Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Amendementen

Starterslening

ID
37
Datum raad
2-7-2024
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel
Starterslening
Status
Indieners
  • BGL
  • CU
  • VVD
Portefeuillehouder
Wethouder M. Smit
Toelichting
Toelichting: Bij de beleidskeuzes – genoemd in tabel 5 (blz.49) – stelt het college voor € 550.000 te bestemmen voor startersleningen. Dit in de Programmabegroting 2025-2028 ten laste van Reserve Volkshuisvesting te brengen. Dit bedrag na instemming raad beschikbaar komt vanaf 1-1-2025. Per 1-1-2024 was een bedrag van € 785.000 beschikbaar voor startersleningen in 2024 volgens gegevens in Jaarrekening 2023 (zie blz. 62). Dat bij navraag blijkt dat deze middelen nagenoeg per 1-7-2024 zijn gebruikt t.g.v. meerdere aanvragen begin 2024. Dat daardoor voor de rest van dit jaar nog 1 lening kan worden toegezegd en daarna er geen budget meer is voor starters. Gezien de vele activiteiten om woningbouw voor starters mogelijk te maken de starterslening momenteel bij de huidige marktprijzen en huidige rentepercentages erg in trek is bij starters.
Bijlage(s)
Stemmen
voor 65%
tegen 35%
voor
Raadsleden (17)
tegen
Raadsleden (9)