgersma
  01:50:00 - 01:50:37 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:50:37 - 01:50:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:50:40 - 01:50:55 - Emmy Elgersma
  01:50:55 - 01:51:17 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:51:17 - 01:51:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:51:20 - 01:51:49 - Clazinus Netjes
  01:51:49 - 01:51:52 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:51:52 - 01:52:15 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:52:15 - 01:52:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:52:25 - 01:53:11 - Emmy Elgersma
  01:53:11 - 01:53:13 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:53:13 - 01:53:26 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:53:26 - 01:53:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:53:27 - 01:54:00 - Emmy Elgersma
  01:54:00 - 01:54:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:54:02 - 01:57:49 - Emmy Elgersma
  01:57:49 - 01:57:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:57:56 - 01:59:20 - Mans Loman
  01:59:20 - 01:59:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:59:23 - 01:59:38 - Stephanie Geurtz
  01:59:39 - 02:00:07 - Mans Loman
  02:00:07 - 02:00:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:00:11 - 02:00:38 - Clazinus Netjes
  02:00:38 - 02:00:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:00:40 - 02:00:59 - Mans Loman
  02:01:01 - 02:01:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:01:04 - 02:01:05 - Bennie Daan
  02:01:05 - 02:01:07 - Clazinus Netjes
  02:01:07 - 02:01:20 - Bennie Daan
  02:01:20 - 02:01:24 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:01:24 - 02:02:15 - Mans Loman
  02:02:15 - 02:02:17 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:02:17 - 02:03:01 - Steven Bunt
  02:03:02 - 02:03:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:03:03 - 02:03:30 - Mans Loman
  02:03:30 - 02:03:38 - Mans Loman
  02:03:39 - 02:03:46 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:03:47 - 02:04:15 - Steven Bunt
  02:04:15 - 02:04:16 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:04:16 - 02:04:20 - Steven Bunt
  02:04:20 - 02:04:22 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:04:22 - 02:04:36 - Mans Loman
  02:04:36 - 02:04:38 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:04:38 - 02:05:33 - Mans Loman
  02:05:33 - 02:05:38 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:05:38 - 02:09:19 - Gidion Hoorn
  02:09:19 - 02:09:26 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:09:26 - 02:10:26 - Emmy Elgersma
  02:10:26 - 02:10:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:10:28 - 02:10:57 - Gidion Hoorn
  02:10:57 - 02:10:59 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:10:59 - 02:11:34 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:11:34 - 02:11:35 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:36 - 02:11:42 - Gidion Hoorn
  02:11:42 - 02:11:45 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:45 - 02:11:46 - Steven Bunt
  02:11:46 - 02:11:47 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:47 - 02:11:49 - Clazinus Netjes
  02:11:49 - 02:11:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:55 - 02:12:07 - Steven Bunt
  02:12:08 - 02:12:09 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:12:09 - 02:12:22 - Gidion Hoorn
  02:12:23 - 02:12:26 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:12:26 - 02:13:15 - Clazinus Netjes
  02:13:15 - 02:13:17 - Clazinus Netjes
  02:13:17 - 02:13:19 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:13:19 - 02:13:51 - Gidion Hoorn
  02:13:51 - 02:14:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:14:50 - 02:33:22 - Trijn Jongman-Smit
  02:33:22 - 02:33:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:33:43 - 02:33:55 - Gidion Hoorn
  02:33:55 - 02:33:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:33:57 - 02:34:19 - Trijn Jongman-Smit
  02:34:19 - 02:34:20 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:34:20 - 02:34:37 - Gidion Hoorn
  02:34:37 - 02:34:38 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:34:38 - 02:34:45 - Gidion Hoorn
  02:34:45 - 02:34:46 - Gidion Hoorn
  02:34:46 - 02:34:48 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:34:48 - 02:35:17 - Trijn Jongman-Smit
  02:35:17 - 02:35:18 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:35:18 - 02:35:22 - Trijn Jongman-Smit
  02:35:22 - 02:35:24 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:35:25 - 02:36:01 - Mans Loman
  02:36:01 - 02:36:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:36:03 - 02:36:43 - Trijn Jongman-Smit
  02:36:43 - 02:36:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:36:44 - 02:37:05 - Mans Loman
  02:37:05 - 02:37:13 - Trijn Jongman-Smit
  02:37:13 - 02:37:27 - Mans Loman
  02:37:27 - 02:37:29 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:37:29 - 02:37:37 - Trijn Jongman-Smit
  02:37:37 - 02:37:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:37:40 - 02:38:04 - Clazinus Netjes
  02:38:04 - 02:38:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:38:05 - 02:39:03 - Trijn Jongman-Smit
  02:39:04 - 02:39:09 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:39:10 - 02:39:47 - Clazinus Netjes
  02:39:47 - 02:40:03 - Trijn Jongman-Smit
  02:40:03 - 02:40:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:40:04 - 02:40:37 - Trijn Jongman-Smit
  02:40:38 - 02:41:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:41:04 - 02:41:55 - M. Vrolijk
  02:41:55 - 02:42:06 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:46:04 - 02:48:05 - Miriam Slomp-Dekkers
 9. 5.2

