Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 29 november 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Mulder.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

  Dhr. Bunt (PvdA) is afwezig.

 2. 2

  De fractie van Veur Elkaar dient, conform artikel 38 Interpellatie van het Reglement van Orde, een verzoek tot een interpellatiedebat in  met een aantal vragen over het dossier Icebear,

  Bij de vaststelling van de agenda (agendapunt 2) van de raadsvergadering wordt het interpellatie verzoek van Veur Elkaar in stemming gebracht. Er is een raadsmeerderheid nodig om een interpellatiedebat te houden.

  Besluit

  Het verzoek tot interpellatiedebat wordt in stemming gebracht. De fracties BGL, CPB, VVD, CDA, CU, D66 geven een stemverklaring af. Het verzoek wordt met 10 stemmen voor (CPB 5, CDA 2, GL 1, D66 1, VE 1) en 16 stemmen tegen (BGL 8, PvdA 3, VVD 3, CU 2) verworpen.

  Er worden drie moties ingediend:
  Motie Vreemd aan de orde Veur Elkaar - Niets is wat het lijkt
  Motie vreemd aan de orde GroenLinks - Het klimaat ligt op ons bord - vegetarisch is het nieuwe normaal
  Motie Vreemd aan de orde D66 - Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede

  De voorzitter plaatst de moties na de bespreekstukken op de agenda

 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

 4. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 5. 4.1

  Voorstelnummer 2022-RAAD-00048
  Portefeuille Smit

  Besluit

  De raad besluit unaniem (26 stemmen):
  De herziene beheersverordening, als vervat in de GML-bestand NL.IMRO.1708.KBGcorwonenBV-VA01,
  met de daarbij behorende regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen.

 6. 5
  Besluitvorming – bespreekstukken
 7. 5.1

 8. 5.2

 9. 5.3

 10. 5.4

  Besluit

  De motie Vreemd van Veur Elkaar - Niets is wat het lijkt wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 6 stemmen voor (VE 1, D66 1, GL 1, PvdA 3) en 20 stemmen (BGL 8, CPB 5, VVD 3, CDA 2, CU 2) verworpen.

  00:47:53 - 00:48:23 - Aletta Makken
  00:48:23 - 00:48:26 - Jannes Mulder
  00:48:27 - 00:49:06 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:49:06 - 00:49:08 - Jannes Mulder
  00:49:09 - 00:49:16 - Aletta Makken
  00:49:16 - 00:49:21 - Jannes Mulder
  00:49:22 - 00:49:47 - Emmy Elgersma
  00:49:47 - 00:49:59 - Jannes Mulder
  00:49:59 - 00:50:38 - Aletta Makken
  00:50:38 - 00:50:40 - Jannes Mulder
  00:50:40 - 00:51:16 - Stephanie Geurtz
  00:51:16 - 00:51:19 - Jannes Mulder
  00:51:19 - 00:51:57 - Erik Homan
  00:51:57 - 00:51:59 - Jannes Mulder
  00:51:59 - 00:52:57 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:52:57 - 00:52:59 - Jannes Mulder
  00:53:00 - 00:53:39 - Aletta Makken
  00:53:39 - 00:53:42 - Jannes Mulder
  00:53:43 - 00:53:53 - Emmy Elgersma
  00:53:53 - 00:54:05 - Jannes Mulder
  00:54:05 - 00:54:52 - Emmy Elgersma
  00:54:52 - 00:54:56 - Jannes Mulder
  00:54:57 - 00:55:12 - Aletta Makken
  00:55:12 - 00:55:15 - Jannes Mulder
  00:55:15 - 00:55:31 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:55:31 - 00:55:34 - Jannes Mulder
  00:55:34 - 00:55:47 - Annie Muizelaar-Eilkes
  00:55:47 - 00:55:51 - Jannes Mulder
  00:55:51 - 00:55:52 - Ina Haveman-Regeling
  00:55:52 - 00:55:53 - Jannes Mulder
  00:55:53 - 00:56:56 - Ina Haveman-Regeling
  00:56:56 - 00:57:01 - Jannes Mulder
  00:57:01 - 00:57:10 - Stephanie Geurtz
  00:57:10 - 00:57:16 - Jannes Mulder
  00:57:16 - 00:57:19 - Ina Haveman-Regeling
  00:57:19 - 00:57:21 - Jannes Mulder
  00:57:21 - 00:58:11 - Roland Logtmeijer
  00:58:11 - 00:58:41 - Jannes Mulder
  00:58:54 - 01:00:48 - Trijn Jongman-Smit
  01:00:48 - 01:01:32 - Jannes Mulder
  01:01:32 - 01:01:42 - Erik Homan
  01:01:42 - 01:01:55 - Jannes Mulder
  01:01:55 - 01:02:35 - Aletta Makken
  01:02:35 - 01:03:09 - Jannes Mulder
 11. 5.5

  Besluit

  De motie wordt in stemming gebracht.  De motie wordt met 1 stem voor (GroenLinks) en 25 stemmen tegen verworpen.

