Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Beleidsonderwerpen

Woonwagenbeleid

ID
119
Streefdatum
30-6-2025
Onderwerp
Woonwagenbeleid
Toelichting
Op 6 juli '21 hebben PvdA en GroenLinks een motie 'inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen' ingediend. Deze motie is aangenomen. Bijgaand het plan van aanpak om te komen tot een woonwagen- en standplaatsenbeleid om de woonwagencultuur in Steenwijkerland te behouden. Onderdeel van dit plan is een inventarisatie naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen voor nu en in de toekomst. Dit traject is inmiddels opgestart en doen we samen met de corporaties Wetland Wonen Groep en Woonconcept. Wetland Wonen en Woonconcept bepalen aan de hand van het gemeentelijk woonwagenbeleid welke inzet ze gaan leveren. Het plan van aanpak is gemaakt en het offertetraject voor het behoefteonderzoek is uitgezet. Eind dit jaar (i.c. 2024) verwachten we de resultaten van het onderzoek zodat in 2025 het beleid definitief gemaakt kan worden. De uitkomsten van het onderzoek worden ter informatie met de raad gedeeld. Update 05-06-2024 : Streefdatum is aangepast van 30-06-2024 naar 30-06-2025. College start in Q3-2024 met een behoefte onderzoek. Het woonwagen- en standplaatsenbeleid wordt in Q2-2025 vastgesteld.
Eenheid
Status
Afgehandeld
Portefeuillehouder
Wethouder M. Smit
Datum afhandeling
5-6-2024
Bijlage(n)