  De agendacommissie adviseert om deze drie onderwerpen gelijktijdig te bespreken, omdat onderwerpen (onlosmakelijk) met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijke bespreektijd voor alle drie onderwerpen is 90 minuten, 7 minuten per fractie / 18 minuten voor het college. Woordvoerders worden geacht één bijdrage voor de 3 agendapunten te houden.


  Volgende inspreker hebben zich aangemeld:
  L. de Haan - eigenaar percelen rondom voorkeursrecht
  H. Schiphorst namens de gezamenlijke energiecoöperaties van Steenwijkerland
  G. J. Oord uit Oldemarkt - Vanwege verhindering is de inspraakbijdrage schriftelijk toegevoegd

  Besluit

  Advies van de commissie voor alle drie agendapunten: als bespreekstuk naar de raad


  De wethouder zegt toe:
  - de raad te informeren over de redenen/criteria  van de Provincie waarom de niet gekozen zoeklocaties zijn afgevallen.

  02:47:55 - 02:48:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:48:05 - 02:54:18 - L. de Haan
  02:54:18 - 02:54:24 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:54:24 - 02:54:50 - Emmy Elgersma
  02:54:50 - 02:54:55 - Emmy Elgersma
  02:54:55 - 02:54:56 - L. de Haan
  02:54:56 - 02:55:12 - Emmy Elgersma
  02:55:12 - 02:55:13 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:55:13 - 02:55:41 - L. de Haan
  02:55:41 - 02:55:43 - L. de Haan
  02:55:43 - 02:56:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:56:05 - 02:56:07 - L. de Haan
  02:56:07 - 03:03:50 - L. de Haan
  03:03:50 - 03:03:54 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:03:54 - 03:04:25 - L. de Haan
  03:04:25 - 03:04:31 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:04:31 - 03:04:53 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:04:53 - 03:04:59 - H. Schiphorst
  03:04:59 - 03:05:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:05:00 - 03:05:26 - H. Schiphorst
  03:05:26 - 03:05:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:05:28 - 03:05:39 - Emmy Elgersma
  03:05:39 - 03:06:22 - H. Schiphorst
  03:06:22 - 03:06:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:06:23 - 03:07:09 - H. Schiphorst
  03:07:09 - 03:07:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:07:11 - 03:07:42 - Emmy Elgersma
  03:07:42 - 03:08:12 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:08:12 - 03:08:44 - H. Schiphorst
  03:08:44 - 03:09:18 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:09:19 - 03:09:39 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:09:39 - 03:09:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:09:50 - 03:12:21 - Gidion Hoorn
  03:12:21 - 03:12:24 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:12:24 - 03:17:05 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:17:05 - 03:17:09 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:17:09 - 03:21:21 - Emmy Elgersma
  03:21:22 - 03:21:32 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:21:32 - 03:24:11 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:24:12 - 03:24:14 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:24:14 - 03:25:25 - Stephanie Geurtz
  03:25:25 - 03:25:29 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:25:30 - 03:29:07 - Erik Homan
  03:29:07 - 03:29:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:29:10 - 03:29:28 - Karl van der Linde
  03:29:29 - 03:32:20 - Karl van der Linde
  03:32:21 - 03:32:25 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:32:25 - 03:35:25 - Roland Logtmeijer
  03:35:25 - 03:35:30 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:35:30 - 03:38:06 - André Bus
  03:38:06 - 03:38:15 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:38:56 - 03:38:57 - Marcel Scheringa
  03:39:49 - 03:39:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:39:57 - 03:45:34 - Marcel Scheringa
  03:45:34 - 03:45:36 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:45:36 - 03:45:46 - Emmy Elgersma
  03:45:46 - 03:45:47 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:45:47 - 03:45:48 - Emmy Elgersma
  03:45:48 - 03:45:52 - Emmy Elgersma
  03:45:53 - 03:45:54 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:45:54 - 03:53:39 - Marcel Scheringa
  03:53:39 - 03:53:43 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:53:43 - 03:54:13 - Roland Logtmeijer
  03:54:13 - 03:54:15 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:54:15 - 03:55:16 - Marcel Scheringa
  03:55:16 - 03:55:20 - Roland Logtmeijer
  03:55:20 - 03:56:03 - Marcel Scheringa
  03:56:03 - 03:56:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:56:11 - 03:56:28 - André Bus
  03:56:28 - 03:56:30 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:56:30 - 03:57:02 - Marcel Scheringa
  03:57:02 - 03:57:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:57:43 - 03:59:37 - L. de Haan
  03:59:37 - 03:59:38 - L. de Haan
  03:59:38 - 03:59:46 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:59:55 - 03:59:56 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:59:56 - 04:00:35 - H. Schiphorst
  04:00:36 - 04:01:05 - Miriam Slomp-Dekkers
 10. 5.2.a