  01:03:06 - 01:03:09 - Jannes Mulder
  01:03:16 - 01:07:26 - Stephanie Geurtz
  01:07:26 - 01:07:35 - Jannes Mulder
  01:07:36 - 01:08:07 - Aletta Makken
  01:08:08 - 01:08:18 - Stephanie Geurtz
  01:08:19 - 01:08:43 - Stephanie Geurtz
  01:08:43 - 01:08:44 - Jannes Mulder
  01:08:44 - 01:08:56 - Aletta Makken
  01:08:56 - 01:08:57 - Jannes Mulder
  01:08:57 - 01:09:04 - Stephanie Geurtz
  01:09:05 - 01:09:11 - Jannes Mulder
  01:09:13 - 01:11:01 - Bennie Daan
  01:11:01 - 01:11:09 - Jannes Mulder
  01:11:09 - 01:12:42 - Stephanie Geurtz
  01:12:42 - 01:12:44 - Jannes Mulder
  01:12:44 - 01:12:51 - Bennie Daan
  01:12:51 - 01:12:53 - Jannes Mulder
  01:12:53 - 01:13:15 - Stephanie Geurtz
  01:13:16 - 01:13:19 - Jannes Mulder
  01:13:20 - 01:14:19 - Erik Homan
  01:14:19 - 01:14:23 - Jannes Mulder
  01:14:24 - 01:15:19 - Stephanie Geurtz
  01:15:20 - 01:15:21 - Jannes Mulder
  01:15:22 - 01:15:56 - Erik Homan
  01:15:56 - 01:15:59 - Stephanie Geurtz
  01:15:59 - 01:16:06 - Jannes Mulder
  01:16:06 - 01:17:19 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:17:19 - 01:17:56 - Stephanie Geurtz
  01:17:56 - 01:17:57 - Jannes Mulder
  01:17:57 - 01:18:06 - Stephanie Geurtz
  01:18:06 - 01:18:07 - Jannes Mulder
  01:18:09 - 01:18:19 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:18:19 - 01:18:41 - Jannes Mulder
  01:18:41 - 01:19:11 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:19:12 - 01:19:17 - Jannes Mulder
  01:19:18 - 01:19:43 - Gidion Hoorn
  01:19:43 - 01:19:50 - Jannes Mulder
  01:19:50 - 01:20:09 - Stephanie Geurtz
  01:20:09 - 01:20:11 - Jannes Mulder
  01:20:11 - 01:20:43 - Roland Logtmeijer
  01:20:43 - 01:20:44 - Jannes Mulder
  01:20:44 - 01:20:58 - Stephanie Geurtz
  01:20:58 - 01:21:01 - Jannes Mulder
  01:21:01 - 01:22:44 - Emmy Elgersma
  01:22:44 - 01:22:55 - Jannes Mulder
  01:22:55 - 01:23:06 - Stephanie Geurtz
  01:23:06 - 01:23:18 - Jannes Mulder
  01:23:18 - 01:23:46 - Stephanie Geurtz
  01:23:46 - 01:24:03 - Jannes Mulder
  01:24:04 - 01:24:08 - Stephanie Geurtz
  01:24:08 - 01:24:11 - Jannes Mulder
  01:24:11 - 01:24:21 - Erik Homan
  01:24:21 - 01:24:28 - Jannes Mulder
  01:24:28 - 01:24:52 - Stephanie Geurtz
  01:24:52 - 01:25:04 - Jannes Mulder
  01:25:16 - 01:27:15 - Marcel Scheringa
  01:27:16 - 01:27:37 - Jannes Mulder
  01:27:38 - 01:27:39 - Stephanie Geurtz
  01:27:39 - 01:27:41 - Jannes Mulder
  01:27:41 - 01:27:42 - Jannes Mulder
  01:27:42 - 01:28:11 - Emmy Elgersma
  01:28:11 - 01:28:21 - Jannes Mulder
  01:28:22 - 01:28:42 - Marcel Scheringa
  01:28:42 - 01:28:44 - Jannes Mulder
  01:28:44 - 01:29:07 - Stephanie Geurtz
  01:29:07 - 01:30:02 - Jannes Mulder
  01:30:11 - 01:30:12 - Jannes Mulder
  01:30:12 - 01:33:18 - Emmy Elgersma
  01:33:18 - 01:33:55 - Jannes Mulder
  01:33:55 - 01:35:09 - Emmy Elgersma
  01:35:09 - 01:35:19 - Jannes Mulder
  01:35:19 - 01:37:58 - Emmy Elgersma
  01:37:58 - 01:38:32 - Jannes Mulder
  01:38:32 - 01:38:48 - Stephanie Geurtz
  01:38:48 - 01:38:50 - Jannes Mulder
  01:38:50 - 01:39:12 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:39:12 - 01:39:13 - Jannes Mulder
  01:39:13 - 01:39:14 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:39:14 - 01:39:15 - Jannes Mulder
  01:39:15 - 01:39:16 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:39:16 - 01:40:22 - Jantina Drijfhout-Alkema
 12. 5.6

  Besluit

  De motie wordt besproken. Er wordt geschorst van 20.48 tot 21.00 uur. De motie wordt gewijzigd en in stemming gebracht. De gewijzigde motie wordt raadsbreed (26 stemmen) aangenomen.

