Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Moties

Aanpassen Verordening Starterslening

ID
150
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Datum raad
2-7-2024
Onderwerp
Aanpassen Verordening Starterslening
Status
Indieners
  • BGL
  • CDA
  • CPB
  • CU
Portefeuillehouder
Wethouder M. Smit
Toelichting
Verzoekt het college om: Een aanpassing van de verordening Starterslening gemeente Steenwijkerland 2022 voor te bereiden en deze uiterlijk 1 oktober 2024 aan de raad voor te leggen. In de verordening de volgende wijzigingen op te nemen: - Om de maximale koopsom in artikel 2.1 z.s.m. aan te passen naar € 325.000 en dit bedrag inclusief de meerkosten of verbeterkosten is; - Artikel 2.4. toe te voegen met het maximum bedrag van € 40.000 per aanvraag. - De titel te veranderen in Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2024.
Deadline
1-10-2024
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 96%
tegen 4%
voor
Raadsleden (25)
tegen
Raadsleden (1)