Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Toezeggingen

Plan van aanpak nieuwe woonwagenstandplaatsen

ID
1
Onderwerp
Plan van aanpak nieuwe woonwagenstandplaatsen
Datum raad
6-7-2021
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (5.1.2. Moties)
dinsdag 6 juli 14:00 tot 23:00
Locatie Raadszaal. De vergadering zal op aangepaste wijze plaatsvinden met inachtneming van de geldende maatregelen. Zie bijgesloten vergaderprotocol.
Toezegging
Motie 4 PvdA GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen. Wethouder Scheringa zegt toe voor de begrotingsvergadering een plan van aanpak op hoofdlijnen te hebben over de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen.
Toelichting
Portefeuillehouder
Wethouder M. Smit
Deadline
2-11-2021
Stand van zaken
Update 28-11-22: Wethouder Scheringa is als portefeuillehouder vervangen door wethouder Smit. Update 14-02-2023 Bij deze een herziening op hetgeen door wethouder Scheringa eerder is aangegeven. Op dit moment is een tijdelijke ontheffing verleend voor het plaatsen van een vijftal woonwagens op de woonwagenlocatie Parallelweg. Wij zijn in gesprek met de bewoners van de Verlaatseweg voor een soortgelijke ontheffing. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel hoe wij als gemeente invulling kunnen geven aan een permanente invulling van de behoefte aan nieuwe woonwagenstandplaatsen. Dit hopen we dit voorjaar een stap verder te kunnen brengen. Update 05-06-2024: Het 'plan van aanpak nieuwe woonwagenstandplaatsen" is door het college goedgekeurd en aan de raad aangeboden.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
4-6-2024
Status
Bijlage(s)