Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Moties

Tijdelijk samenwonen met behoud van inkomen

ID
149
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Datum raad
2-7-2024
Onderwerp
Tijdelijk samenwonen met behoud van inkomen
Status
Indieners
  • CPB
  • D66
  • GL
  • Veur Elkaar
Portefeuillehouder
wethouder T. Jongman-Smit
Toelichting
Verzoekt het college: Met ingang van 2025 een pilot 'tijdelijk samenwonen met behoud van uitkering' te starten waarbij de uitkeringsgerechtigde(n) maximaal 6 maanden met behoud van hun oorspronkelijke uitkering behouden en dat dit recht na deze periode vervalt.
Deadline
11-11-2025
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 85%
tegen 15%
voor
Raadsleden (22)
tegen
Raadsleden (4)