  Portefeuillehouder Scheringa
  Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten 
  Omdat agendapunt 5.2.a, b en c gelijktijdig zullen worden behandeld is de bespreektijd per fractie voor alle drie agendapunten 7 minuten, voor het college totaal 18 minuten

 11. 5.2.b

 12. 5.2.c

 13. 6

  ChristenUnie Steenwijkerland dient het verzoek in om op de komende Politieke Markt van a.s. 19 maart enige mondelinge vragen te stellen.  Aanleiding van onze vraag is het artikel van LandVeno Actueel d.d. 12 maart j.l. inzake mogelijke plaatsing van asielzoekers op Camping het Kamper Erve in Kadoelen. Er zijn veel vragen binnengekomen bij onze fractie van buurtbewoners wat hier precies aan de hand is. Zie ook de schriftelijke vragen van de VVD-fractie. Gezien de actualiteit verzoeken wij om een mondelinge behandeling in de komende PM van 19-3-2024.


  1. Is de berichtgeving correct dat er contacten zijn geweest met het College van B&W inzake het verzoek van COA om opvangplaatsen te realiseren op camping Het Kamper Erve?
  2. Is het juist dat het college van B&W een negatief advies aan het COA heeft afgegeven dit jaar?
  3. Wanneer speelde dit? Berichtgeving spreekt over begin 2024. Is dat correct?
  4. Hoezietzo’n procedureer uit als een dergelijk verzoek van de het COA binnenkomt bij onze gemeente?
  5. Kan / wil het college publiek duidelijkheid geven wat er precies aan de hand is bij deze camping en hoe de gemeente Steenwijkerland bij dergelijke verzoekenkan /mag / moet communiceren met de raad en de buurt?
  6. Wat zijn de mogelijkheden voor COA in dit soort aanvragen als een college van B&W negatief reageert op zo’n aanvraag?

  Besluit

  Dit agendapunt wordt behandeld na agendapunt 3, vanwege het verband met de onderwerpen van de insprekers. Raadslid Boxum stelt een zestal vragen aan het college. De portefeuillehouder licht de situatie toe.


  Daarna gaat de agenda verder bij agendapunt 4.1

  00:39:41 - 00:39:54 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:39:54 - 00:42:00 - Henk Boxum
  00:42:00 - 00:42:49 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:42:49 - 00:45:50 - Melvin Smit
  00:45:50 - 00:45:54 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:45:54 - 00:46:00 - Henk Boxum
  00:46:00 - 00:46:29 - Miriam Slomp-Dekkers
 14. 7

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  04:00:52 - 04:01:05 - Miriam Slomp-Dekkers
 15. 8

  Besluit

  De voorziter sluit de vergadering om 23.05 uur

  04:01:01 - 04:01:05 - Miriam Slomp-Dekkers