Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Moties

Bijdrage gemeenschappelijke regeling aan financiële uitdaging gemeente

ID
151
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Datum raad
2-7-2024
Onderwerp
Bijdrage gemeenschappelijke regeling aan financiële uitdaging gemeente
Status
Indieners
  • BGL
  • CDA
  • CU
  • GL
  • PvdA
  • Veur Elkaar
  • VVD
Portefeuillehouder
wethouder T. Jongman-Smit
Toelichting
Draagt het college op: • Tijdens de eerstvolgende AB/DB van alle GR-en een vooraankondiging te doen dat per 2026 in alle waarschijnlijkheid bezuinigd moet worden. In het AB of DB van alle GR-en opdracht te geven op zoek te gaan naar bezuinigingsmogelijkheden • Met deelnemende gemeenten van de GR-en als college te lobbyen voor deze bezuinigingsmogelijkheden • De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de uitkomst van bovenstaand voorstel in de GR-en
Deadline
1-11-2024
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Raadsleden (26)