Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Amendementen

Verwijderen besluitregel 2 e Perspectiefnota 2024-2028

ID
36
Datum raad
2-7-2024
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel
Verwijderen besluitregel 2 e Perspectiefnota 2024-2028
Status
Indieners
  • BGL
  • CDA
  • CU
  • GL
  • PvdA
  • Veur Elkaar
  • VVD
Portefeuillehouder
wethouder M. Scheringa
Toelichting
Toelichting: Het college geeft in de inleiding van de Perspectiefnota 2024-2028 en in het raadsvoorstel aan advies te willen hebben van de Gemeenteraad hoe om te gaan met eventuele kostenbesparende en saldoverbeterende maatregelen, waarvoor het college een voorstel heeft opgenomen in deze PPN. Doelstelling is, aldus het college, om de financiƫle vertaling mee te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting die in november ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Echter bij beslispunt 2.e stemt de gemeenteraad in met het saldo van de jaarschijven 2025 t/m 2028 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3, welke is opgebouwd uit o.a. de financiƫle effecten van de kostenbesparende en saldoverbeterende maatregelen. Hiermee zou de gemeenteraad nu dus ook al instemmen met de voorgestelde kostenbesparende en saldoverbeterende maatregelen. Dit is niet in lijn met de intentie van het college zoals verwoord in de inleiding en als niet wenselijk geacht door de indieners van het amendement. Voornoemde maatregelen liggen ter advisering voor en niet ter besluitvorming.
Bijlage(s)
Stemmen
voor 77%
tegen 23%
voor
Raadsleden (20)
tegen
Raadsleden (6)