Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

LTA - Moties

Gehandicaptenparkeerkaart onder armoede- en minimabeleid

ID
152
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5.1. Perspectiefnota 2024-2028)
dinsdag 2 juli 14:00 tot 23:00
Raadzaal
Datum raad
2-7-2024
Onderwerp
Gehandicaptenparkeerkaart onder armoede- en minimabeleid
Status
Indieners
  • CPB
  • CU
  • GL
Portefeuillehouder
wethouder T. Jongman-Smit
Toelichting
Roept het college op: - ln het geval de prijs van een gehandicaptenparkeerkaart wordt verhoogd naar € 117,- met een raadsvoorstel te komen om de gehandicaptenparkeerkaart op te nemen onder de voorzieningen binnen het armoede- en minimabeleid van de gemeente per 1 januari 2025. - Dekking van deze kosten te vinden in de besparing op de regeling Meedoen.
Deadline
1-1-2025
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 69%
tegen 31%
voor
Raadsleden (18)
tegen
Raadsleden (8)