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede
  01:40:21 - 01:40:22 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:40:22 - 01:40:25 - Jannes Mulder
  01:40:26 - 01:40:41 - Erik Homan
  01:40:41 - 01:40:44 - Jannes Mulder
  01:40:45 - 01:40:59 - Aletta Makken
  01:40:59 - 01:41:04 - Jannes Mulder
  01:41:04 - 01:41:48 - Willem Sommer
  01:41:48 - 01:42:01 - Jannes Mulder
  01:42:03 - 01:42:04 - Jannes Mulder
  01:42:04 - 01:42:36 - Guus Mooiweer
  01:42:36 - 01:42:41 - Jannes Mulder
  01:42:41 - 01:43:44 - Tilko Gernaat
  01:43:44 - 01:43:53 - Jannes Mulder
  01:43:54 - 01:44:57 - Emmy Elgersma
  01:44:57 - 01:45:34 - Jannes Mulder
  01:45:34 - 01:45:58 - Emmy Elgersma
  01:45:58 - 01:46:02 - Jannes Mulder
  01:46:02 - 01:46:09 - Emmy Elgersma
  01:46:09 - 01:46:16 - Jannes Mulder
  01:46:16 - 01:46:17 - Emmy Elgersma
  02:05:05 - 02:05:47 - Jannes Mulder
  02:05:49 - 02:06:27 - Emmy Elgersma
  02:06:27 - 02:06:39 - Jannes Mulder
  02:06:52 - 02:07:04 - Jannes Mulder
  02:07:05 - 02:07:13 - Jannes Mulder
  02:07:13 - 02:07:29 - Trijn Jongman-Smit
  02:07:29 - 02:07:42 - Jannes Mulder
  02:07:42 - 02:08:16 - Trijn Jongman-Smit
  02:08:16 - 02:08:31 - Jannes Mulder
  02:08:34 - 02:09:03 - Jannes Mulder
 13. 6

  02:08:58 - 02:09:03 - Jannes Mulder
 14. 7

  Bijlagen

  Besluit

  Dhr. Netjes (CDA) verzoekt stukken 15 en 18 (beide over Scala) te verplaatsten naar categorie III, waarbij de raad actief wordt geïnformeerd over dit onderwerp.
  Mevr. Elgersma (D66) geeft de voorkeur aan verplaatsing naar categorie IV van deze stukken, bespreking in de Politieke Markt. Een meerderheid van de raad stemt hiermee in.

  Dhr. Logtmeijer (PvdA) verzoekt stuk 5 te verplaatsen naar categorie III. Dit komt overeen met de adviesafhandeling.

  Met één wijziging wordt de lijst ingekomen stukken vastgesteld.

  02:08:59 - 02:09:03 - Jannes Mulder
  02:09:03 - 02:09:09 - Clazinus Netjes
  02:09:09 - 02:09:12 - Jannes Mulder
  02:09:12 - 02:10:08 - Clazinus Netjes
  02:10:09 - 02:10:11 - Jannes Mulder
  02:10:18 - 02:10:40 - Henk Boxum
  02:10:42 - 02:11:02 - Clazinus Netjes
  02:11:02 - 02:11:56 - Jannes Mulder
  02:11:57 - 02:12:01 - Clazinus Netjes
  02:12:01 - 02:12:07 - Jannes Mulder
  02:12:07 - 02:12:26 - Roland Logtmeijer
  02:12:26 - 02:13:13 - Jannes Mulder
 15. 9

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Mevr. Makken (VE) vraagt naar de status van de motie over de vijverhof. De portefeuillehouder beantwoord vragen en verwijst naar de schriftelijke beantwoording van de vragen over de Vijverhof.

  Mevr. Slomp (VVD) vraagt aandacht voor beleidsonderwerpen waarvan de streefdatum is overschreden. Graag ontvangt de raad een update over de stand van zaken over deze onderwerpen en een onderbouwing van de vertraging.

  02:12:56 - 02:13:13 - Jannes Mulder
  02:13:13 - 02:13:31 - Aletta Makken
  02:13:31 - 02:13:43 - Jannes Mulder
  02:13:46 - 02:14:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:14:05 - 02:14:32 - Jannes Mulder
  02:14:41 - 02:14:45 - Jannes Mulder
  02:14:45 - 02:15:04 - Melvin Smit
  02:15:04 - 02:15:25 - Jannes Mulder
 16. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.19 uur.

  02:15:12 - 02:15:25 - Jannes Mulder